Puhdas ympäristöteko – Kiilto Pro Natura

Natura-merkki viestii, että käytetyt raaka-aineet ovat fossiilivapaita ja biohajoavia. Kestävää kehitystä edistävä Kiilto Pro Natura on laadukas ammattisiivouksen tuotesarja, joka on syntynyt luonnon kiertokulusta ilman ylimääräistä rasitusta ympäristölle.

Millä asioilla vaikutetaan ympäristöön?

Arvioidessamme valintoja ympäristövaikutusten vähentämiseksi on tärkeää painottaa asioita, joilla on merkittävä vaikutus. Keskittymällä elementteihin, joilla on suurin merkitys, voimme aidosti vaikuttaa.

Raaka-aineet

Kestävällä raaka-aineiden tuotannolla on valtava vaikutus ilmastoon. Edellytämme, että kaikki toimittajamme sitoutuvat kestävään raaka-ainetuotantoon.

Kulutus

Kestävä kulutus vähentää ilmastovaikutuksia. Tehotestit ja annostusohjeiden noudattaminen toimivat kestävän kulutuksen ohjenuorana.

Kiertotalous

Kiilto Pro Naturan koko idea perustuu kiertotalouteen, jossa käytetyt ainesosat palaavat kiertoon uudelleen hyödynnettäviksi.

Uraauurtavia muutoksia kumppanuudesta ja innovaatioista

Ympäristöömme liittyy vakavia haasteita. Kehityksen suunnnan kääntääksemme tarvitsemme innovaatioita ja uudenlaista toimintaa. Osana Lupaustamme ympäristölle olemme sitoutuneet olemaan puhtaudessa ja hygieniassa kumppani, jonka avulla asiakkaamme voivat saavuttaa omia kestävyyteen liittyviä tavoitteitaan.

Yhdessä eri sidosryhmiemme kanssa pyrimme vähentämään päästöjä, käyttämään vähemmän neitseellisiä raaka-aineita ja vähentämään toiminnastamme muodostuvaa jätettä joka vuosi – mainitaksemme muutamia itsellemme asettamiamme tavoitteita ympäristölupauksestamme. Panostamme tutkimus- ja kehitystyöhön ja investoimme resurssejamme uusien, entistä parempien toimintatapojen löytämiseksi. Konkreettinen esimerkki tämän innovatiivisen prosessin lopputuloksesta on Kiilto Pro Natura.

Miten Kiilto Pro Natura -tuotteet syntyvät?

Katso, miten kiertotalousajattelu toteutuu Kiilto Pro Natura -tuotteissa.

Kiilto Pro Natura -tuotteiden kehityksessä on otettu huomioon tuotteen koko elinkaari raaka-aineista tuotantoon, käyttöön, hävittämiseen ja kierrätykseen. Ympäristötavoitteiden lisäksi tuotteille on asetettu korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Todennetusti vastuulliset ratkaisut hygieniaan

Natura-merkitty pakkaus on esimerkki siitä, miltä kiertotalous puhdistusaineissa voi näyttää. Valitsemalla tuotteen Kiilto Pro Natura -valikoimasta asiakkaamme voivat luottaa siihen, että huolellisesti harkiten tehdyt, kestävyyttä edistävät valinnat toteutuvat läpi tuotteen koko toimitusketjun, vaikuttaen asiakkaidemme omaan toiminnan vastuullisuuteen saakka.

  • Enemmistöllä Kiilto Pro Natura -tuotteista on Joutsenmerkki
  • Suurimmalle osalle on myönnetty myös Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnus

Asiakkaamme ovat ihastuneita Kiilto Pro Natura -sarjaan, koska sen avulla heidän on helpompi saavuttaa myös omat ympäristötavoitteensa samalla nauttien kestävien, laadukkaiden ja käyttäjäystävällisten tuotteiden tuomista tuloksista.

Tiina Laurén, Solutions Manager

Kiillon ammattisiivouksen tuotteet ovat kantaneet Pohjoismaista Joutsenmerkkiä jo usean vuosikymmenen ajan. Merkki symboloi ympäristön kannalta parempaa valintaa, jonka ilmastovaikutus tuotteen koko elinkaaren ajalta jää vähäisemmäksi kuin vastaavat, yhtä tehokkaat tuotteet ilman ympäristösertifikaattia. Kaikki ne Natura-sarjan tuotteet, joiden kategorialle on laadittu Joutsenmerkkikriteerit, ovat saaneet sen. Lisäksi olemme asettaneet itse Natura-merkin edellytyksiksi tuotteillemme vielä korkeampia vaatimuksia.

Useimmilla Natura-tuotteista on myös Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnus. Se viestii , että tuotteiden mahdollisuus aiheuttaa ärsytystä tai herkistymisreaktioita on minimoitu esimerkiksi niin, että tuotteisiin ei ole lisätty hajusteita tai väriaineita tai muita yleisesti herkistäviksi tunnistettuja aineita.

Natura-aiheiset artikkelit

Kaikki uutiset

Kiilto Pro Natura -valikoima kasvaa jatkuvasti

Osana tavoittelemaansa ympäristöjohtajuutta Kiilto kehittää ja testaa jatkuvasti uusia tuotteita, jotka on valmistettu täysin uusiutuvista materiaaleista. Kiilto Pro Natura -tuotesarja laajenee sekä kokonaan uusien lisäysten kuin myös ennestään tuttujen tuotteiden myötä, kun niiden koostumusta uudistetaan Kiilto Pro Natura -tuoteperiaatteiden mukaisiksi. Kiilto Pro Natura -tuotteet on helppo tunnistaa vihreästä Natura Plant Based -merkistä.

Vastuulliset Kiilto Pro Natura -puhdistusaineet ammattisiivoukseen