Ratkaisut / Rakentaminen /

Rakenteiden tiivistys ja kapselointi

Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa. Siksi rakennusten sisäilmalla on merkittävä vaikutus meidän kaikkien hyvinvointiin.

Ratkaisut ilmatiiveyden ja haitta-aineiden hallintaan

Sisäilma on rakennusten elinehto. Sisäilman laatuun vaikuttaa runsas joukko erilaisia tekijöitä aina rakenneratkaisuista materiaaleihin ja rakennuksen ylläpitoon saakka. Ilmatiiveyden ja haitta-aineiden hallinnalla on kokonaisuudessa ratkaiseva osa.

Tiivistys – ratkaisut ilmatiiveyden hallintaan

Kun tiivistät uutta tai korjaat vanhaa, valitse ratkaisu joka palvelee aina kohteen suunnittelijasta tilojen loppukäyttäjään saakka. Kiillon tiivistysratkaisuilla ehkäistään tehokkaasti ilmavuotoja, lämpövuotoja ja radonin kulkeutumista sisäilmaan.

Kapselointi – ratkaisut haitta-aineiden hallintaan

Sisäilmassa haitta-aineita, mutta purkaminen ei ole vaihtoehto? Kiillon kapselointiratkaisuilla voidaan pelastaa kohteita tarpeettomilta purkutoimenpiteiltä, sekä hallita koko rakennuksen elinkaarta kestävällä tavalla.

Tiivistämistä vai kapselointia?

Sisäilmakorjauksista puhuttaessa ’kapselointi’ ja ’tiivistäminen’ saattavat usein sekoittua keskenään, sillä työmailla saatetaan käyttää tarvittaessa molempia ratkaisuja. Näiden ratkaisujen ero on kuitenkin välttämätöntä huomioida, jotta kohteessa tehdään oikeita rakentamisen toimenpiteitä.

Tiivistäminen liittyy ensisijaisesti ilmatiiveyden hallintaan, eli siihen, että rakennuksen sisäilma vaihtuisi asianmukaisesti sieltä, mistä sen on suunniteltu kulkevan. Hallitsemattomat ilmavuodot rakenteissa voivat aiheuttaa sisäilman laadun heikkenemistä, koska korvausilma tulee sisälle epäpuhtaana vääristä paikoista. Rakenteiden tiivistämisellä voidaan parantaa myös energiatehokkuutta, sillä ilmavuotojen ohella ehkäistään myös lämpövuotoja.

Kapselointi on ratkaisu, jota voidaan soveltaa silloin, kun rakenteista vapautuu sisäilmaan tunnistettuja haitallisia päästöjä, kuten VOC- tai PAH-yhdisteitä. Kapseloinnissa haitta-aineet suljetaan rakenteisiin, jotta haitallisia emissioita ei enää kulkeutuisi sisäilmaan. Kapselointia käytetään myös kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallinnassa.

Sisäilmakoulutukset

Ammattilainen – osallistu suosittuihin koulutuksiimme!

Mistä ilmavuodot tavallisesti johtuvat? Millaisia ratkaisuja tiivistämiseen on? Johtaako tiivis rakenne tavallisesti sisäilmaongelmiin? Koulutuksissamme saat vastaukset moniin haasteellisiin kysymyksiin.

Sisäilma-asiantuntijalta

Kiilto keräsi yhteen erilaisia väittämiä ja vallalla olevia ajatuksia sisäilmaongelmista. Kun kokenut ja arvostettu sisäilma-asiantuntija Juhani Pirinen otti niihin kantaa, syntyi mielenkiintoinen 7-osainen juttusarja.

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät

Lue lisää

Asiakkaamme kertovat

Yhteistyöllä homma sujuu

Lue lisää

Kerrostaloille uusia tiiviitä vuosia

Lue lisää

Tiivistä yhteispeliä sisäilmakorjauskohteessa

Lue lisää