Tiivistä yhteispeliä sisäilmakorjauskohteessa

Tamperelaisessa päiväkodissa todettiin sisäilmaongelma, joka ratkaistiin kohteessa laajalla sisäilmakorjauksella. Tiivistyskorjauksessa hyödynnettiin asiantuntemusta kattavasti eri tahoilta: tilaaja, suunnittelija, urakoitsija ja rakennusmateriaalien valmistaja tekivät projektissa tiivistä yhteistyötä.

Sisäilmaongelmat ovat olleet pitkään esillä julkisessa keskustelussa, eikä ihme, sillä asia koskettaa monia.

Yksi viime vuoden sisäilmakorjauskohteista oli VTS-kotien omistama kiinteistö Tampereen Hervannassa. 1980-luvun alussa valmistuneessa rakennuksessa oli herännyt epäilys sisäilmaongelmasta, ja ongelmien tutkiminen aloitettiin ilmanvaihdosta.

”Ongelma ei ratkennut ilmanvaihtoa säätämällä. Todettiin kuitenkin, että myös ilmanvaihto uusitaan, sillä vanhanaikainen ilmanvaihto oli riittämätön nykyvaatimuksiin nähden”, kertoo VTS-kotien tekninen isännöitsijä Jari Kauppinen.

Rakenteet tutkitaan huolella

Ongelmien selvitystyö jatkui sisäilmatutkimuksilla. A-Insinöörien suorittamissa tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen rakenteissa on epätiiveyskohtia, joista saattaa tulla epäpuhtauksia sisäilmaan.

”Esimerkiksi ulkoseinien ja kantavien seinien liittymät alapohjaan olivat epätiiviitä. Liittymäepätiiviyksien kohtaaminen on omassa työssäni varsin tyypillistä rakennuskannan iästä riippumatta”, kertoo projekti-insinööri Elli Kinnunen A-Insinööreiltä.

Kohteessa havaittiin myös betonin alkaliseen kosteuteen liittyviä lattian muovimattovaurioita, joita voidaan rakentamisessa ennaltaehkäistä matala-alkalisilla lattiatasoitteilla.

Tavoite on yhteinen

Kun ongelmien syyt olivat selvillä, oli aika käynnistää korjaussuunnitteluvaihe.

”Aina ensimmäisenä selvitetään tilaajan tarpeet, jonka jälkeen hahmotellaan eri vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa etsitään siis tavoitetasoa. Vaihtoehtoja on kohteesta riippuen useita, eikä tilaajalle ole aina heti aluksi selvää, mitä tavoitellaan ”, kertoo Kinnunen.

Tavoitetasoksi asetettiin terveelliset ja turvalliset tilat.

”Kun yhteinen tavoite oli selvillä, vaihdoimme ajatuksia siitä, mitä suosittelen kohteeseen. Suunnittelijana ohjaan, suosittelen ja ehdotan. Tilaaja sitten tekee lopulliset päätökset.”

Ratkaisut testissä

Ennen tiivistyskorjaustyön aloittamista sisätilat purettiin huolella. Tiedonkulku työvaiheiden välillä oli saumatonta, sillä molemmista vaiheista vastasi sama urakoitsija, Pirkan Pinnoitus.

”Rakennuksen ongelmat vaikuttivat meidän näkökulmasta hyvin tyypillisiltä tämän ikäiselle rakennukselle”, kertoo projektipäällikkö Jura Viskari Pirkan Pinnoitukselta.

Urakoitsija ehdotti kohteen tiivistyskorjauksessa käytettäväksi Kiillon tiivistystuotteita. Niinpä tässä vaiheessa projektiin liittyi neljäs lenkki, rakennusmateriaalien valmistaja Kiilto.

Kiillon aluepäällikkö Marko Suominen kutsuttiin kohteeseen käymään läpi tuotteisiin liittyviä työtapoja, jonka jälkeen kohteessa tiivistettiin yksi huone malliksi hyvin koetuloksin.

”Mallihuoneen koetulos määrittää samalla tason, joka pitää saavuttaa myös muissa huoneissa”, kertaa A-Insinöörien Kinnunen.

A-Insinöörien tekemissä myöhemmissä testeissä kiitosta sai niin tuotteiden toimivuus kuin myös urakoitsijan suorittaman tiivistystyön laatu.

”Kovasti annoin positiivista palautetta urakoitsijalle, kun merkkiainekokeesta tuli täydelliset tulokset”, Kinnunen kehuu.

Paras lopputulos yhteistyöllä

Kaikki projektin osapuolet olivat erityisen tyytyväisiä hyvään yhteistyöhön. VTS-kotien Kauppinen pitää tärkeänä, että urakoitsija ja suunnittelija osaavat suositella luotettavia korjaustapoja.

Pirkan Pinnoituksen Viskari painotti projektissa hyvää aikataulutusta, suunnittelijan ajantasaisia ohjeistuksia sekä tiivistystuotteiden työstettävyyttä.

”Meille on suuri etu, että on saatavilla ruiskutettava tiivistystuote, jolla työ helpottuu olennaisesti,” Viskari huomauttaa.

A-Insinöörien Kinnunen nosti esille hyvän keskusteluyhteyden suunnittelijan ja urakoitsijan välillä.

”Kun tekijöillä on asenne kunnossa, niin heitä kiinnostaa suunnittelijan ohjeistus, ja mitä tilaaja on tilannut”, Kinnunen kiteyttää.

 

Lue seuraavaksi: Kerrostaloille uusia tiiviitä vuosia