Lupaus ympäristölle

Ympäristövastuu on rakennettu osaksi prosessejamme. Halu jatkuvaan parantamiseen näkyy pyrkimyksinämme käyttää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita, panostaa kiertotalouteen ja käyttää energiaa tehokkaasti.

Ympäristö osana yrityskulttuuria

Halumme olla alamme ympäristöjohtaja ohjaa toimintaamme ja muodostaa Lupauksemme ympäristölle. Se on osa kulttuuriamme, tapamme ajatella ja arvioida tekojemme vaikutuksia. Lupaus muodostu neljästä osa-alueesta, jotka kattavat kaiken toimintamme arjen rutiineista innovaatioihin sekä strategiselta tasolta asiakkaan auttamiseen ongelmatilanteessa.

Lue artikkelimme siitä, millaisin muutoksin olemme kehittäneet Lupaukseemme ympäristölle:

Lisää mitattavuutta ympäristötyöhön

12.02.2021
Lue lisää

Vihreä energia:
Toimintomme ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä

Parantamalla energia- ja materiaalitehokkuuttamme taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja tuemme kestävää kehitystä. Tuotannossamme investoimme ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraali yritys vuoteen 2028 mennessä. Matkan varrelle mahtuu useita pienempiä virstanpylväitä.

 • Vuoteen 2025 mennessä leikkaamme energian kulutusta 20% tuotettua tonnia kohden vuoden 2010 tasosta.
 • Käytämme vain 100 % uusiutuvaa energiaa vuonna 2028.
 • Osallistumme ympäristöhankkeisiin, joiden tarkoituksena on hiilinielujen lisääminen.

Vihreät pakkaukset ja logistiikka:
Vähennämme fossiilisten ja neitseellisten pakkausten käyttöä joka vuosi

Tuotekehityksemme etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja. Kasvattamalla ympäristöystävällisten ja turvallisuusluokiteltujen tuotteidemme myyntiä, parannamme myös henkilöstömme työturvallisuutta sekä asiakkaidemme mahdollisuuksia toimia ympäristötietoisesti omissa toimintaympäristöissään.

 • 70 % pakkauksistamme on uudelleenkäytettäviä, kierrätysmateriaalia tai uusiutuvia vuoteen 2025 mennessä
 • Autamme asiakkaitamme kierrättämään lisäämällä jokaiseen pakkaukseen ympäristötietoa vuoteen 2022 mennessä.
 • Pilotoimme suljettua pakkausmateriaalin kiertoa vuosina 2020-2022. Haluamme lisätä kierrätysmateriaalin määrää pakkauksissamme ja lisätä asiakkaidemme ympäristötietoisuutta.

Vihreät palvelut: 
Autamme asiakkaitamme pienentämään ympäristöjalanjälkeään

Oman toimintamme optimoinnin lisäksi tarjoamme asiakkaillemme entistä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja, jotka auttavat heitä luomaan omille prosesseilleen, toiminnalleen sekä lopputuotteilleen kestävän perustan. Jotta asioita voidaan tehdä jatkuvasti hieman paremmin, on ymmärryksen lisääntymisellä ympäristönäkökulmien vaikutuksista ratkaiseva merkitys. Siksi koulutuksella on tärkeä rooli osana vihreitä palvelujamme.

 • Vähennämme asiakkaidemme materiaalikäyttöä: Vuoteen 2023 mennessä 50 000 kg vuodessa ja sen jälkeen 200 000 kg vuodessa.
 • Kaikkiin koulutuksiimme sisältyy kestävän kehityksen osio. Koulutamme n. 30 000 henkilöä vuodessa.

Vihreät materiaalivalinnat:
Vähennämme fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja pienennämme jätemäärää joka vuosi

Edistämme kiertotaloutta ja käytämme biopohjaisia raaka-aineita vähentääksemme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Pienennämme hiilijalanjälkeämme vähentäen jätteen määrää sekä pyrkien hyödyntämään tuotantomme sivuvirtoja. Tutkimme jatkuvasti myös mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita.

 • Tuplaamme kierrätysperäiset ja uusiutuvat raaka-aineet kemian tehtaillamme vuoteen 2025 mennessä.
 • Viisinkertaistamme kierrätysperäiset ja uusiutuvat raaka-aineet kuivatuotetehtaillamme vuoteen 2025 mennessä.
 • Puolitamme jätemäärämme vuoteen 2025 mennessä

,