Lupaus ympäristölle

Ympäristövastuu on rakennettu osaksi prosessejamme. Halu jatkuvaan parantamiseen näkyy pyrkimyksenämme käyttää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita, panostaa kiertotalouteen ja käyttää energiaa tehokkaasti.

Ympäristö osana yrityskulttuuria

Halumme olla alamme ympäristöjohtaja ohjaa toimintaamme ja muodostaa Lupauksemme ympäristölle. Se on osa kulttuuriamme, tapamme ajatella ja arvioida tekojemme vaikutuksia. Lupaus muodostu neljästä osa-alueesta, jotka kattavat kaikki toimintamme osa-alueen arjen rutiineista innovaatioita sekä strategiselta tasolta asiakkaan auttamiseen ongelmatilanteessa.

Vihreä energia: Toimintomme ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä

Parantamalla energia- ja materiaalitehokkuuttamme taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja tuemme kestävää kehitystä. Tuotannossamme investoimme ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraali yritys vuoteen 2028 mennessä. Matkan varrelle mahtuu useita pienempiä virstanpylväitä.

 • Vuodesta 2019 lähtien Kiilto on osallistunut ympäristöhankkeisiin, joiden tarkoituksena on hiilinielujen lisääminen.
 • Leikkaamme vuoteen 2025 mennessä energian kulutusta/tuotettu tonni 20 % vuoden 2010 tasosta.
 • Käytämme vain 100 % uusiutuvaa energiaa 2028.

Vihreät pakkaukset ja logistiikka: Positiivinen ympäristövaikutus on pakkausvalintojemme perusta

Tuotekehityksemme etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja. Kasvattamalla ympäristöystävällisten ja turvallisuusluokiteltujen tuotteidemme myyntiä, parannamme myös henkilöstömme työturvallisuutta sekä asiakkaidemme mahdollisuuksia toimia ympäristötietoisesti omissa toimintaympäristöissään.

 • Vuoteen 2025 mennessä 70 % pakkauksistamme on uudelleenkäytettäviä, kierrätysmateriaalia tai uusiutuvia materiaaleja.
 • Kiilto käynnistää pakkausmateriaalin takaisinkeräyksen vuonna 2019

Vihreät palvelut: Tarjoamme toimialan parhaat kiertotalousratkaisut

Oman toimintamme optimoinnin lisäksi tarjoamme asiakkaillemme entistä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja, jotka auttavat heitä luomaan omille prosesseilleen, toiminnalleen sekä lopputuotteilleen kestävän perustan. Jotta asioita voidaan tehdä jatkuvasti hieman paremmin, on ommärryksen lisääntyisellä ympäristönäkökulmien vaikutuksista ratkaiseva merkitys. Siksi koulutuksella on täreä rooli osana vihreitä palvelujamme.

 • Vuoteen 2020 mennessä kaikkiin Kiillon koulutuksiin sisältyy kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyvä koulutusosio. Koulutamme vuosittain 20 000 ihmistä Suomessa.
 • Vuonna 2020 ympäristökeskustelu tuodaan osaksi kaikkia asiakaskohtaamisiamme.
 • Vuoden 2020 aikana koko Kiillon henkilöstö on ympäristökoulutettu.
 • Vähennämme asiakkaidemme materiaalin käyttöä. Vuodesta 2023 eteenpäin tavoite on 200 000 kiloa vuodessa.

Vihreät materiaalivalinnat: Olemme toimialan johtava kiertotalousyritys

Edistämme kiertotaloutta ja käytämme biopohjaisia raaka-aineita vähentääksemme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Pienennämme hiilijalanjälkeämme vähentäen jätteen määrää sekä pyrkien hyödyntämään tuotantomme sivuvirtoja. Tutkimme jatkuvasti myös mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita.

 • Jätemäärässä tavoitteena nolla. Puolitamme (omasta toiminnastamme syntyvän) jätemäärän vuoteen 2022 mennessä.
 • Kiertävät materiaalit. Tuplaamme uusiutuvien ja kierrätysperäisten raaka-aineiden osuuden vuoteen 2022 mennessä.

,