Meistä / Vastuullisuus /

Lupaus ympäristölle

Ympäristövastuu on rakennettu osaksi prosessejamme. Halu jatkuvaan parantamiseen näkyy pyrkimyksinämme käyttää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita, panostaa kiertotalouteen ja käyttää energiaa tehokkaasti.

Ympäristö osana yrityskulttuuria

Halumme olla alamme ympäristöjohtaja ohjaa toimintaamme ja muodostaa Lupauksemme ympäristölle. Se on osa kulttuuriamme, tapamme ajatella ja arvioida tekojemme vaikutuksia. Lupaus muodostu neljästä osa-alueesta, jotka kattavat kaiken toimintamme arjen rutiineista innovaatioihin sekä strategiselta tasolta asiakkaan auttamiseen ongelmatilanteessa.

Lupauksemme ympäristölle: neljä osa-aluetta, jotka kattavat kaiken toimintamme.

Energia ja ilmasto:
Toimintomme ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä ja​vähennämme epäsuoria (GHG, scope 3) CO2-päästöjämme.

Parantamalla energia- ja materiaalitehokkuuttamme taistelemme ilmastonmuutosta vastaan ja tuemme kestävää kehitystä. Tuotannossamme investoimme ympäristöä huomioivaan teknologiaan sekä puhtaisiin ja energiaa säästäviin tuotantoprosesseihin. Olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraali yritys vuoteen 2028 mennessä. Matkan varrelle mahtuu useita pienempiä virstanpylväitä.

 • Vuoteen 2028 mennessä käytämme vain hiilineutraalia energiaa.  ​
 • Vuoteen 2031 mennessä vähennämme epäsuoria (GHG, scope 3) CO2-päästöjämme 21% vuoden 2021 tasosta. ​
 • Vuoteen 2028 mennessä vähennämme ostetun energian kulutustamme 10% tuotettua tonnia kohden vuoden 2021 tasosta.​
 • Panostamme paikallisiin päästöhyvityshankkeisiin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.​

SDG 7:n tarkoitus on varmistaa edullinen, luotettava ja uudenaikainen energia kaikille. Me olemme sitoutuneet tavoitteeseen lisäämällä merkittävästi uusiutuvan energian määrää.

SDG 9 rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen panostamalla innovaatioihin, tieteelliseen tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.

SDG 13 koskee ilmastotekoja. Sen tarkoitus on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Sitoudumme tavoitteeseen lisäämällä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta koulutuksen avulla. Myös tavoitteemme jätemäärän vähentämiseksi vaikuttaa työhömme SDG 13 hyväksi.

Noudatamme CO2-päästöjen laskennassa ja raportoinnissa GHG-protokollaa. Tällä hetkellä huomioimme kaikki Scope 1 ja 2 mukaiset CO2-päästöt. Lisäksi huomioimme liikematkustamisesta sekä työmatkoista aiheutuvat epäsuorat CO2-päästöt.

Esimerkkejä teoistamme tavoitteiden saavuttamiseksi vihreän energian osalta:

Pakkaukset ja logistiikka:
Vähennämme fossiilisten ja neitseellisten pakkausten käyttöä joka vuosi

Tuotekehityksemme etsii jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuluttavia raaka-aineita ja pakkausmuotoja. Kasvattamalla ympäristöystävällisten ja turvallisuusluokiteltujen tuotteidemme myyntiä, parannamme myös henkilöstömme työturvallisuutta sekä asiakkaidemme mahdollisuuksia toimia ympäristötietoisesti omissa toimintaympäristöissään.

 • 70 % pakkauksistamme on uudelleenkäytettäviä, kierrätysmateriaalia tai uusiutuvia vuoteen 2025 mennessä.​
 • Vuoteen 2028 mennessä vähennämme toimituksissamme fossiilisten polttoaineiden kulutusta 20% vuoden 2021 tasosta. ​
 • Vähennämme pakkausmateriaalia vuosittain tuotettua tonnia kohden.  ​
 • Pilotoimme uudelleen täytettäviä pakkausratkaisuja myös pienten pakkauskokojen osalta (<200L) vuoteen 2024 mennesä.

SDG 9 rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatiota. Olemme sitoutuneet tavoitteeseen panostamalla innovaatioihin, tieteelliseen tutkimukseen sekä tuotekehitykseen.

SDG 12 varmistaa kulutus -ja tuotantotapojen kestävyyden. Olemme sitoutuneet vastuullisen kuluttamisen tavoitteeseen ennalta ehkäisten ja vähentäen syntyvän jätteen määrää merkittävästi, sekä kierrättäen ja käyttämällä materiaaleja uudelleen.

Esimerkkejä teoistamme tavoitteiden saavuttamiseksi vihreiden pakkausten ja logistiikan osalta:

Kumppanuus: 
Autamme asiakkaitamme pienentämään ympäristöjalanjälkeään

Oman toimintamme optimoinnin lisäksi tarjoamme asiakkaillemme entistä ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja, jotka auttavat heitä luomaan omille prosesseilleen, toiminnalleen sekä lopputuotteilleen kestävän perustan. Jotta asioita voidaan tehdä jatkuvasti hieman paremmin, on ymmärryksen lisääntymisellä ympäristönäkökulmien vaikutuksista ratkaiseva merkitys. Siksi koulutuksella on tärkeä rooli osana vihreitä palvelujamme.

 • Autamme asiakkaitamme pienentämään ympäristöjalanjäkeään (hiilijalanjälki, veden tai materiaalin kulutus) ja raportoimme tuloksista vuosittain.​
 • Kaikkiin koulutuksiimme sekä sidosryhmäkeskusteluihimme sisältyy ympäristöosio. Koulutamme noin 25 000 henkilöä vuosittain.​
 • Toteutamme yhdessä kumppaniemme kanssa vuosittain ympäristöhankkeita, jotka ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta
 • Ratkaisujemme hiilijalanjälkilaskelmat ovat saatavilla vuodesta 2025 alkaen. ​

SDG 12 varmistaa kulutus -ja tuotantotapojen kestävyyden. Olemme sitoutuneet vastuullisen kuluttamisen tavoitteeseen ennalta ehkäisten ja vähentäen syntyvän jätteen määrää merkittävästi, sekä kierrättäen ja käyttämällä materiaaleja uudelleen.

SDG 13 koskee ilmastotekoja. Sen tarkoitus on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Sitoudumme tavoitteeseen lisäämällä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta koulutuksen avulla. Myös tavoitteemme jätemäärän vähentämiseksi vaikuttaa työhömme SDG 13 hyväksi.

Esimerkkejä teoistamme tavoitteiden saavuttamiseksi vihreiden palvelujen osalta:

Materiaalit:
Vähennämme fossiilisten ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja pienennämme jätemäärää joka vuosi

Edistämme kiertotaloutta ja käytämme biopohjaisia raaka-aineita vähentääksemme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Pienennämme hiilijalanjälkeämme vähentäen jätteen määrää sekä pyrkien hyödyntämään tuotantomme sivuvirtoja. Tutkimme jatkuvasti myös mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyjä, muun teollisuuden sivutuotteena syntyviä raaka-aineita.

 • Tuplaamme kierrätysperäiset ja uusiutuvat raaka-aineet kemian tehtaillamme vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon.​
 • Puolitamme jätemäärämme vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon.​
 • Vuoteen 2028 mennessä pienennämme raaka-aineistamme syntyvää hiilijalanjälkeä 15% vuoden 2021 tasosta.​
 • Vuoteen 2028 mennessä vähennämme prosessiveden kulutusta 20% tuotettua tonnia kohden vuoden 2021 tasosta.

SDG 12 varmistaa kulutus -ja tuotantotapojen kestävyyden. Olemme sitoutuneet vastuullisen kuluttamisen tavoitteeseen ennalta ehkäisten ja vähentäen syntyvän jätteen määrää merkittävästi, sekä kierrättäen ja käyttämällä materiaaleja uudelleen.

Esimerkkejä teoistamme tavoitteiden saavuttamiseksi vihreiden materiaalivalintojen osalta:

Viimeisimmät uutiset Lupauksestamme ympäristölle