Otetaan lämpöenergiat talteen

Tuotantoprosessissa syntyvä hukkaenergia käytetään kiinteistön lämmittämiseen Kiillon tehtaalla. Uuden lämpöpumppujärjestelmän myötä myös jäähdytys voidaan toteuttaa entistä energiatehokkaammin.

Kiilto Oy:n Lempäälän tehtaalla valmistetaan kemikaaleja rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. Polymerointiprosessi on yksi tuotannon vaiheista, jossa vapautuu lämpöenergiaa. Tämä lämpöenergia otetaan jatkossa talteen uuden lämpöpumppujärjestelmän avulla. Aiemmin hukkaan mennyt lämpö voidaan pian hyödyntää kiinteistön ja käyttöveden lämmityksessä.

”Polymerointiprosessi on eksoterminen prosessi, jossa vapautuu runsaasti lämpöenergiaa” tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori Kiillolta kertoo.

Prosessin aikana reaktoria pitää jäähdyttää sähkökäyttöisillä jäähdytyskoneilla. Jatkossa uuden jäähdytyskoneen lauhdelämpö pystytään ottamaan talteen ja siirtämään kiinteistön lämmitykseen lämmityskaudella.

”Järjestelmään kuuluu myös maalämpöjärjestelmä, josta saadaan talviaikaan lämpöenergiaa kiinteistön lämmittämiseen, jolloin maa kaivojen ympärillä kylmenee. Lämmityskauden ulkopuolella maalämpökaivoihin latautunutta maakylmää käytetään polymerointiprosessin jäähdyttämiseen ja samalla maa lämpenee seuraavan talven maalämpökäyttöä varten”, Juhannusvuori kertoo.

Nykyisellään Kiillon tuotantorakennuksia on lämmitetty maakaasulla, vastaisuudessa hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun maalämpö hoitaa osan lämmöntarpeesta.

Nykyaikainen lämpöpumpputekniikka säästää energiaa

Lämpöpumppujärjestelmän toimittajana on hollolalainen Calefa Oy, jolla on kokemusta teollisuuden kiinteistöjen järjestelmistä.

Lämpöpumppuratkaisut ovat kehittyneet paljon viime vuosina, ja ne soveltuvat entistä paremmin teollisiin ratkaisuihin”, myyntipäällikkö Tommi Rantala Calefa Oy:stä kertoo.

”Hukkalämmön talteenotto soveltuu hyvin Kiillon prosesseihin ja vähentää tuotannon energiankulutusta. Kasvava jäähdytyskapasiteetti turvaa osaltaan myös toimitusvarmuutta.”

Laskennallisesti uudella lämpöpumppujärjestelmällä Kiillon polymerointiprosessin energiankulutus pienenee 1 800 MWh vuodessa. Säästetyn energian määrällä lämmittäisi 180 omakotitaloa vuoden verran. Hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 320 000 kg vuositasolla.

Maalämpökaivojen porauksesta vastaa Rototec Oy. Järjestelmä kokonaisuudessaan otetaan käyttöön helmi–maaliskuussa 2018. Järjestelmää optimoidaan koko kahden vuoden takuuajan.

Kuva: Calefa Oy