Matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Osana Lupausta ympäristölle, Kiilto on asettanut vihreän energian käytölle varsin kunnianhimoisen tavoitteen – toiminnot ovat hiilitasapainossa vuoteen 2028 mennessä. Erityisesti viimeisten kahden vuoden aikana Kiilto on ottanut isoja harppauksia tavoitettaan kohti.

Kiillon EHS-päällikkö Lauri Sainio kertoo, että tehdyt muutokset näkyvät luvuissa kunnolla vasta ensi vuonna, mutta hyviä uutisia on jo tarjolla.

– Suorat CO2-päästöt (Scope 1) vähenivät noin 22 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Se on huomattava vähennys: kun vuonna 2018 suoria päästöjä oli noin 1000 tonnia, niin vuonna 2019 niitä oli noin 780 tonnia. Samalla aikavälillä kaikkien Kiillon tuotantoyksikköjen energiatehokkuus parani. Esimerkiksi Hankasalmen tuotantolaitoksen energiankulutus oli vuonna 2018 0,9 gigajoulea per tonni ja vuonna 2019 0,7 gigajoulea per tuotettu tonni.

Kutistuvat luvut on saatu aikaan tekemällä merkittäviä uudistuksia eri tuotantolaitoksissa

Lempäälässä otettiin vuonna 2018 käyttöön polymerointiprosessin hukkalämpöä ja maalämpöä hyödyntävä hybridijärjestelmä. Myöhemmin järjestelmää laajennettiin hyödyntämään myös sulateliimaprosessin hukkalämpöä, ja maalämpöjärjestelmää laajennettiin entisestään. Myös tuotantolaitoksen kiinteistöautomaatio modernisoitiin, mikä osaltaan paransi laitoksen energiatehokkuutta.

– Viime vuodenvaihteessa Lempäälässä otettiin käyttöön massiivinen aurinkovoimalaitos, joka korvasi aiemman aurinkovoimalaitoksen. Järjestelmä kattaa noin 15 prosenttia tehtaan energiankulutuksesta. Osa vanhoista paneeleista siirrettiin Vantaan varastolle, missä ne otetaan käyttöön tänä vuonna, Sainio kertoo.

Myös Hankasalmen tuotantolaitoksella otettiin vuonna 2018 käyttöön aurinkovoimalaitos, joka sekin kattaa noin 15 prosenttia tehtaan energiankulutuksesta. Lisäksi aiemmin asennettua ilma-vesilämpöpumppujärjestelmää laajennettiin. Turun tuotantolaitokselle hankittiin uudet paineilmakompressorit, joiden avulla energiatehokkuus parani.

Kiilto aloitti yhteistyön myös Suomen 4H-liiton kanssa uusien hiilinielujen lisäämiseksi. Taimiteko-toiminnan tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä.

– Uusien hiilinielujen lisäämisen avulla Kiilto voi kompensoida mahdollisesti jäljelle jäävää hiilijalanjälkeään. Prioriteettina hiilineutraalissa tavoitteessa kuitenkin on, että teemme aitoja vähennyksiä, Sainio linjaa.

Jatkossa entistä enemmän uusiutuvaa energiaa

Kiillon suunnitelmissa on päästä tavoitteeseensa siten, että tuotantopaikkojen energiatehokkuutta parannetaan entisestään ja uusiutuvia energiamuotoja hyödynnetään entistä laajemmin. Seuraavat konkreettiset askeleet otetaan Hankasalmen ja Turun tuotantolaitoksilla.

– Hankasalmella on käytetty ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän rinnalla lämmittämiseen pieniä määriä polttoöljyä. Vuoden loppuun mennessä siellä on tarkoitus ottaa käyttöön maalämpöjärjestelmä, jolloin polttoöljystä päästään kokonaan eroon.

Turun tuotantolaitoksella aletaan myös hyödyntää aurinkovoimaa

Kemianteollisuuden tavoitteena on alan hiilineutraalius Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Sainio sanoo, että Kiillon tavoite vuodessa 2028 on kunnianhimoinen – teollisuuden alan toimijoiden hiilineutraalilupauksista se on aikataulultaan tiukimmasta päästä.

– Mutta jos Kemianteollisuuden aikataulutavoite on vuodessa 2045, niin yksittäisten yritysten tavoitteiden tulee olla sitä tiukempia, jotta ison kuvan tavoite voidaan saavuttaa. Yritysten tavoitteiden ja aikataulujen pitääkin olla kunnianhimoisia.

Seuraa tuoreimpia toimiamme hiilineutraaliuden saavuttamiseksi neljä kertaa vuodessa lähetettävästä ympäristöuutiskirjeestämme

  

Kiillon askeleet kohti hiilineutraaliutta

Elokuu 2008

 • 66 kWp (60 Mwh) aurinkovoimalaitos Kiillon Lempäälän tuotantolaitoksella

Syyskuu 2015

 • Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä otetaan käyttöön Hankasalmen tuotantolaitoksella

Huhtikuu 2018

 • Lupaus ympäristölle syntyy

Elokuu 2018

 • Polymerointiprosessin hukkalämpöä sekä maalämpöä hyödyntävä hybridijärjestelmä Lempäälän tuotantolaitoksella

 • 70 kWp (60 Mwh) aurinkovoimala Hankasalmen tuotantolaitoksella
 • Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän laajennus Hankasalmen tuotantolaitoksella

Elokuu 2019

 • Lempäälän hybridijärjestelmän laajentaminen hyödyntämään myös sulateliimaprosessin hukkalämpöä sekä maalämmön laajennukset

Tammi-helmikuu 2020

 • 1 Mwp (800 Mwh) aurinkovoimalaitos Lempäälän tuotantolaitoksella

 • Höyryntuotantolaitteiston käyttöönotto Turun tuotantolaitoksella

Joulukuu 2020

 • Maalämpöjärjestelmä otetaan käyttöön Hankasalmen tuotantolaitoksella

2021-2028

 • Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen tähtäävien lisätoimenpiteiden kartoitus ja toteutus, sekä uusiutuvien energiamuotojen laajempi hyödyntäminen

 

Kiillon ympäristöuutiskirjeen tilaaminen