Ratkaisut / Rakentaminen / Laatoitus /

Isojen lattialaattojen laatoitus

Isojen lattialaattojen asennukseen käytetään erityisiä isoille laatoille tarkoitettuja kiinnityslaasteja. Isot laatat ovat 300 x 300 mm tai sitä suurempia laattoja. Isojen laattojen kiinnityksessä tulee huomioida alustan vaatimukset sekä kiinnityslaastin peittoaste. Riittävän tartuntapinta-alan varmistamiseksi voidaan käyttää ns. kaksoiskiinnitysmenetelmää.

Alustan vaatimukset

Isoilla keraamisilla laatoilla alustan tulee olla riittävän suora ja tasainen. Laatoitusalustan sallitut poikkeamat (SisäRYL 2013) saavat olla lattioissa +/- 3 mm/ 2000 mm ja seinissä +/- 4 mm/ 2000 mm jos laatan koko on < 400 mm. Jos laatan koko on ≥ 400 mm, sallittu poikkeama on +/- 2 mm/ 2000 mm. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja liikkumaton. Uusilta betonialustoilta tulee poistaa sementtiliima ja alustan kuivumiskutistumat tulee ottaa huomioon suunniteltaessa laatoitettavaa alaa. Liikuntasaumojen tarve tulee suunnitella tapauskohtaisesti, RYL 2013 mukaan, huomioiden laatoitettavan alueen koko ja muoto.

Kiinnityslaastin peittoaste

Mitä suurempi rasitus laattaan kohdistuu, sitä tärkeämpää on, että kiinnityslaastia käytetään riittävästi. Lattioiden laatoituksissa laastin peittoasteen on oltava 80-90 % (SisäRYL 2013). Isoilla lattialaatoilla laattojen rikkoutumisen välttämiseksi peittoasteen tulisi olla 100 %:nen. Kiinnityslaastin on tartuttava kunnolla alustaan sekä peitettävä tasaisesti laatan pohja. Suuren rasituksen tiloissa sekä ulkotiloissa hyvä tartunta alustan ja laatan pohjan välillä on erityisen tärkeä. Hyvän tartunnan varmistamiseksi voidaan käyttää ns. kaksipuoleista laastin levitystä.

Isojen lattialaattojen asennusohjeet sisätiloissa

1. Pohjusta tasoitettava huokoinen alusta 1:4 vedellä ohennetulla Kiilto Start Primerilla.

3. Lattialämmityslattioissa käytetään esim. Kiilto Floor Hear DF Lattialämmitystasoitetta. Alle 10 m2 lattioissa voidaan lattialämmityskaapeli tasoittaa myös Kiilto Hardplanilla.

4. Pohjusta huokoinen laatoitusalusta vesikostutuksella tai 1:4 vedellä ohennetulla Kiilto Start Primerilla.

5. Levitä Kiilto Floorfix DF tai Kiilto Floorfix DF Rapid alustaan puolipyöreällä hammaslastalla (10 mm). Käyttäessäsi pienempää hammaslastaa tai Kiilto Flexfix Saneerauslaastia, suosittelemme kaksipuoleista laastin levitystä.

6. Asenna lattialaatta tuoreeseen kiinnityslaastiin. Vältä laastin liiallista joutumista saumoihin.

7. Kun kiinnityslaasti on kuivunut, saumaa lattia Kiilto Lattiasaumalaastilla. Kiilto Floorfix DF Rapidin kuivumisaika huokoisella alustalla on 5 h ja Kiilto Floorfix DF:n 16 h.

Kiinnityslaastit isoille laatoille

Erikoislaatoitusten työohjeet