Tärkeimmät onnistumisemme vastuullisuustyössä 2023

Ympäristö on Kiillon vastuullisuuden ytimessä, sillä kemianteollisuuden yrityksenä Kiillolla on parhaat edellytykset vaikuttaa juuri ympäristövastuun kysymyksiin.  Vuonna 2018 luotu Lupauksemme ympäristölle on ohjannut vastuullisuustyötämme ja viestintäämme. Vuoteen 2023 mahtui niin onnistumisia, oppeja kuin innovaatioita.  

Edistysaskeleita Lupaus ympäristölle -tavoitteissa 

Lupauksemme ympäristölle koostuu neljästä osa-alueesta, jotka kattavat koko toimintamme.   

Energia ja ilmasto: 

Kiillon tavoitteena on saavuttaa omien toimintojen hiilineutraalius vuoteen 2028 mennessä sekä vähentää epäsuoria (Scope 3) päästöjä. Tätä tavoitetta kohti olemme menossa määrätietoisin askelin.   

Vuoden 2023 aikana panostimme päästölaskennan kehittämiseen niin, että se tukee päätöksentekoa paremmin ja eri päästökertoimet voidaan ottaa paremmin huomioon jo esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa. 

Kiillon ja Lempäälän lämmön kaksisuuntainen energiayhteistyö käynnistyi. Kylmänä vuodenaikana Kiilto ostaa Lempäälän Lämmöltä biopohjaisella energialla tuotettua kaukolämpöä, jolla lämmitetään kiinteistöjä silloin kun omien lämpöpumppujen tuottama lämpö ei yksin riitä. Lämpimänä vuodenaikana kaukolämpöasiakkaiden suihkuvedet puolestaan lämpenevät tehtaan hukkalämmöllä. Uuden järjestelmän myötä Kiillon tehtaan maakaasun kulutusta on voitu vähentää merkittävästi, mikä tukee hiilineutraaliustavoitteita. 

Materiaalit: 

Raaka-aineet ovat suurin epäsuorien (Scope 3) päästöjen lähde Kiillolle. Vuoden 2023 alkupuoliskolla teimme paljon laskennallista työtä ja kartoitusta siitä, missä merkittävin päästövähennyspotentiaalimme on ja mitä vaihtoehtoja se meille asettaa hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  

Teimme myös kattavan selvityksen uudelleen käytettävien konttien pesusta ja päädyimme pesujen ulkoistamiseen. Tämä muutos tukee tavoitettamme vähentää prosessiveden kulutusta 20% tuotettua tonnia kohden. 

Tavoitteemme tuplata kierrätysperäiset ja uusiutuvat raaka-aineet kemian tehtaillamme vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2018 tasoon saavutettiin ja ylitettiin Turun tehtaamme osalta. Näiden raaka-aineiden osuus on Turun tehtaalla nyt 29%. Turussa valmistetaan ammattihygienian sekä kuluttajaliiketoiminnan tuotteita.  

Lisäksi teimme runsaasti tutkimusta ja selvityksiä kestävämpien materiaalivirtojen mahdollistamiseksi. Työn tuloksena valmiutemme siirtyä esimerkiksi mass balance -materiaaleihin nousi merkittävästi.  

  

Pakkaukset ja logistiikka: 

Vuonna 2023 jatkoimme määrätietoista työtämme vähentää joka vuosi  fossiilisten ja neitseellisten pakkausten käyttöä. 

Vuonna 2019 Kiilto otti ensimmäiset askeleet kohti pakkausten suljettua kiertoa ja aloitti pilottikokeilun ammattihygieniapakkausten takaisin keräämisestä. Vuonna 2023 saimme täyteen yhteensä 5000 kiloa takaisin kerättyjä pakkauksia, joista tehdään kuluvan kevään aikana Kiillolle uusia pakkauksia.  

Myös kuluttajien valmiutta pakkausten uudelleen käyttöön tutkittiin vuoden 2023 aikana. Kiilto pilotoi Serto-pyykinpesunesteen uudelleentäyttöä kuluttajakaupassa. Pilotilla haluttiin herättää keskustelua uudenlaisista lähestymistavoista pakkausten ympäristövaikutusten pienentämiseksi sekä selvittää kuluttajien ja kaupan kiinnostusta tällaisiin ratkaisuihin. 

Kumppanuus: 

Tärkeimmät onnistumiset kumppanuudessa liittyivät tavoitteeseemme pienentää asiakkaidemme ympäristöjalanjälkeä.  

Tiukat ympäristökriteerit täyttävien Joutsenmerkki-tuotteiden määrä Kiillon valikoimassa kasvoi. Esimerkiksi Kiillon kodinpuhdistustuotteissa Joutsenmerkittyjen tuotteiden määrä tuplaantui. Tämä näkyi myös asiakkaiden valinnoissa ja Joutsenmerkittyjen tuotteiden myynti kasvoi 24%. Lisäksi yhä useampi asiakas valitsi ammattihygieniatuotteensa Natura-tuotesarjasta, jonka tuotteet on tehty biohajoavista ja uusiutuvista materiaaleista. 

Teollisia kiertopesuja optimoimalla Kiillon meijeriasiakas säästi lähes 6 miljoonaa litraa vettä vuoden 2023 aikana. 

Myös pakkausuudistuksella voitiin vaikuttaa asiakkaidemme ympäristöjalanjälkeen. Neitseellisen muovin käyttö väheni uudistuksen myötä 38 tuhatta kiloa. Aiemmin neitseellisestä muovista (HDPE) valmistetut Kiilto Kodinpuhdistus spray-pullot valmistetaan nyt sataprosenttisesti kierrätys (R-PET) muovista.  

Lue artikkeli: 50 prosentista sataan: Suomen käytetyin kodinpuhdistusbrändi tuplasi ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden vuodessa – Kiilto Fi

Lue lisää Joutsenmerkistä ja sen ympäristökriteereistä: Tervetuloa – Joutsenmerkki

Lupaus ihmisille ympäristötyön rinnalle 

Vuosi 2023 oli suuri kehitysaskel Kiillon sosiaaliselle vastuulle. Tunnistimme tarpeen tarkastella sosiaalista vastuuta aiempaa laajemmin ja lanseerasimme Lupauksen ihmisille.  Ympäristötyössämme hyväksi todettu toimintamalli otettiin käyttöön myös sosiaalisen vastuun kehittämisessä. Lupaus jakautuu neljään kaikille kiiltolaisille avoimeen projektiryhmään, joita ovat terveys ja turvallisuus, innostavuus ja osaaminen, ihmisoikeudet sekä kumppanuus. Jokaiselle osa-alueelle erikseen asetettujen tavoitteiden avulla halutaan varmistaa, että Kiilto säilyy ja kehittyy vastuullisena työpaikkana.  

Toimintamme tulee vastata niin henkilöstömme ja asiakkaidemme odotuksia kuin lainsäädännön vaatimuksia.  Vuonna 2023 kehitimme erityisesti toimintamalliamme sosiaalisen vastuun näkökulmien huomioimiseksi toimitusketjussamme. Noin 200 aktiivista kiiltolaista eri toimintamaista osallistui lisäksi laajaan kulttuurityöhön, jonka tavoitteena on vahvistaa kokemusta yhdestä yhtenäisestä Kiillosta.  

Hallinnollinen vastuu  

Kiilto sai kolmannentoista peräkkäisen Menestyjät-sertifikaattinsa vuonna 2023. Alle 1 prosentille yrityksistä myönnetään kyseinen sertifikaatti yli 10 vuotta peräkkäin.  – Harvinaiseksi Kestomenestyjä-yritykseksi pääseminen on jokaisen kiiltolaisen työn tulosta. Sertifikaatin myöntämistä varten yrityksen taloudellista tilaa mitataan kuudella eri osa-alueella: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, riskinsietokyky ja vakavaraisuus. Menestyjä-sertifikaatin myöntää Kauppalehti. 

Lue lisää vastuullisuustyöstämme tuoreesta kestävyysraportistamme.

Lisätietoja: 

Laura Heinovaara 
Sustainability Communications Manager 
laura.heinovaara@kiilto.com 
050 5969 424