Kiillon kestävyysraportti 2023 julkaistu

Kestävyysraporttimme on syväsukellus siihen, miten teemme asioista Kiillossa, miten ajattelemme, miten voimme kehittyä ja miksi tietyt asiat ovat meille olennaisia. Raportointi on johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen työkalu, joka auttaa aukkojen tunnistamisessa prosesseissa sekä asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien odotuksiin vastaamisessa.  

Aukikirjoitettu dokumentaatio ja datalla mitatut tulokset mahdollistavat toimintatapojen haastamisen tai toisaalta todentamisen. Kestävyysportti kerää tiedon yksien kansien väliin. Vastuullisuus ei ole kilpailu vaan jokainen teko ohjaa kohti yhteistä hyvää. Muilta oppiminen ja yhdessä tekeminen ovat välttämättömyys. Se edellyttää avoimuutta. Kuvaamme raportissamme sitä, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa. Se on kiinnostava matka, jolla onnistumisista on helppo innostua. Ja jolle kutsumme eri sidosryhmämme lämmöllä mukaan. 

Lue Kiillon 2023 kestävyysraportti täällä.

Katso videolta vastuullisuusviestintäpäällikkömme poiminnat vuoden 2023 raportista: 

https://youtu.be/lnwHlj5caUM

Kohti lakisääteistä raportointia 

Vuoden 2022 raportti yhdisti kestävän kehityksen tiedot kaikista Kiillon toimintamaista ensimmäistä kertaa. Vuoden 2023 raportti jatkaa samalla polulla. Lakisääteinen raportointivelvoite koskee Kiiltoa vuonna 2026 (vuoden 2025 raportointi) ja vuoden 2023 raportin tavoitteena on ollut edistää kehitystä kohti CSRD-raportointia EU-direktiivin mukaisesti. Syksyllä 2023 käynnistimme myös kaksisuuntaisen olennaisuuden arvion sidosryhmätutkimuksella. 

Raporttiamme on englanninkielinen. Sen viitekehys on GRI-standardi ja sitä tukee tänä vuonna Kiillon hallinnollisia näkökulmia avaavan Corporate Governance Statement -dokumentin lisäksi myös verojalanjälkeä kuvaava Tax Strategy.  

Kiillolla ei ole erillistä kestävän kehityksen johtajaa tai toimintoa. Vastuullisuus on integroitu Kiillon prosesseihin ja kulttuuriin, mikä helpottaa menettelytapojen nopeaa muuttamista tarvittaessa.  Raportointiprosessimme on ollut hyvä tapa tunnistaa haasteita prosesseissa samalla kun se vahvistaa olemassa olevia käytäntöjä. 

Lisätietoja

Laura Heinovaara 
Sustainability Communications Manager 
laura.heinovaara@kiilto.com 
050 5969 424