Kiillon kehittämä hiilikuitti lisää rakentamisen ympäristövaikutusten läpinäkyvyyttä

Kiilto on kehittänyt lattiatasoituspalvelunsa asiakkaille hiilikuitin, johon se kerää tiedot lattiapumppaukseen käytettävien raaka-aineiden, toimituksen ja asentamisen hiilidioksidipäästöistä. Hiilikuitin avulla lisätään tietoutta rakentamisen ympäristövaikutuksista ja kannustetaan ekologisempiin valintoihin.

Hiilidioksidipäästölaskelmat ovat vuosi vuodelta yhä keskeisempi osa rakennusteollisuuden kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Kansainväliset ja kansalliset ympäristönormit ja -säädökset asettavat rakennusteollisuudelle tiukempia päästörajoja ja siten vaateita hiilijalanjälkilaskelmille. Lisäksi myös yhä useammat asiakkaat, kuten yritykset, kaupungit ja yksityishenkilöt, kiinnittävät entistä enemmän huomiota rakennushankkeidensa hiilijalanjälkeen. Se on etenkin julkisessa rakentamisessa jo nyt yksi rakennushankkeiden urakoitsijoiden valintaan vaikuttavista tekijöistä.

”Ympäristötietoisuus on kasvava trendi, ja rakennusyritysten täytyy pystyä osoittamaan sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen. Tähän tarpeeseen kehitimme asiakkaidemme käyttöön hiilikuitin”, kertoo Kiillon pumpputasoitteiden myyntipäällikkö Eero Katajamäki.

Hiilikuitti kuuluu lattiatasoituspalveluun automaattisesti

Kiilto toimittaa hiilikuitin kaikille lattiatasoituspalvelunsa asiakkailleen automaattisesti palvelun mukana. Hiilikuitissa on esitetty yksinkertaisella tavalla lattiapumppaukseen käytettyjen raaka-aineiden, toimituksen ja asennuksen tuottamat päästöt, jotka on muutettu hiilidioksidikiloja vastaavaksi. Asiakas voi hyödyntää laskelmaa suoraan omissa laskelmissaan, kuten valmiin rakennuksen kokonaispäästölaskelmassa.

”Rakennusprojekteissa käytetään monenlaisia materiaaleja ja työmenetelmiä, ja tiedon kasaaminen yhteen useilta eri toimijoilta on hidasta ja haasteellista. Tiedämme päästölaskelmien työllistävän asiakkaitamme, ja halusimme omalta osaltamme helpottaa asiakkaidemme elämää”, Katajamäki sanoo.

Kiillon toimittaman hiilikuitin tulos lasketaan EN15804+A2 ja ISO 14025 -standardien mukaan käyttämällä laskennassa joko toimittajan antamaan tietoa tai Ecoinvent-päästötietokantaa. Laskennassa huomioidaan tuotteen hiilijalanjälki raaka-aineiden valmistuksesta valmiin tuotteen kuljetukseen, kuljetusmatkan ollessa 100 km. Hiilikuitin tulos verifioidaan sisäisesti kahden asiantuntijan voimin. 

Mittava pohjatyö mahdollisti hiilijalanjäljen laskemisen

Kiillolle lattiapumppaukseen käytettyjen raaka-aineiden, toimituksen ja asennuksen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen laskeminen oli pitkän pohjatyön ansiosta helppoa, sillä kaikki tiedot olivat jo valmiiksi järjestelmissä saatavilla. Hiilikuittia kehitettäessä tiedot piti vain yhdistää.

”Hiilikuitissa yhdistyy yksinkertaisella tavalla monen eri organisaation tekemä vuosien systemaattinen työ. Haluamme Kiillolla olla alamme ympäristöjohtaja, ja se on ohjannut keräämään toiminnastamme runsaasti ympäristödataa.”

Tavoite Kiillolla on käyttää kerättyä tietoa mahdollisimman laajasti asiakkaita hyödyntävällä tavalla, ja hiilikuitti-ideassa se oli mahdollista:

”Rakennusteollisuusala painiskelee tiukentuvien päästöbudjettien kanssa, ja tällä tavalla voimme auttaa sekä asiakkaitamme että edistää omalta osaltamme rakentamisen ympäristövaikutusten läpinäkyvyyttä.”

Lattiapumppauksen hiilijalanjälki on valmiin rakennuksen kokonaispäästöissä pienehkö osuus, mutta hiilikuitti voi silti olla alalle merkittävä avaus. Jos kaikki alan toimijat toimittaisivat hiilikuitin asiakkailleen, se parantaisi tietoutta rakentamisen ympäristövaikutuksista ja kannustaisi ympäristöystävällisempiin valintoihin.

Rakennusyhtiö Bonava hyödyntää hiilikuittia kokonaispäästöjen laskennassa

Kiillon asiakas, asuntorakentaja Bonava rakentaa tällä hetkellä mittavaa kerrostalokohdetta Helsingin Vuosaareen, ja rakentamisen ilmastovaikutukset ovat tapetilla myös tässä kohteessa. Bonava tarvitsee alihankkijoilta ja raaka-ainetoimittajilta tietoa hiilidioksidipäästöistä laskeakseen valmiin rakennuksen hiilijalanjäljen.

”Olemme sitoutuneet vähentämään 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä koko arvoketjussa jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä. Me tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti toimintamme ilmastovaikutuksia, joten hiilijalanjäljen laskenta käy kiivaana arjessamme”, Bonavan työmaainsinööri Sami Lammi kertoo.

Lammi kertoo, että Kiillon toimittama hiilikuitti otettiin Bonavalla kiitollisena vastaan, sillä tulosta on helppo käyttää rakennuksen kokonaispäästölaskelmassa.

”Valmiin rakennuksen hiilijalanjäljen laskeminen on työlästä ja monimutkaista, mutta hiilikuitin myötä ainakin yksi osa rakennuksen päästöistä on valmiiksi selvitetty, eikä se vaadi meiltä lisätyötä”, Lammi kiittää.