Hiilikuitti lattiatasoituksesta

Lattiatasoituspalvelumme asiakkaana saat tiedon lattiapumppauksen hiilidioksidipäästöistä.

Toimitamme lattiatasoituspalvelumme asiakkaille hiilikuitin, johon olemme keränneet tiedon lattiapumppaukseen käytettävien raaka-aineiden, toimituksen ja asennuksen hiilidioksidipäästöistä.

Asiakkaanamme voit hyödyntää hiilikuittia suoraan omissa laskelmissasi, kuten valmiin rakennuksen kokonaispäästölaskelmassa.

Mikä hiilikuitti on?

Hiilikuitissa on esitetty yksinkertaisella tavalla lattiapumppaukseen käytettyjen raaka-aineiden, toimituksen ja asennuksen (A1-A5) tuottamat päästöt, jotka on muutettu hiilidioksidikiloja vastaavaksi.

Miksi hiilikuittia tarvitaan?

Ympäristötietoisuus rakennusalalla kasvaa. Hiilikuitti lisää rakentamisen ympäristövaikutusten läpinäkyvyyttä, ja kannustaa ympäristöystävällisiin valintoihin.

1. Hiilikuitti vastaa tiukentuviin säädöksiin ja päästörajoihin

Hiilidioksidipäästölaskelmat ovat vuosi vuodelta yhä keskeisempi osa rakennusteollisuuden kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Kansainväliset ja kansalliset ympäristönormit ja -säädökset asettavat rakennusteollisuudelle tiukempia päästörajoja ja siten vaateita hiilijalanjälkilaskelmille.

2. Hiilidioksidilaskelmat jo osana valintakriteerejä

Rakennushankkeissa asiakkaat, kuten yritykset, kaupungit ja yksityishenkilöt, kiinnittävät entistä enemmän huomiota rakennushankkeidensa hiilijalanjälkeen. Se on etenkin julkisessa rakentamisessa jo nyt yksi valintakriteereistä rakennushankkeiden urakoitsijoiden valinnassa.

Kiinnostus hankkeissa kohdistuu yhä enemmän sellaisiin rakennusmateriaaleihin ja -menetelmiin, jotka ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. On mahdollista, että lähitulevaisuudessa ratkaise painoarvo rakentajan valinnassa on sillä, minkä verran päästöjä valmis rakennus tulee aiheuttamaan.

3. Auttaa rakennusalaa kehitystyössä

Ilmastotyön vauhdissa pysyäkseen rakentamisen alan toimijat tarvitsevat toisiaan. Hiilikuitin avulla lisätään läpinäkyvyyttä rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja tuetaan päätöksiä esimerkiksi raaka-aineiden valinnassa.

Miten hiilikuitti on laskettu?

Kiillon toimittaman hiilikuitin tulos lasketaan EN15804+A2 ja ISO 14025 -standardien mukaan käyttämällä laskennassa joko toimittajan antamaan tietoa tai Ecoinvent-päästötietokantaa. Laskennassa huomioidaan tuotteen hiilijalanjälki raaka-aineiden valmistuksesta valmiin tuotteen kuljetukseen, kuljetusmatkan ollessa 100 km. Hiilikuitin tulos verifioidaan Kiillossa kahden asiantuntijan toimesta. 

Näin hyödynnät hiilikuittia:

Rakennusprojekteissa käytetään monenlaisia materiaaleja ja työmenetelmiä, ja tiedon kasaaminen yhteen useilta eri toimijoilta on hidasta ja monimutkaista. Hiilikuitissa ainakin yksi osa rakennuksen päästöistä on valmiiksi selvitetty, eikä se vaadi sinulta lisätyötä. Voit käyttää saatua tulosta helposti rakennuksen kokonaispäästölaskelmassa.

Lue lisää: