Hiilikuitti helpottaa asuntorakentaja Bonavaa ympäristövaikutusten laskennassa

Kiilto toimittaa lattiatasoituspalvelunsa asiakkaille hiilikuitin, johon on kerätty tieto lattiapumppaukseen käytettävien raaka-aineiden ja toimituksen hiilidioksidipäästöistä. Hiilikuitti on yksinkertaistanut asuntorakennusyhtiö Bonavan työtä valmiiden rakennusten kokonaispäästöjen laskennassa.

Bonava on yksi Euroopan johtavista asuntorakennuttajista. Yhtiö on rakentanut yli 80-vuotisen historiansa aikana yli 40 000 kotia. Tänä päivänä Bonava työllistää 1300 ammattilaista Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Vuosien aikana yhtiöstä on kasvanut yksi Pohjois-Euroopan tärkeimmistä asuntorakentamisen kehittäjistä.

Bonavan visiona on kehittää naapurustoja, jotka tekevät kestävästä asumisesta asukkaille helpompaa. Yhtiö tutkii uusia teknologioita ja valitsee huolella materiaalit ja rakentamisen tavat luodakseen koteja, jotka ovat ympäristöystävällisiä niin asukkaiden kuin koko maapallon kannalta.

Ympäristötietoisuus onkin rakennusteollisuudessa nopeasti kasvava trendi, ja erityisesti hiilidioksidilaskelmat ovat vuosi vuodelta yhä keskeisempi osa alan kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Kansainväliset ja kansalliset ympäristönormit ja -säädökset asettavat rakennusteollisuudelle yhä tiukempia päästörajoja, ja myös asiakkaat, kuten yritykset, kaupungit ja yksityishenkilöt, kiinnittävät entistä enemmän huomiota rakennushankkeidensa hiilijalanjälkeen.

Hiilikuitti kehitettiin tähän tarpeeseen. Valmiin rakennuksen hiilijalanjälki koostuu monesta osasta ja tiedämme hiilijalanjäljen laskentaprosessin olevan rakennusalan yrityksille työlästä ja monimutkaista. Halusimme omalta osaltamme helpottaa asiakkaidemme elämää toimittamalla palvelumme ohessa hiilikuitin, johon olemme laskeneet valmiiksi lattiapumppaukseen käytettävien raaka-aineiden ja toimituksen hiilidioksidipäästöt”, kertoo pumpputasoitteiden myyntipäällikkö Eero Katajamäki

Hiilikuitti Bonavalle kreivin aikaan

Bonava rakentaa tällä hetkellä mittavaa kerrostalokohdetta Helsingin Vuosaareen. Aurinkolahden Sitadelli -korttelissa Bonavan rakentamia kerrostaloja on valmiina jo neljä, ja kahta rakennetaan parhaillaan. Rakentamisen ilmastovaikutukset ovat tapetilla myös tässä kohteessa.

”Olemme sitoutuneet vähentämään 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä koko arvoketjussa jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä. Me tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti toimintamme ilmastovaikutuksia, joten hiilijalanjäljen laskenta käy kiivaana arjessamme”, Bonavan työmaainsinööri Sami Lammi kertoo.

Lammin mukaan valmiin rakennuksen hiilijalanjäljen laskeminen on haasteellista. Rakennusprojekteissa käytetään monenlaisia materiaaleja ja työmenetelmiä, ja ne voivat vaikuttaa hiilijalanjäljen laskentaan eri tavoin. Monelta alihankkijalta on myös vaikea saada tietoa siitä, mitä materiaaleja ja menetelmiä on käytetty. Lisäksi eri laskentamenetelmät ja standardit voivat vaikeuttaa vertailua ja tulosten yhdistämistä.

”Tiedon kasaaminen yhteen on hidasta ja haasteellista, joten otimme Kiillon toimittaman hiilikuitin kiitollisena vastaan. Kuitissa on yksinkertaisella tavalla esitetty lattiatasoitteessa käytettyjen raaka-aineiden, toimituksen sekä lattian asennuksen hiilidioksidipäästöt. Näin ainakin yksi osa rakennuksen päästöistä on valmiiksi selvitetty, eikä se vaadi meiltä lisätyötä. Kiillolta saatua tulosta on helppo käyttää rakennuksen kokonaispäästölaskelmassa”, Lammi kuvaa.

Hiilidioksidilaskelma on kilpailuvaltti – tulevaisuudessa todennäköisesti myös vaatimus

Rakennusyritykset, jotka pystyvät osoittamaan sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen, voivat parantaa mainettaan ja brändiään sekä vahvistaa asemaansa markkinoilla kilpailijoihinsa nähden. Tärkeintä on kuitenkin suojella ympäristöämme, mikä on meidän kaikkein vastuulla.

”Päästövähennysten tarve on kiireellinen, ja kaikkia ratkaisuja tarvitaan. Tarvitaan rakennusmateriaaliteollisuuden ja suunnittelualojen yhteistyötä, jotta voimme löytää ja ottaa käyttöön uusia, vähähiilisempiä rakennusmateriaaleja, edistää kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttöönottoa sekä hyödyntää mahdollisesti jopa kokonaisia rakennusosia”, Lammi sanoo.

Tulevaisuudessa tulemme kohtaamaan asiakkaiden ja säädösten taholta entistä tiukempaa rakentamisen päästöbudjettia. Asiakkaat haluavat valita rakennusmateriaaleja ja -menetelmiä, jotka ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. On mahdollista, että asiakkaat jo lähitulevaisuudessa valitsevat rakennuttajan sen mukaan, minkä verran päästöjä valmis rakennus tulee aiheuttamaan.

”Ilmastotyö kiihtyy ja sen vauhdissa pysyäkseen rakentamisen alan toimijat tarvitsevat toisiaan. Hiilikuitin avulla lisätään läpinäkyvyyttä rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja tuetaan päätöksiä esimerkiksi raaka-aineiden valinnassa”, Katajamäki sanoo.