Kuinka ympäristötavoitteet saavutetaan? Viisi vastausta vihreistä pakkauksista

Jotta ympäristötavoitteita voidaan mitata, niiden on oltava konkreettisia. Se ei kuitenkaan ole synonyymi helpolle. Ei pidä mennä sieltä, missä aita on matalin, vaan tavoitteita pohtiessa kannattaa aidosti haastaa vallitsevia tekemisen tapoja sekä miettiä, millä teoilla on suurin vaikutus. 

Yksi Kiillon tavoitteista on, että vuoteen 2025 mennessä 70 prosenttia sen pakkauksista on kierrätysmateriaaleista tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja tai uudelleenkäytettäviä. Environmental Manager Viivi Kettula kertoo, että Kiillon Lempäälän tehtaalla rajapyykki ylitettiin jo alkuvuonna 2022. Lempäälässä valmistetaan rakentamisen sekä teollisten liimojen ja paloneston tuotteita. 

Kettula avaa tarkemmin toimenpiteitä ja valintoja, joilla tavoitteeseen päästiin. 
 

Miten Kiilto pääsi tavoitteeseen kolme vuotta etuajassa?

”Aloitimme nelisen vuotta sitten vaihtamalla tiettyjen ämpärien materiaalin neitseellisestä kierrätysmuoviin, nykyään valikoimiimme kuuluu myös esimerkiksi kierrätysmuovista valmistettuja säkkejä. Etenimme tuote tuotteelta, vähän senkin mukaan, miten kierrätysmateriaaleja oli saatavilla. Onneksi niiden tarjonta on pikkuhiljaa parantunut.” 
 


 

Onko vihreässä siirtymässä ollut materiaalien saatavuuden lisäksi muita haasteita?

”Käytännössä kierrätysmuovi on neitseellistä muovia harmaampaa, joten pakkausten ulkonäkö on saattanut hieman muuttua. Tämä ei niinkään ole haaste vaan ominaisuus. Emme usko, että se haittaa asiakkaitamme, kun he tietävät syyn. Olemme panostaneet asiakasviestinnässämme siihen, että kerromme pakkausuudistuksista aktiivisesti vähentääksemme mahdollisia epäselvyyksiä tuotevalinnoissa. Laadullisista ominaisuuksista ei ole pakkauksissa tingitty.”

”Yleisesti ottaen pakkausmateriaaleja valittaessa on huomioitava, että joidenkin tuotteiden kuljettamiselle on erityisvaatimuksia. Tällöin kierrätysmateriaaleja ei voi ainakaan vielä käyttää kaikissa tapauksissa.”
 

Minkälainen käytännön ympäristöhyöty vaihdolla on saavutettu?

”Sen ansiosta olemme vähentäneet vuosina 2018-2021 päästöjä yli 468 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Määrä vastaa yhteensä peräti 2392 Nuorgam–Hanko-matkaa (1400 km) tavallisella henkilöautolla.”

Onko kierrätysmateriaalien käytöllä myös muita ympäristöhyötyjä?

”Ehdottomasti. Kierrätysmateriaalien käyttö neitseellisten raaka-aineiden sijasta on aina hyvä asia myös biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden kannalta.”
 
”Hiilijalanjäljen ohella nykyään kannattaisi puhua entistä enemmän myös hiilikädenjäljestä eli ratkaisuista, jotka tuottavat ympäristöhyötyjä. Kiillon ympäristöystävälliset pakkaukset auttavat osaltaan asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.”

 


 

Voisiko pakkausten hiilijalanjälkeä pienentää edelleen? 

”Matkamme jatkuu. Paraikaa etsimme esimerkiksi keinoja korvata pakkausten metallisangat kierrätysmuovisilla vaihtoehdoilla. Näin koko pakkaus voitaisiin valmistaa yhdestä materiaalista. Tämä helpottaisi kierrätystä.”
 

Viivin viisi vinkkiä vihreisiin pakkauksiin siirtyvälle yritykselle:

  1. Aseta tavoite, joka on mitattava ja saavutettavissa, mutta tarpeeksi kunnianhimoinen muutoksen aikaansaamiseksi.
  2. Rakenna tavoitteen saavuttamiseksi määrätietoinen projekti. Etene tuote tuotteelta ja pakkaus pakkaukselta. 
  3. Huomioi tuotteiden erityisvaatimukset, esimerkiksi kuljetuksen tai säilytyksen suhteen. Ne voivat vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää kierrätysmateriaalia pakkauksessa.
  4. Muista arvioida ympäristötekoja päästöjen lisäksi myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi kannattaa miettiä eroa hiilijalanjäljessä uuden ja vanhan ratkaisun välillä, ja sitä kautta pohtia myös syntyvää hiilikädenjälkeä.
  5. Kartoita yhteistyökumppaneita ja kysy rohkeasti muilta yrityksiltä. Monet kiertotalouden ratkaisut edellyttävät oikeiden kumppaneiden löytämistä. Kestävämpi tulevaisuus rakennetaan oppimalla yhdessä.