Yritysten panostukset ympäristöosaamiseen auttavat niin asiakkaita kuin alaa kehittymään

Ympäristöpäällikkö Viivi Kettulan laskelmat tukevat Kiiltoa ja sen asiakkaita faktoihin perustuvissa ympäristöteoissa.

Environmental Manager Viivi Kettula tekee työkseen ympäristölaskentaa. Hän korostaa, että ympäristötekojen tulee perustua tutkittuun tietoon ja tarkkoihin laskelmiin.

”Kiillon ympäristötyössä on huomioitu vihreä energia, pakkaukset ja logistiikka, palvelut sekä materiaalit ja asetettu näille numeerisia tavoiterajoja. Joka puolella yritystä tehdään paljon töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Minun roolini on laskea ja kerätä konkreettisia lukuja ja faktoja, jotka auttavat erilaisten tuotteiden ja toimenpiteiden ympäristövaikutusten arvioimisessa”, Kettula kertoo.

”Samalla koko organisaatio oppii lisää ympäristövaikutuksista.”

Samalla oppivat myös asiakkaat. Kettula muistuttaa, että osalle asiakasyrityksistä ympäristökysymykset ovat varsin uusia, toiset ovat pohtineet oman toimintansa vaikutuksia jo pitkään. Tieto toiminnan ja tuotteiden ympäristövaikutuksista auttaa myös asiakkaita.

”Kun lisäämme tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksesta, asiakkaamme pystyvät hyödyntämään sitä omissa ympäristölaskelmissaan ja toiminnassaan”, Kettula selventää.

”Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden, eli biodiversiteetin suojeluun liittyvät kysymykset ovat verrattain uusia kaikille yrityksille. Yritysten ympäristöasiantuntijoiden perehtyminen niihin ja tiedon jakaminen yhteisissä foorumeissa auttaa koko alaa ymmärtämään ilmiötä paremmin”, hän summaa.

Työkaluja tuotekehitykselle

Kettula tekee tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset huomioivia elinkaariarvioita (LCA – life cycle assessment), joista verifioidaan ulkopuolisen asiantuntijan kanssa monisivuisia ja laajoja ympäristöselosteita (EPD – environmental product declaration).

”Laskelmat osoittavat esimerkiksi sen, mistä päästöt syntyvät. Ne tarjoavat meille arvokkaan työkalun tuotekehityksen tueksi. Jos tuotekehittäjä haluaa tietää, mikä on jonkun uuden ratkaisun ympäristövaikutus, asia on helppo todentaa vertaamalla uutta ratkaisua aikaisemmin tekemääni laskelmaan. Tiedämme tarkkaan, miten aiempi tulos on saatu ja miten uusi ratkaisu muuttaa sitä.”

Huomiota epäsuoriin päästöihin

Kettula tekee myös organisaatiotason päästölaskelmia. Näihin lukeutuvat esimerkiksi Scope 3 -päästöt, eli epäsuorat päästöt, jotka syntyvät vaikkapa raaka-aineiden valmistuksesta.

Hän huomauttaa, että Kiilto on tehnyt paljon investointeja esimerkiksi vihreään energiaan ja pystynyt vähentämään merkittävästi omia kasvihuonepäästöjään.

”Tällä hetkellä suurin osa Kiillon päästöistä syntyy epäsuorista päästöistä. Kun haluamme vähentää päästöjä edelleen, meidän tulee keskittyä – yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa – nimenomaan toimitusketjuumme ja esimerkiksi raaka-aineisiimme ja niiden valmistukseen liittyviin päästöihin.”

Tärkeintä on tarttua toimeen

Kettula kertoo, että Kiilto aikoo päivittää Lupaustaan ympäristölle tiukentamalla ja laajentamalla tavoitteita entisestään. Esille on noussut myös uusia asioita. Muun muassa biodiversiteetti halutaan huomioida Lupauksessa jatkossa.

”Haluamme parantaa Lupauksemme kattavuutta jatkuvasti ja siksi aiomme luoda omat tavoitteet myös biodiversiteetin suojelemiseksi. Haasteena on, että asia on hyvin uusi ja monimutkainen, eikä siihen liittyviä yleisiä mittaristoja ole vielä luotu.”

Kettula huomauttaa, että vaikka tarkat mittarit vielä puuttuvat, jotain voidaan toki jo tehdä.

”Toteutimme esimerkiksi sekä Lempäälän että Turun tehdasalueen läheisyyteen kukkaniittyhankkeen, koska tiedämme niittyjen olevan luontopositiivinen teko”, hän kertoo.

Yhteistyössä on voimaa

Kettula on ollut töissä Kiillossa vuodesta 2020. Ympäristöosaamiseen panostaminen on ollut yritykseltä tietoinen askel eteenpäin.

Ympäristöpäällikkö tunnetaan myös kilpaurheilijana: Suomen cheer-tanssimaajoukkueen kapteenina. Hänen tämän vuoden saavutuksiinsa kuuluvat MM-pronssi, EM-kulta sekä Suomen mestaruus.

”Kilpaurheilussakaan mikään ei synny itsestään; ilman yhteisiä tavoitteita ja kovaa pitkäjänteistä työtä. Yhdessä tekemisessä on selittämätön voima silloin, kun kaikki loksahtaa kohdilleen.”

Kettula löytää joukkuelajista paljon vertailukohtia työhönsä Kiillolla.

”Parhaisiin tuloksiin ei päästä yksin vaan yhdessä, olipa kyseessä tiimi, yritys tai kokonainen toimiala. Tarvitsemme ympäristötavoitteiden saavuttamiseen kaikkien kiiltolaisten ja toimitusketjuun osallistuvien panosta. Haluamme Kiillossa myös näyttää esimerkkiä ja auttaa osaltamme asiakkaitamme yltämään omiin ympäristötavoitteisiinsa.”