Kiilto liittyy Science Based Targets -aloitteeseen ja sitoutuu ilmastonmuutoksen torjuntaan

Kiillossa on meneillään Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) pohjaavien päästövähennystavoitteiden laadinta. Tavoitteet on tarkoitus asettaa linjaan Kiillon Lupaus ympäristölle -tavoitteiden sekä Pariisin sopimuksen kanssa, joka vaatii maita ja yrityksiä pitämään ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa.

Kiilto haluaa olla alansa ympäristöjohtaja ja aikoo vähentää toimintaansa liittyvien haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen määrää merkittävästi. Asettamalla uudet tieteeseen pohjaavat tavoitteet (SBT) Kiilto voi turvata liiketoimintansa kasvun ja myönteisen vaikutuksen myös tulevaisuudessa ja samalla hillitä ilmastonmuutosta. 

”Tiedeperustaisten tavoitteiden merkitys yrityksellemme ja asiakkaillemme kasvaa jatkuvasti. Nykyisten tavoitteiden päivittämisessä ja uusien asettamisessa asetamme tieteen etusijalle. Käyttämällä yleisesti tunnustettua ja standardoitua SBT-toimintamallia pystymme kohdistamaan ilmastotoimemme vielä tarkemmin ja läpinäkyvämmin. Tämä auttaa meitä ymmärtämään, kuinka kunnianhimoisia tietyt tavoitteet ovat yrityksellemme ja kuinka voimme tukea asiakkaitamme heidän vastuullisuustyössään entistä paremmin”, kertoo Kiillon Environmental Engineer Viivi Kettula.

Tieteeseen pohjaavat tavoitteet vahvistavat Kiillon Lupausta ympäristölle  

Vuonna 2018 Kiilto teki Lupauksen ympäristölle, jossa asetti tavoitteet määrätietoiselle ympäristötyölleen. Erityisesti panostukset vihreisiin materiaaleihin, vihreisiin pakkauksiin ja vihreään energiaan ovat auttaneet ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Kiilto ei luovu Lupaus ympäristölle -tavoitteistaan, vaan arvioi ne uudelleen, jotta ne tukisivat paremmin SBTi:n tavoitteiden toteutumista. Kettulan mielestä ympäristötavoitteiden tulee olla riittävän haastavia, jotta ne kannustavat oppimaan uutta matkan varrella. 

”Olemme auttaneet asiakkaitamme vähentämään materiaalinkulutustaan osana ympäristölupaustamme, ja vuodelle 2023 asetettu tavoite on jo saavutettu. Oman vedenkäyttömme vähentämisellä on ollut suuri merkitys tämän  tavoitteen saavuttamisessa ja harkitsemme jatkossa erillisten tavoitteiden asettamista veden- ja materiaalikäyttöön pohjaaville säästöille”, pohtii Kettula.

SBTi:n lisäksi Kiilto on sitoutunut Net Zero -tavoitteeseen. Kun hiilineutraalius pyrkii hiilidioksidipäästöjen ja niitä sitovien hiilinielujen tasapainoon, on Net Zeron kunnianhimoisena tavoitteena hiilidioksidipäästöjen lisäksi vähentää myös muita kasvihuonekaasuja. Nykytiede on yksimielinen siitä, että päästöjen nettonollataso on välttämätöntä, jotta ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä. Nettonollatasoon lasketaan mukaan myös epäsuorat päästöt koko arvoketjustamme. SBT-tavoitteet mahdollistavat siirtymisen vähähiiliseen talouteen puolittamalla kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamalla nettonollatason vuoteen 2050 mennessä.

Mukaan maailmanlaajuiseen ponnisteluun ilmastonmuutosta vastaan 

Kiillon lisäksi SBT-aloitteessa on mukana 2000 muuta yritystä eri puolilta maailmaa. Sitouduttuaan aloitteeseen yritysten tulee kahden vuoden kuluessa toimittaa ilmastotavoitteensa SBT:n hyväksyttäväksi.  

SBT-aloite toimii yhteistyössä CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten ja WWF:n kanssa. 

Voit lukea lisää SBT-aloitteesta täältä ja siihen sitoutuneiden yritysten ilmastotavoitteista täältä