Palaute auttaa kirjaimellisesti kasvamaan: jokaisesta Kiillon asiakaskyselyn vastauksesta kasvaa puu

Kiilto lahjoittaa tänä vuonna jokaista saamaansa asiakaskyselyn vastausta kohden puuntaimen kansainvälisen 4H-nuorisojärjestön Taimiteko-ohjelmaan.

Taimiteon tavoitteena on työllistää nuoria sekä lisätä metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Kiillon yhteistyö Taimiteon kanssa on käynnistynyt vuonna 2019, ja tänä vuonna mukaan tähän ilmasto- ja työllistämistekoon pääsevät mukaan myös asiakkaat. Kiillon asiakaskyselyyn vastaaminen on konkreettinen teko ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Palautteessa piilee kasvun siemen

Lahjoitetun puuntaimen lisäksi asiakkailta saatu palaute mahdollistaa kasvun monin eri tavoin: yhteistyö ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa vahvistuu ja toimintaa voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi. Palautetta toivotaan erityisesti selkeiden yhteistyökokemusten kuten tuotekoeajojen, koulutusten tai asiakasyhteyshenkilön tapaamisen jälkeen. Asiakaskysely lähetetään suoraan asiakkaalle näiden tiettyjen määriteltyjen kohtaamisten jälkeen.

Osa Lupausta ympäristölle

Kiillon Lupaus ympäristölle koostuu neljästä osa-alueesta, joista yksi on Vihreä energia. Vihreän energian tavoitetta, hiilineutraalia Kiiltoa 2028, tavoitellessa tähdätään ensisijaisesti päästöjen todellisiin vähennyksiin. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan hiilinieluja lisäävien hankkeiden, kuten Taimiteon, kautta.

 


Valokuvat: Tiina Rinne