Tähtäätkö korkeammalle? Kokeile sukeltaa syvemmälle Kiilto Explorerien tapaan

Kun ajattelemme urakehitystä, mieliimme piirtyy usein kuva kapuamisesta yhä korkeammalle organisaatiopyramidissa. Me olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että kaikkein tärkeimmät johtajuuden opit ja oivallukset voidaan kokea, kun korkeuksien sijaan sukelletaan syvyyksiin. Minuuden syvyyksiin - unelmiin, pelkoihin ja motiiveihin, sekä organisaatiokulttuurin ja yhteisön moniulotteisiin syvyyksiin.

Keneen haluan vaikuttaa ja mitä minun pitäisi priorisoida? Kuinka onnistun johtamaan muutosta ja sitouttamaan ihmisiä? Miten voin paremmin johtaa itseäni, toisia ja liiketoimintaa? Joukko kiiltolaisia sukelsi näiden kysymysten ja johtamistaitojen syövereihin Hanken & SSE Executive Educationin järjestämässä, neljän kuukauden mittaisessa Kiilto Explorer: Courage, Leadership & Culture -koulutusohjelmassa.

Liiketoiminta kasvaa, kun ihmiset kasvavat

Nykyään monimutkaisissa matriisiorganisaatioissa työskentelevien ihmisten on johdettava ja vaikutettava moniin erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin roolistaan riippumatta. Johtamistaitoja tarvitaan kaikenlaisissa arjen tilanteissa ja niissä suoriutuminen heijastuu vahvasti myös hyvinvointiin, palautumiskykyyn ja yrityskulttuuriin.

Kiillon People Development Lead Tiina Lautala kertoo ohjelman taustoista:

”Halusimme suunnitella vaikuttavan oppimismatkan, joka kattaisi keskeiset johtamisen kehittämistarpeet ja antaisi eväitä tukemaan kasvuamme ja kehittämään kulttuuriamme. Aiemmat kansainväliset koulutusohjelmamme olivat jo rakentaneet hyvän pohjan johtamisen perustaidolle, ja nyt oli pureutua syvemmälle: ihmisten ja liiketoiminnan menestyksekkään johtamisen edellytys on itsensä tunteminen. Sisältä ulospäin. Me uskomme, että asiantuntijatehtävissä olevat ihmiset tarvitsevat rooleissaan samoja johtamistaitoja kuin johtajatkin.”

Video: 9 Kiiltonian tips on how to develop a growth mindset 

Johtamistaitojen kolme osaamisaluetta ohjelmassa

Ohjelman tavoitteena oli innostaa kiiltolaisia tutkimaan erilaisia vaikuttavia, jokapäiväisiä johtamiskäytäntöjä, joiden avulla ihmiset ja yritykset voivat uudistua ja kasvaa.

Ohjelman johtamistaitojen eri osa-alueiden tavoitteet olivat:

  1. Johda itseäsi: Ryhdy oman kokemuksesi ja menestyksesi tekijäksi, kehitä itsetietoisuuttasi ja henkilökohtaisia vahvuuksiasi.
  2. Johda ihmisiä: Kehitä kykyjäsi johtaa ja vaikuttaa muihin, ajaa muutosta ja edistää korkeaa suorituskykyä.
  3. Johda liiketoimintaa: Kehitä liiketaloudellista osaamistasi ja ymmärrystäsi.

Terveisiä tutkimusmatkailijoilta

Kiilto Puolan toimitusjohtaja Maciej Trzoch kuvailee Explorer-kokemustaan jännittäväksi ja rehelliseksi matkaksi itseensä ja toisiin ihmisiin:

”Nyt ymmärrän vielä entistäkin paremmin, että itseni tunteminen on avain siihen, että voin vaikuttaa  positiivisesti toisiin, ja johtaa tiimiä tietoisesti haluttuun suuntaan. Olemme kaikki yksilöitä ja olen vakuuttunut siitä, että juuri tämä monimuotoisuus on yksi suurimmista eduistamme. Vaatii suurta rohkeutta ja keskinäistä luottamusta tiimissä olla tarpeeksi rohkea kokeilemaan jotain uutta ja etsimään uusia tapoja, mutta myös kanttia olla eri mieltä pelkäämättä kritiikkiä silloin, kun itse kokee, että suunta on väärä.”

Kiillon viestintäpäällikkö Satu Makkonen kuvailee kehitysohjelmaa oivaltavaksi, opettavaiseksi ja monipuoliseksi seikkailuksi:

”Pidin erityisesti perusteellisesta alusta, jossa sukelsimme syvälle omiin vahvuuksiimme ja kehitysalueisiimme. Haluan myös kiittää lämpimästä ja avoimesta ilmapiiristä, jonka ohjelmajohtajamme Hannamari Kuosa pystyi luomaan. Se oli avaintekijä, joka mahdollisti todella aidon ja rehellisen itsereflektion sekä antoisat, silmiä avaavat keskustelut johtajuudesta meidän eri Kiilto-maiden osallistujien välillä.”

”Työskentely Kiillon HR:n ja johdon kanssa inspiroivan, hauskan ja vaikuttavan ohjelman suunnittelussa oli erittäin palkitseva kokemus myös minulle”, kertoo Hannamari Kuosa Hanken & SSE:stä. ”Aloitimme kuuntelemalla Kiillon toimintamaiden ihmisiä ymmärtääksemme heidän tarpeitaan ja oppimistoiveitaan. Osallistujat olivat ihanan luovia ja uskalsivat todella loikata epämukavuusalueille oppimaan uusia taitoja. Mikä inspiroiva tiimi!”