SISÄILMA

Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa. Siksi rakennusten terveellisyydellä on merkittävä vaikutus meidän kaikkien hyvinvointiin. Kiilto kehittää ja tarjoaa erilaisia sisäilmaratkaisuja rakentamiseen.

ILMATIIVEYDEN HALLINTA

Ammattikäyttöön suunnitellut tuotteet rakenteiden tiivistämiseen.

HAITTA-AINEIDEN HALLINTA

Ammattikäyttöön suunnitellut tuotteet, joilla voidaan ehkäistä haitta-aineiden kulkeutumista sisäilmaan.

MATALA-ALKALISET LATTIATASOITTEET

Betonin korkean pH-arvon, eli sen alkalisuuden, on yhdessä liiallisen kosteuden kanssa todettu aiheuttavan mattoliimojen ja päällysteen pehmittimien hajoamista. Hajoamisprosessin tuloksena sisäilmaan voi vapautua alkoholiemissioita. Tutkimukset ovat osoittaneet, että matala-alkalinen lattiatasoitekerros päällystemateriaalin ja betonin välissä toimii puskurina alapuolella olevan betonin aiheuttamaan alkalirasitusta vastaan.  

SISÄILMAUUTISET

ANALYYSIPALVELUT YRITYKSILLE

Kiilto tarjoaa asbesti- ja haitta-analytiikan palvelut yritysasiakkaille nopeasti ja joustavasti.

TYÖOHJEET JA OPPAAT TIIVISTYKSIIN JA KAPSELOINTEIHIN