asiantuntijapalvelut teollisuus kiilto
Palvelut / Teollisuuden liimat /

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia liimausratkaisuja, teknistä tukea sekä valikoiman erilaisia palveluja.

Tunnemme teollisuuden käyttökohteet, prosessit, materiaalit ja työmenetelmät sekä ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön määräykset. Tuemme asiakastamme materiaalien valinnassa, liimamäärien optimoinnissa sekä tuotteiden oikeassa käytössä. Parhaimmillaan kehitämme yhdessä myös asiakkaan omia tuotantoprosesseja.

Tiedämme, miten puu ja liima käyttäytyvät

Uudistuneessa puuliimalaboratoriossamme testaamme puun ja liiman käyttäytymistä eri olosuhteissa. Tunnemme hyvin vaatimukset, joita eri puulajit, ilmasto, tuotanto, käyttökohteet ja luokitukset asettavat liimoille. Tämä asiantuntemus näkyy tuotteissamme.

Testauslaitteistomme palvelevat asiakkaan tuotantoa

Automaattisen liimanlevityslaitteistomme avulla voimme selvittää, millainen liima on paras asiakkaan tuotantolinjalle. Laitteisto voidaan säätää vastaamaan asiakkaan tuotantolinjan asetuksia ja näin ollen tutkia liiman ja materiaalien käyttäytymistä linjalla, ilman että asiakkaan oma tuotanto häiriintyy. Laitteistolla voidaan simuloida sekä jatkuvatoimisia paneelilinjoja että yksittäiskappaleiden valmistusta. Simuloinnilla saadaan selville esimerkiksi liiman avoin aika sekä puristusaika. Laitteistoon kuuluu annostelu- ja levitysyksikkö, kuljetin sekä lämmitettävä puristin.

Laboratoriossamme testaamme erilaisin menetelmin materiaalien lämmön, lujuuden ja kosteuden kestoa. Asiakkaidemme luona käyvillä aluepäälliköillämme on käytössään monipuolinen valikoima erilaisia mitta- ja koelevityslaitteistoja, kuten lämpökamera sekä tallentavat lämpötila- ja kosteusmittarit.

Asiantuntijamme ovat lähellä sinua

Yli 100 vuoden liimaosaamisemme on asiakkaidemme käytössä kautta Suomen. Asiantuntijamme ovat valmiita vastaamaan haasteisiinne ja ratkaisemaan ongelmia. Asiakaspalvelussamme ja teknisessä neuvonnassamme sinua palvelevat oman alasi valmistustekniikkaan ja materiaaleihin erikoistuneet asiantuntijamme.