Yhdessä asiakkaidemme kanssa onnistuimme kompensoimaan 600 000 kiloa CO2-päästöjä vuonna 2022

Asiakkaamme vastasivat vuonna 2022 yhteensä 2543 asiakaskyselyyn, joten 4H-projektin Taimiteko-ohjelma istuttaa tänä vuonna vastaavan määrän puita. Jokainen istutettu puu sitoo hiiltä ja hillitsee näin osaltaan ilmastonmuutosta. 2543 puuta kompensoi noin 600 000 kiloa CO2-päästöjä ja tarjoaa työtä 25 nuorelle.

Kiilto lupasi istuttaa puun jokaisesta vuonna 2022 saamastaan asiakaskyselyn vastauksesta. Kampanjan tavoitteena oli yhdistää asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen Kiillon koko toimintakulttuuria läpileikkaavaan ympäristötyöhön. Asiakkaat lähtivät hienosti mukaan kampanjaan, ja lopputuloksena uusia hiilinieluja syntyi yli 2500.  

”Kiitos! Se on viesti asiakkaillemme. Toimintamme kehittäminen näkyy tietenkin positiivisesti suoraan asiakkaidemme arjessa, mutta on vain reilua antaa tärkeimmälle sidosryhmällemme mahdollisuus osallistua vastuullisuus- ja ympäristötyöhön laajemmin. Entistä kestävämmät toimintamallit ovat elinehto meille kaikille. On hienoa, että asiakkaamme lähtivät aktiivisesti mukaan palautekampanjaan”, sanoo Kiillon rakentamisen liiketoimintajohtaja Miikka Haapa-aho.

"Vuonna 2023 haluamme panostaa yhä enemmän asiakaskokemukseen. Tämä tarkoittaa laajan asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttamista, jonka tavoitteena on saada enemmän vastauksia, ja täten myös enemmän istutettuja puita."

Kiillon ammattihygienian liiketoimintajohtaja Henrik Skibrek on tyytyväinen myös palautteiden avulla kerättyihin ideoihin toiminnan kehittämisestä.

”Asiakaslähtöisyys edellyttää aktiivista vuoropuhelua. Toivoimme asiakkaiden antavan palautetta erityisesti selkeiden yhteistyökokemusten kuten tuotekoeajojen, koulutusten tai myyntihenkilön käyntien jälkeen lähetettävien kohdennettujen kyselyiden avulla. Saimme paljon uusia eväitä”, hän kertoo.

Töitä nuorille

Kiillon ja Taimiteon yhteistyö alkoi jo vuonna 2019. Asiakaskyselyiden vastausten määrää vastaavien istutusten lisäksi Kiilto on kompensoinut Taimiteon avulla esimerkiksi matkustamisesta syntyviä päästöjä.

Taimiteon tavoitteena lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan Suomessa on tälläkin hetkellä noin 100 000 hehtaaria tällaisia maa-alueita, jotka soveltuisivat metsitettäväksi. Tavoitteenamme onkin istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

Lisäksi tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria. Taimiteko tarjoaa kesätyötä erityisesti alle 18-vuotiaille nuorille, jotka ovat vielä työmarkkinoiden ulkopuolella. 

Taimiteko-toimintamallin hiilidioksidipäästöjen kompensaatiolaskelmat perustuvat Suomen luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden laskelmiin. Asiakaskyselyiden vastausten perusteella istutettavien puiden lisäksi Kiillolle istutetaan yhteensä noin 8000 taimea neljän hehtaarin pinta-alalle. Kesäkuussa 2022 Kiillolle istutettiin 5306 taimea eli reilut 2 hehtaaria Virtain Tuuranevalle. 

Lue lisää: Taimiteko