Kiillon Lupaus ympäristölle näkyy raaka-aineiden ostosta asiakastyöhön

Kiillon Lupaus ympäristölle etsii pakkauksille ja raaka-aineille jatkuvasti ympäristöä vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Vilma-Lotta Moisio kokee voivansa työnsä kautta vaikuttaa siihen, että Kiillon pakkaukset ja käytetyt raaka-aineet ovat aiempaa ympäristöystävällisempiä. Juha Mikkosen mukaan myös asiakkaat osaavat odottaa Kiillolta ympäristövastuullisuutta.

Kiilto on asettanut raaka-aineille ja pakkauksille tiukan ympäristölupauksen: kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka-aineiden osuus tuplataan vuoteen 2022 mennessä, ja 70 prosenttia pakkauksista on kierrätysmateriaaleista tai uusiutuvista materiaaleista valmistettuja tai uudelleen käytettäviä vuoteen 2025 mennessä.

Kiillon ostotoiminnoista vastaava Head of Purchasing Vilma-Lotta Moisio kertoo, että myös moni raaka-ainetoimittaja pohtii parhaillaan, miten tuotteiden ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa.

– Olen omassa työssäni huomannut, että muutos on alkanut pari vuotta sitten. Mahdollisuudet käyttää kierrätysmateriaaleista ja uusiutuvista materiaaleista valmistettuja raaka-aineita ja materiaaleja ovat koko ajan kasvussa, hän sanoo.

Tavoitteena mahdollisimman pieni ympäristökuormitus

Omassa työssään Vilma-Lotta Moisio kartoittaa parhaillaan muun muassa sitä, miten erilaisia teollisuuden sivuvirtoja voidaan käyttää hyödyksi raaka-aineissa.

– Kyse on usein esimerkiksi kiviaineksesta. Nämä sivuvirrat, joita teollisuudesta tulee, eivät ole vielä juurikaan hyötykäytössä. On kiinnostavaa nähdä, miten sivuvirrat saadaan prosessoitua eteenpäin niin, että aines voisi olla meille käyttökelpoista.

Tavoitteena on löytää materiaaleja mahdollisimman läheltä niin, että ne kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä.

– Toki tutkimme muitakin biopohjaisia ja kierrätyspohjaisia vaihtoehtoja kuin kiviainesperäisiä. Meidän tuotekehityksessä ja ostotoiminnoissa tehtävillä ratkaisuilla on tässä iso merkitys, jotta pääsemme tavoitteisiin.

Vilma-Lotan mukaan Lupaus ympäristölle vaatii paljon erilaisia toimenpiteitä jo siksi, että Kiillon tuotevalikoima on niin laaja.

– Meillä on kuitenkin iso määrä uusiutuvista ja kierrätysmateriaaleista valmistettuja raaka-aineita ja pakkauksia jo nyt. Pakkauksista yli 50 prosenttia on valmistettu kierrätysmateriaaleista, muun muassa teollisuudesta syntyvästä kierrätysmuovista.

Työtä on mukava tehdä, kun asiakkaiden kanssa jakaa yhteiset arvot

Kiillon teollisuuden kiinnitysratkaisuiden aluepäällikkö Juha Mikkonen haluaa työssään auttaa asiakasta kehittämään omia prosessejaan toimivammiksi. Luonteva osa työtä on haastaa asiakkaat pohtimaan, miten toimintaa voitaisiin kehittää ympäristön kannalta kestävämmäksi.

– Etenkin suuret yritykset ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisyydestä ja kierrätysmateriaalien käytöstä, sillä heillä on omat ympäristöohjelmansa. Monelle biopohjaisten ratkaisujen käyttö on välttämätöntä seuraavien vuosien aikana, Juha kertoo.

Yhteisten arvojen jakaminen on Mikkosen mukaan tärkeää yhteistyön kannalta.

– Pystymme tarjoamaan vihreitä valintoja meidän portfoliostamme. Se luo pohjaa paremmalle keskustelulle. Henkilökohtaisesti koen ammattiylpeyttä siitä, että olemme toimijana innovatiivinen ja suuntaamme rohkeasti tulevaisuuteen näissä asioissa, Juha sanoo.

Esimerkiksi viime vuonna lanseerattu, biohajoava sulateliima Kiilto Biomelt on herättänyt paljon mielenkiintoa maailmalla.

– Ajatuksena on, että koko tuotteen voi kompostoida, ja se maatuu. Esimerkiksi kuitupakkaamisen määrä on kasvussa, joten tällaiselle sulateliimalle on selkeä tarve.