Uusi biopohjainen ja värjäämätön liima tehostaa Iskun huonekalutuotantoa

Iskun huonekalutuotannossa siirryttiin Kiillon biopohjaiseen, pH-neutraaliin Kiilto Pro WRX 3070-liimaan, jolla on myös erittäin alhainen formaldehydipitoisuus. Liiman vaihdon myötä tuotantoprosessin laatu, tuottavuus ja turvallisuus paranivat.

Huonekaluvalmistaja Isku otti hiljattain käyttöönsä Kiillon biopohjaisen Kiilto Pro WRX 3070 -liiman, joka on kehitetty nimenomaan huonekaluteollisuuden tarpeisiin. D3-luokan PVAc-liimojen käyttökohteita puutuoteteollisuudessa ovat esimerkiksi ovet, parketit, keittiöiden ja kylpyhuoneiden pöytälevyt ja hyllyratkaisut. 

Uusi WRX 3070 -liima on pH-neutraali eli se ei värjää liimattavaa puuviilua. Liimalla on myös alhainen formaldehydipitoisuus, mikä tarkoittaa turvallisempaa tuotantoa ja vastuullisuutta tuotteen käytössä sen koko elinkaaren ajan. 

”Kun vaihdoimme liiman Kiillon uutuuteen, tuotannossa ei ole raportoitu yhtäkään laatupoikkeamaa värjäytyneen viilun vuoksi. Tuotantoprosessin kustannustehokkuus nousi uuden liiman myötä merkittävästi”, kertoo Antti Koljonen, Purchasing and Steering Manager Iskulta.


Juha Rinne tarkistaa liimaustulosta yhdessä Antti Koljosen ja Jukka Holttisen kanssa.

Liiman aiheuttamat värjäytymät tuottavat hukkaa

Liiman happaman pH:n aiheuttama puuviilun värjäytyminen ja siitä syntyvä hävikki on huonekaluteollisuudessa merkittävä ongelma. Esimerkiksi tammiviilussa hapan liima voi värjätä liimatun kohdan tummaksi, jolloin nämä tuotteet on poistettava tuotannosta. Koljonen kertoo, että Iskun tuotannossa liiman vuoksi värjäytyneitä tuotteita havaittiin aikaisemmin jopa viikoittain.

”Luonnonmateriaalina puu on värjäytymisen suhteen ennalta-arvaamaton. Jotkut kappaleet ovat alttiimpia värjäytymään kuin toiset. Liiman läpilyönti, eli kulkeutuminen viilun pintaan, näkyy yleensä vasta prosessin loppuvaiheessa, jolloin aloitetaan esimerkiksi pöydän lakkaus. Tällöin värjääntynyt tuote on ehtinyt viedä tuotantoprosessista aikaa ja resursseja”, selittää Juha Rinne, Kiillon Solution Manager.

Värjäytynyttä tuotetta ei voi hioa, käsitellä tai korjata viilun ohuuden vuoksi, joten se tuottaa vain turhaa hävikkiä tuotantoprosessiin. 

”WRX 3070 -liima kehitettiin ratkaisemaan tätä haastetta. Parempi viilun läpäisemättömyys on tehty mahdolliseksi liiman rakennetta muuttamalla. Liiman imeytyminen ja läpikulkeutuminen on tuotekehityksessä onnistuttu optimoimaan niin, että liiman muista ominaisuuksista ei ole tarvinnut tinkiä”, sanoo Jukka Jokela, Kiillon RDI Manager.

Kehittynyt PVAc-liima mahdollistaa myös sen, että tuotannossa voidaan liiman puolesta siirtyä käyttämään ohuempia viiluja. Tämä merkitsee suoraan materiaali- ja kustannussäästöjä.

Biopohjainen liima on vastuullinen valinta

Isku otti uuden liiman tuotantoonsa Kiillon aloitteesta. Ensimmäiset askeleet liiman vaihtoon otettiin jo 1,5 vuotta sitten. 

”Koska kyseessä on täysin uusi innovaatio, liiman ominaisuuksien hienosäätämiseen käytettiin runsaasti aikaa. Muiden ominaisuuksien ohella liimasta haluttiin tehdä biopohjainen, jotta liima olisi asiakkaalle myös vastuullinen valinta”, Jokela sanoo.

”WRX 3070:n kaltainen miedonhajuinen liima, joka liimaa nopeasti värjäämättä puuta ja jonka formaldehydipitoisuus on matala, on ainutlaatuinen markkinoilla tällä hetkellä”, Rinne jatkaa.

Tuotteen formaldehydipitoisuus on jopa 95 % matalampi verrattuna yleisesti käytettyihin liimatuotteisiin. Käytännössä WRX 3070:n formaldehydipitoisuus on nyt esimerkiksi matalampi kuin omenan.

”Mieto haju ja entistä turvallisempi liima on kerännyt kiitosta tuotannossa. Formaldehydipitoisuus on ollut toki turvallisella tasolla aikaisemmin käytetyllä liimallakin, mutta aina on parempi, ettei formaldehydiä ole tuotteessa juuri lainkaan”, Koljonen korostaa.


Antti Koljonen (oik.) ja Juha Rinne Iskun showroomilla.

Energia- ja kustannustehokkuutta parantamassa

Kiilto Pro WRX 3070 -liima on puristusajaltaan erittäin nopea, eikä se vaadi liimaustyövaiheeseen korkeaa lämpötilaa. Matala lämpötila säästää energiaa ja puristusajan lyheneminen ja tasalaatuisuus pintakäsittelyssä tuovat merkittävää tuotannon tehostumista koko liimausprosessiin. On arvioitu, että lyhyempi puristusaika voi tehostaa tuotantoa keskimäärin jopa 20 prosenttia. 

”Jos aiemmin puristettiin päivän aikana 500 pöydänkantta, uudella liimalla kansia valmistuu 600. Se on merkittävä tehostus tuotantoon”, Rinne sanoo.

Uudella innovaatiolla kerralla oikein

Iskun ja Kiillon yhteistyö on sujunut sujuvasti ja joustavasti. Koljonen kiittää Kiiltoa siitä, että Iskulle kerrotaan proaktiivisesti uusista innovaatioista, joilla he voivat tehostaa tuotantoaan tai tehdä siitä turvallisempaa tai laadukkaampaa.

”Koen, että olemme etuoikeutettuja, kun Kiilto kertoi meille uudesta innovaatiostaan heti aikaisessa vaiheessa ja kysyi, haluammeko testata sitä tuotannossa. Uuden liiman myötä tuotannon hävikkiä on voitu vähentää merkittävästi. Tuotanto on sujuvaa, kun tehdään kerralla oikein”, Koljonen sanoo.