Yhteinen arvopohja on KraftPalin ja Kiillon yhteistyön liima

Pahvisia kuormalavoja valmistava KraftPal käyttää tuotannossaan Kiillon biopohjaista liimaa. Kiilto käyttää osassa kuljetuksistaan KraftPalin pahvilavoja. Ympäristöarvot ja vastuullisuus yhdistävät molempia yhtiöitä.

KraftPal valmistaa Lempäälässä pahvisia kuormalavoja logistiikan tarpeisiin ja vaihtoehdoksi puulavoille. Pahvilavat ovat kestäviä, täysin kierrätettäviä ja kevyitä, mikä tarkoittaa sitä, että samalla kun yksittäinen lava kestää jopa yli tonnin painon, tavarakuljetukset kevenevät ja kuljetusyhtiöt säästävät polttoainekustannuksia sekä ympäristöä. 

”Pahvinen kuormalava säästää metsiämme, sillä yhdestä puulavaan tarvittavasta materiaalista saadaan viitisen pahvilavaa”, kertoo KraftPalin toimitusjohtaja Martin Wichmann.

Kuormalavoja tarvitaan maailmanlaajuisesti vuosittain noin viitisen miljardia kappaletta. Uusia lavoja on tästä määrästä noin 70 %. Vaikka puisia vuokralavoja kierrätetään ja korjataan, on käyttämättömille lavoille suuri tarve, sillä niitä tarvitaan tietyillä aloilla. Pahviset pantittomat lavat sopivat juuri tähän tarpeeseen. 

”Valmistamme lavoja tällä hetkellä noin miljoonan lavan vuosivauhtia, ja tulemme laajentamaan toimintaamme toisen linjaston verran lähivuosina”, Wichmann sanoo.

Pahvinen kuormalava on osa kestävää kehitystä

KraftPalin tuotanto käynnistyi Lempäälässä kesällä 2023. Kymmenen henkilöä työllistävä tehdas pystytettiin Marjamäen yrityskeskittymän alueelle, joka tuottaa energiansa aurinkokennoilla ja biokaasulla. 

”Marjamäki on nollapäästöaluetta, joka sopi vastuullisuusarvoihimme erinomaisesti. Toimintamme pohjaa vihreän siirtymän edistämiseen, joten otamme kestävän kehityksen huomioon liiketoimintaamme koskevissa strategisissa päätöksissä”, KraftPalin operatiivinen johtaja Jarmo Palukka sanoo. 

Tätä viitekehystä vasten oli luonnollista, että KraftPal päätyi käyttämään tuotantoprosessissaan Kiillon kehittämää ja valmistamaa biopohjaista Kiilto Pro Pack Eco -liimaa. 

”Tarvitsemme pahvilavan valmistuksessa kahta liimaa, jotka molemmat hankimme Kiillolta. Toinen näistä liimoista on biopohjainen Pack Eco-liima, joka osoittautui myös liimaustesteissä parhaaksi vaihtoehdoksi. Valinta oli helppo”, Palukka kertoo.
 

 
Topias Heinisuo tarkistaa linjastolla valmistuvaa pahvilavaa.
 

Vastuullisuus on jatkuvaa parantamista

Kiilto on kehittänyt biopohjaisen Pack Eco -dispersioliiman paperi- ja pakkausteollisuuden tarpeita varten. Liima vastaa ominaisuuksiltaan ei-biopohjaisia verrokkituotteita. Se on mahdollista ottaa käyttöön ilman asiakkaan tuotantoon vaadittavia muutoksia. 

Biopohjaisissa liimoissa fossiiliset raaka-aineet on korvattu uusiutuvilla raaka-aineilla. Uusiutuvana raaka-aineena voidaan käyttää sellaisia materiaaleja, jotka jäisivät muuten hyödyntämättä. Tällaisia syntyy esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirroista.

”Toinen KraftPalin käyttämistä liimoista on sulateliima, jolla liimataan pahvilavan saumat prosessin aikana. Tältä liimalta vaaditaan nopeita ja prosessin kannalta optimaalisia avoin- ja puristusaikoja. Kiillolla tehdään koko ajan tutkimus- ja tuotekehitystyötä myös sulateliimojen biopohjaisuuden lisäämiseksi”, kertoo Kiillon RDI Manager Maija Kulla-Pelonen.

”Panostamme Kiillolla vahvasti tuotekehitykseen ja pyrimme löytämään ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Biopohjaisten liimojen lisääminen tuotevalikoimaan on vahvasti osa myös omia ympäristötavoitteitamme”, Kulla-Pelonen korostaa.

Yhteistyö kulkee molempiin suuntiin

KraftPalin ja Kiillon yhteistyö on ollut alusta asti saumatonta ja helppoa. Kun KraftPal sai Lempäälän tehtaan linjastonsa valmiiksi, Kiilto piti KraftPalin henkilöstölle liimakoulutuksen, jossa kerrottiin liimojen ominaisuuksista ja opastettiin niiden käyttöä. 

”Koulutus polkaisi yhteistyön hienosti käyntiin. Kiillon ammattitaitoon on ollut helppo luottaa. Kävimme Kiillon laboratoriossa vierailulla katsomassa, kun prosessiimme parhaiten sopivia liimoja testattiin. Valitsimme liimat yhteistyössä”, Martin Wichmann kertoo.

Yhteistyö toimii myös toisinpäin: Kiilto käyttää KraftPalin pahvilavoja display-tuotteidensa kuljetukseen. Pahvilava on yhteneväinen kokonaisuuden kanssa, koska display on myös pahvia. 

 
Kiillon display KraftPalin pahvilavalla.

”Molempiin suuntiin kulkeva yhteistyö on ollut antoisaa erityisesti siksi, että arvomme ja toimintatapamme nivoutuvat luontevasti toisiinsa. Ympäristövastuu on molempien yhtiöiden ytimessä. Yhteistyömme avulla rakennamme molemmat osaltamme kestävää tulevaisuutta”, toteaa Kiillon Regional Manager Topias Heinisuo.