DS Smith käyttää biopohjaista liimaa aaltopahvipakkauksissa

Aaltopahvipakkausten valmistaja DS Smith siirtyi käyttämään biopohjaista liimaa jalostusprosessissaan. Muutos sujui vaivattomasti, ja Kiillon Pack Eco -liima on toiminut moitteettomasti prosessissa jo vuosia. Vaihdon myötä sekä DS Smith että Kiilto edistävät omia ympäristötavoitteitaan.

Kestävä kehitys on olennainen osa aaltopahvipakkausten valmistaja DS Smithin kiertotalouden mukaista liiketoimintamallia. Myös Kiilto haluaa olla alansa ympäristöjohtaja. Yhtiöiden kunnianhimoiset tavoitteet vaativat sekä strategisia päätöksiä että lukuisia toimintatapa- ja prosessimuutoksia, jotka vievät ympäristötavoitteiden kannalta oikeaan suuntaan. Esimerkki tällaisesta muutoksesta on DS Smithin aaltopahvipakkausten jalostusvaiheessa saumojen liimauksessa käytettävä liima, joka vaihdettiin fossiilisesta vaihtoehdosta biopohjaiseen Kiilto Pro Pack Eco -liimaan.

”Liiman vaihto biopohjaiseen kävi vaivattomasti ja se on toiminut prosesseissamme hyvin”, sanoo DS Smithin Operations Excellence Manager Katja Viitala.

Ehdotus liiman vaihtamiseen tuli Kiillolta.

”Kehitimme Kiilto Pro Pack Eco -liiman paperi- ja pakkausteollisuuden tarpeita ajatellen. Liima vastaa ominaisuuksiltaan ei-biopohjaisia verrokkituotteita, ja se on mahdollista ottaa käyttöön ilman asiakkaan tuotantoon vaadittavia muutoksia. Tuotteen myötä asiakas voi vaihtaa ympäristön kannalta kestävämpään tuotteeseen helposti ilman että laatu tai prosessin sujuvuus heikkenee”, kertoo Kiillon Regional Manager Topias Heinisuo.


Kiilto Pro Pack Eco -liima vastaa ominaisuuksiltaan ei-biopohjaisia verrokkituotteita, ja se on mahdollista ottaa käyttöön ilman asiakkaan tuotantoon vaadittavia muutoksia.
 

Liimaus on osa aaltopahvipakkausten valmistusprosessia

Kiillolla ja DS Smithillä on takanaan yli kymmenen vuoden tiivis kumppanuus, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, välittömyys sekä proaktiivisuus. 

”Pitkän yhteistyön myötä Kiilto tuntee konekantamme ja prosessimme, joten kiiltolaisilta saamme tarvittaessa teknistä tukea ja uusia ideoita liimojen käyttöön. Odotammekin, että Kiilto pyrkii omalla asiantuntijuudellaan edistämään liimausprosessien sujuvuutta”, Viitala toteaa.

Liimaus on DS Smithin aaltopahvituotteiden valmistusprosessin yksi osa-alueista. Niissä pakkauksissa, joissa rakenne vaatii liimasaumaa, on oleellista, että liimaus sujuu ja kestää. Jos liimaus ei suju, koneet pysähtyvät ja tuotteet jäävät valmistamatta. Jos taas valmiin tuotteen liimaukseen ei voi luottaa, asiakas ei saa odottamaansa laatua.

”Kiillon toimitusvarmuus on hyvä ja liimat toimivat kuten pitää”, Viitala kiittää. 
 

Biopohjaiseen liimaan siirtyminen on tehty helpoksi

DS Smithin aaltopahvipakkauksen painosta liimaa on vain parisen prosenttia, mutta vuositasolla sitä kuluu DS Smithin Suomen tehtailla kokonaisuudessaan tonneittain. Siksi siirtyminen biopohjaiseen liimaan ei ole ympäristön kannalta yhdentekevää. 

”Biopohjaisissa liimoissa fossiiliset raaka-aineet on korvattu uusiutuvilla raaka-aineilla. Uusiutuvana raaka-aineena voidaan käyttää sellaisia materiaaleja, jotka jäisivät muuten hyödyntämättä. Tällaisia ovat esimerkiksi metsäteollisuuden sivuvirrat”, Topias Heinisuo kertoo.

Ympäristöä vähemmän kuormittavien uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä liimoissa pyritään lisäämään esimerkiksi massatasapainolaskennan avulla. Se tarkoittaa, että raaka-ainetta valmistava tehdas syöttää omaan prosessiinsa nykyisten fossiilisten lähtöaineiden lisäksi uusiutuvia, biopohjaisia lähtöaineita. Lopputuloksena he saavat biopohjaisia raaka-aineita, jotka voidaan laskennallisesti erottaa fossiilisista. 

”Ajatus on sama kuin esimerkiksi tuulisähkössä. Massatasapainolaskentaa hyödynnettäessä olemassa olevia tuotantolaitoksia voidaan käyttää myös biopohjaisten tuotteiden valmistukseen eikä uusia tuotantolaitoksia tarvitse rakentaa”, Heinisuo selittää.

DS Smithille Kiilto toimittaa biopohjaista Kiilto Pro Pack Eco -liimaa, joka on valmistettu hyödyntäen massatasapainolaskentaa. Muutos on ollut erittäin helppo toteuttaa, sillä massatasapainolaskennan avulla tuotetut liiman ovat kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan täysin vastaavia kuin fossiiliset liimat. 

”Muutos ei ole vaatinut asiakkaan prosessiin mitään muutoksia, vaan ainoastaan liiman biopohjaisuus on nyt selvästi korkeampi”, Heinisuo sanoo.

Tulevaisuudessa aaltopahvia ehkä merilevästä tai päivänkakkaroista 

Myös DS Smith -konsernissa tehdään jatkuvaa tutkimustyötä, jotta aaltopahvipakkausten raaka-aineiksi löytyisi myös muita kuitumateriaaleja kuin tuttu puukuitu. Tulevaisuudessa DS Smith saattaa valmistaa aaltopahvia puukuidun lisäksi vaikkapa merilevästä, päivänkakkaroista tai oljesta.

”Jotta voimme johtaa siirtymistä vähähiiliseen kiertotalouteen, meidän pitää pystyä ajattelemaan myös oman laatikkomme ulkopuolelta. Tämä koskee sekä uusia innovaatioita että pienempiä kehityskohteita. Pienistä puroista kasvaa iso virta”, Viitala linjaa.