Kiilto Pro Natura -tuotesarjaan luotetaan myös huippuluokan klinikassa Ruotsissa

Ryggkirurgisk Centrum (RKC) on Tukholmassa toimiva selkäkirurginen klinikka ja terveydenhuoltoalan suunnannäyttäjä, jonka arjessa tehdään päivittäin valintoja ekologisesti kestävämmän ja turvallisemman terveydenhuollon eteen.

RKC:ssa hoidetaan laajalti erilaisia selkärangan ongelmia sekä ortopedisiä vaivoja. Klinikan ammattilaiset kirurgeista erikoissairaanhoitajiin ja fysioterapeutteihin ottavat vuositasolla vastaan jopa 10 000 asiakasta. Vuodessa klinikalla suoritetaan lähes 1500 vaativaa leikkausta. Tehokas ja turvallinen hoito sekä ympäristövalinnat ohjaavat kansainvälisesti korkeatasoisen klinikan kaikkea päätöksentekoa.

RKC:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Hélène Disingerillä on yli 30 vuoden kokemus hoitotyöstä. Hän on ollut mukana kehittämässä RKC:n toimintaa alusta asti eli vuodesta 2017. Myös sisäisenä auditoijana toimiva Disinger on ylpeä RKC:n toimista kestävämmän terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi.

”Visiomme on edistää ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta terveydenhuollon toimialalla. Tarjoamme tinkimättömän korkealaatuista ja kokonaisvaltaista hoitoa samalla, kun minimoimme ympäristövaikutuksiamme”, hän kertoo. ”Omaksumalla kestäviä käytäntöjä, valitsemalla samaan suuntaan tähyäviä yhteistyökumppaneita ja sitoutumalla jatkuviin parannuksiin RKC haluaa toimia esimerkkinä myös muille terveydenhuollon toimijoille.”

RKC:n Hélène Disinger (oik.) ja Jeremia Hartvigson Kiillosta ovat kokeneet yhteistyön tulokselliseksi, sillä heillä on samat tavoitteet kestävän kehityksen ja hygieniatason suhteen.

Terveydenhuollon tulevaisuus luodaan käytäntö kerrallaan

Ekologisesti kestävämpi terveydenhuolto pyrkii vähentämään ympäristölle haitallisia vaikutuksia sisällyttämällä kestävämpiä käytäntöjä terveydenhuollon prosesseihin. Vuonna 2018 RKC ansaitsi ISO 9001:2015 laatusertifikaatin ja ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin niin ponnisteluistaan potilasturvallisuuden, asiakaskokemuksen ja palveluiden laadun takaamiseksi kuin työstään ympäristömyötäisen terveydenhuollon eteen.

”Ajan hermolla pysyminen tutkimusten, parhaiden käytäntöjen ja teknologisten edistysaskelten osalta on toimialallamme äärimmäisen tärkeää”, painottaa Disinger. ”Yleisesti ottaen ekologisesti kestävän terveydenhuollon tavoitteena on tuoda laadukkaiden terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen ja ympäristön suojelu ja säilyttäminen lähemmäs toisiaan, edistäen terveellisempää ja kestävämpää tulevaisuutta sekä terveydenhuollolle että planeetalle.”

RKC:n tavoitteellinen ympäristöpolitiikka on koko henkilöstön asia aina tinkimättömästä tutkimustyöstä käytännön arkisiin tekoihin.

”Sitoutumisemme kestävään, ympäristövaikutukset huomioivaan terveydenhuoltoon näkyy kaikessa mitä teemme – kattavien kierrätysohjelmien käyttöönotosta ja jätteen vähentämisestä ekologisesti kestävien puhdistusaineiden priorisoimiseen ja energiatehokkaisiin teknologioihin investoimiseen”, Disinger kuvailee. ”Tarjoamme myös säännöllisiä koulutustilaisuuksia henkilöstöllemme kestävän terveydenhuollon käytännöistä ja periaatteista sekä ympäristöystävällisten lähestymistapojen tärkeydestä päivittäisessä työssä.”

Tehokkuus ja turvallisuus kohtaa vastuullisuuden

Koska terveydenhuolto on kaikilta osin tarkkaan säädeltyä toimintaa, vastuullisiin ratkaisuihin panostaminen ei ole täysin mutkatonta.

”Terveydenhuolto luottaa monimutkaisiin globaaleihin toimitusketjuihin lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden resurssien osalta. Kestävyyden varmistaminen näissä toimitusketjuissa, mukaan lukien vastuullinen hankinta, eettinen tuotanto ja jätteen vähentäminen, voi olla haaste”, Disinger huomauttaa. ”Tehokas ja läpinäkyvä yhteistyö toimittajien kesken on välttämätöntä näiden haasteiden selättämiseksi.”

RKC Ruotsissa luottaa Kiillon hygieniaratkaisuihin.

Osana ympäristötavoitteitaan RKC otti vuoden 2022 syksyllä käyttöön Kiilto Pro Fusion -annostelujärjestelmän sekä Natura -tuotesarjaan kuuluvat Kiilto Pro Vieno- ja Kiilto Pro Sanitop -puhdistusaineet. Kiilto Pro Fusion annostelee tarkasti siivouksessa käytetyt kemikaalit, mikä auttaa optimoimaan tuotteiden käyttöä, parantaa työturvallisuutta ja vähentää sekä pesuaineiden kulutusta että hävikkiä.

”RKC:n päätös siirtyä käyttämään Kiilto Pro Fusionia yhdessä kasvipohjaisten Kiilto Pro Vieno ja Kiilto Pro Sanitop -puhdistusaineiden kanssa auttaa rakentamaan kestävämpiä käytäntöjä klinikan arkeen”, Disinger iloitsee. ”Kiilto on kumppanina RKC:lle luonnollinen valinta, sillä jaamme samat arvot. Laatu, turvallisuus ja jatkuvat parannukset kestävän kehityksen edistämiseksi ovat vastavuoroisen yhteistyömme ytimessä.”

RKC otti samaan aikaan käyttöön myös Kiilto Pro -desinfektioaineet. Näin he halusivat varmistaa, että noudattavat varmasti viimeisimpiä lääkinnällisiä laitteita koskevia standardeja, jotka edellyttävät CE-merkittyjen desinfiointiaineiden käyttöä kaikissa lääkinnällisissä laitteissa.

Kiilto Pro Fusion -annostelujärjestelmä

Lue lisää

Kiilto Pro Natura – yhteen pakkaukseen konkretisoituu paljon vastuullisia valintoja

Pitkän historian ansiosta Kiilto tuntee terveydenhuollon ja ammattihygienian toimialojen toimintaympäristöt ja sen myötä kriteerit, haasteet ja mahdollisuudet. Yksi asia ratkaistavaksi on eittämättä puhdistusaineiden kerryttämä pakkausjäte, mutta toisaalta myös uusiutuvat raaka-aineet tarjoavat mahdollisuuden ympäristökuorman vähentämiseen.

”Energiajätteen määrää on jo onnistuttu merkittävästi vähentämään kierrätysmuovin käytön yleistymisen ja kiertotalousratkaisujen löytämisen myötä”, havainnollistaa Kiillon ammattisiivouksen Solutions Manager Tiina Laurén. ”Tällä hetkellä kierrätysmuovin raaka-aine on kuluttajilta kerätty muovi. Tärkeää on löytää keinot myös ammattikäytössä kertyvien muovipakkausten tehokkaaseen kierrätykseen. Kuljetuspäästöjen minimoiseksi on etsittävä mahdollisimman lähellä tuotettuja raaka-aineita, logistisesti järkeviä yhteyksiä ja vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja.”

Laurénin mukaan ammattihygienian toimialalla on tulevaisuudessakin jatkettava ponnisteluja kohti tehokkaampia kiertotalouden ratkaisuja ja hiilineutraaliutta.

”Meillä on hieno mahdollisuus edistää laaja-alaisesti yhteisiä ympäristötavoitteita”, Laurén iloitsee. ”Uusiutuvien raaka-aineiden valikoima kasvaa koko ajan, mikä mahdollistaa laajemman Kiilto Pro Natura -puhdistusainevalikoiman kehittämisen sekä uusien ympäristöinnovaatioiden tuomisen asiakkaidemme saataville. ”

Uusiutuvien raaka-aineiden valikoima kasvaa jatkuvasti. Sen ansiosta Kiilto Pro Natura -puhdistusainevalikoimaa voidaan laajentaa yhä useammalle käyttöalueelle.

Turvallisten ja tehokkaiden ratkaisujen löytäminen on terveydenhuollon tarpeista eittämättä ensisijainen, mutta vuosikymmenten kehitys- ja tutkimustyö vuoropuhelussa asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa on tuonut markkinoille myös tehosta tinkimättömiä ympäristömyötäisiä ratkaisuja. Kiillon Lupaus ympäristölle (linkki) konkretisoituu Kiilto Pro Natura -sarjassa.

”Kiilto Pro Natura -sarjan tuotteet valmistetaan fossiilivapaista, biohajoavista sekä uusiutuvista raaka-aineista, eli niiden käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Tuotteiden pakkauksissa käytetään kierrätysmuovia – kuitenkin aina käyttäjäturvallisuus huomioiden”, Laurén kertoo ylpeänä.

”Valitessaan Kiilto Pro Natura -sarjan, asiakas voi luottaa siihen, että koko ketju raaka-aineista valmistukseen, käyttöön ja tuotteen hävitykseen on mietitty ympäristövaikutusten näkökulmasta mahdollisimman vastuulliseksi. Yhteen pakkaukseen konkretisoituu paljon vastuullisia valintoja.”

Kiilto Pro Natura

Lue lisää

Yhteistyössä: RKC (vie ruotsinkieliselle sivulle) Teksti: Mira Ahola ja Kiilto Kuvat: Mikko Uosukainen

Sinua saattaa kiinnostaa myös: