Kiilto Hydrablock
Sulkuaine

2–komponenttinen, liuotteeton ja viskoottinen sulkuaine rakenteista sisäilmaan vapautuville haitta-aineille sekä kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan.

Edut ja ominaisuudet

  • liuotteeton ja luja, kuivunut pinta voidaan tasoittaa tai laatoittaa
  • VOC- ja PAH -yhdisteiden sekä radonin hallintaan
  • kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan
  • erittäin tiivis kerros jo kahdella levityskerralla, ei erillistä pohjustetta
  • viskoottinen, täyttää huokoisia alustoja ja tavoiteltu menekki helpommin saavutettavissa

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto Hydrablock on 2-komponenttinen pohjuste ja sulkuaine rakenteista sisäilmaan vapautuville haitta-aineille.

PakkauskokoEAN-koodi
8,5 kg/7,1 l 6411512545103
Käyttölämpötila

asennuslämpötila: 10-25°C

Pakkauskoot

Kiilto Hydrablock 8,5 kg
Kiilto Hydrablock Hardener 3,5 kg

Paloluokka

B FL-s1

Pinnoituskuiva

10-24h (20°C). Jos aika ylittyy, on tehtävä hiekkasirotus (ks. käyttöohje).

Purkkiaika

Astiassa seos lämpiää voimakkaasti, mikä lyhentää purkkiaikaa. Suositellaan levitettäväksi lattialle mahdollsimman pian sekoittamisen jälkeen.

Sekoitussuhde

paino-osina 2,4:1

Tartuntalujuus

> 2 MPa (EN 13813)

Tiheys/ominaispaino

seos n. 1,1 kg/l

Työskentelyaika

n. 30 min (20°C, kaadettuna lattialle)

Varastointi

avaamattomana yli 5°C lämpötilassa 12 kuukautta

seoksen väri

kellertävä

Käyttöohje

Soveltuvat alustat: tasainen, luja ja puhdas betoni tai vastaava luja tasoitepinta (Kiilto Hardplan). Alustan tartuntalujuuden pitää olla vähintään 1,5 MPa. Alusta ei saa sisältää tartuntaa heikentäviä aineita, kuten sementtiliimaa, öljyä, vahaa tai pölyä. Alustan kosteus saa olla enintään 97 RH%. Hydrostaattinen paine on huomioitava rakenteissa. Kun Kiilto Hydrablockin päälle tehdään tasoitus, laatoitus tai se päällystetään, on uuden betonilattian kutistuminen otettava huomioon. Käytettävien tuotteiden mahdolliset rajoitukset on myös huomioitava.
Käytettäessä pohjusteena levitetään yksi kerros (n. 300 g/m2) tai 2-3 kerrosta (yhteensä 700 g/m2) käytetyn pinnoitejärjestelmän ohjeiden mukaisesti.
Käytettäessä sulkuaineena levitetään 2-3 kerrosta (yhteensä 700 g/m2).
Sekoita komponentit huolellisesti täysinä astioina. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoita hartsiosa ennen kovetteen lisäystä. Käytä sekoittaessa hitaita kierroksia, jotta seokseen ei sekoitu ilmaa. Kaada seos lattialle ja tasaa kumilastalla. Telaa pinta kauttaaltaan lyhytnukkaisella telalla varmistaen tasainen kerrospaksuus. Levitä toinen ja kolmas kerros tarvittaessa samalla tavalla. Työaika on n. 30 min (20°C). Kuivumisaika kerrosten välissä 10-24 h (20°C). Työvälineet pestään asetonilla.
Sekoitettu tuote lämpiää voimakkaasti astiassa. Suositeltavaa on levittää se lattialle mahdollisimman pian sekoittamisen jälkeen, jolloin merkittävää lämpiämistä ei tapahdu. Tuotetta sisältävää astiaa ei saa jättää syttyvien materiaalien läheisyyteen.
Materiaalien ja ympäristön lämpötila sekä kosteus vaikuttavat kovettumisnopeuteen. Suositeltava asennuslämpötila on 10-25°C (vähintään 5°C, myös ensimmäisen vuorokauden aikana). Alustan lämpötilan tulee olla selvästi yli kastepisteen (ensimmäisen vuorokauden ajan). Tuote saavuttaa lopulliset ominaisuudet viikon kuluessa (20°C).
Pinnoita Kiilto Hydrablock 24h aikana viimeisen kerroksen levityksestä. Jos pinnoitus on tehtävä myöhemmin, pohjustetaan Kiilto Hydrablockin pinta Kiilto Fixprimerilla ennen tasoitusta tai laatoitusta, Pohjustaminen on tehtävä 1-5 vuorokauden kuluessa Kiilto Hydrablockin levittämisestä. Vaihtoehtoisesti viimeisen Kiilto Hydrablock kerroksen päälle sirotellaan välittömästi levityksen jälkeen kuivattua hiekkaa (#n. 0,5-1,5mm, n. 2kg/m2). Irtonainen hiekka imuroidaan huolellisesti pois ennen pinnoittamista tai tasoittamista.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemuk-seemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikut-taa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmäm-me mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
CE-merkki
LEED