Rakentaminen

Urakoitsijat

 • Urakoitsijalla on samanlainen vastuu kierrättää pakkausjätettä kuin muillakin yrityksillä.​
 • Yrityksen/yrittäjän on järjestettävä tyhjien pakkausten kuljetus terminaaleihin.​
 • Eri materiaalit on kierrätettävä omina puhtaina jakeinaan.​
 • Kiillon muoviastiat tyhjennetään huolellisesti ja astia voidaan hävittää energiajätteenä, jos astia on puhdas ja kuiva voi muoviastian viedä myös kierrätykseen. Metallikahva on hyvä irrottaa ja laittaa metallinkeräykseen.​
 • Muovikansi voidaan kierrättää tai hävittää energiajätteenä.

Työvälineiden pesu

 • Työvälineet voi pääsääntöisesti pestä vedellä (pois lukien kosteuskovettuvat liimat ja liuotinliimat).
 • Pesuveden partikkelien annetaan saostua astian pohjalle, vesi viemäriin ja kuivunut saostuma voidaan hävittää energiajätteenä​.
 • Pyritään estämään suurien liimajäämä määrien pääsy viemäriin​.
 • Suomessa mikromuovien käsittely kunnallisissa vesilaitoksissa on tehokasta, mutta aina pieni määrä mikromuovia voi päätyä vesistöihin. 

Tuotejäämien hävitys

 • Nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä​.
 • Tuotteet voidaan kovettaa: haihduttamalla, lisäämällä vettä tai kovetetta.​
 • Kovettunut tuote ja pakkauksineen on energiajätettä​.
 • Varoitusmerkinnät on poistettava tai yli ruksattava pakkauksesta  ennen pakkauksen kierrätystä.