Kiilto Hydrablock Hardener
Kovete

2-komponenttisen Kiilto Hydrablock Sulkuaineen kovete.

Edut ja ominaisuudet

  • käytetään yhdessä Kiilto Hydrablock Sulkuaineen kanssa

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto Hydrablock Hardeneria käytetään 2-komponenttisen Kiilto Hydrablock sulkuaineen kovetteena.

PakkauskokoEAN-koodi
3,5 kg/3,6 l 6411512546049
Käyttöohje

Tutustu Kiilto Hydrablock sulkuaineen tuote-esitteen käyttöohjeeseen.

Sekoita komponentit huolellisesti täysinä astioina. Käytä hitaita kierroksia, jotta seokseen ei sekoitu ilmaa. Sekoitettu tuote lämpiää voimakkaasti astiassa. Suositeltavaa on levittää se lattialle mahdollisimman pian sekoittamisen jälkeen, jolloin merkittävää lämpiämistä ei tapahdu. Tuotetta sisältävää astiaa ei saa jättää syttyvien materiaalien läheisyyteen.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemuk-seemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikut-taa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmäm-me mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
CE-merkki
LEED