Kiilto Block Hardener

2-komponenttisen Kiilto Block Sulkuaineen liuotinvapaa isosyanaattikovete.

Edut ja ominaisuudet

  • käytetään yhdessä Kiilto Block Sulkuaineen kanssa

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto Block Hardeneria käytetään 2-komponenttisen Kiilto Block Sulkuaineen kovetteena.

PakkauskokoEAN-koodi
3 l/3 kg 6411513449035
Pakkauskoot

Kiilto Block 10 kg
Kiilto Block hardener 3kg

Sekoitussuhde

Kiilto Block 100 paino-osaa
Kiilto Block hardener 30 paino-osaa

Tiheys/ominaispaino

n. 1.20 kg/l

Tyyppi/sideaine

Isosyanaatti

Varastointi

Avaamattomana (+10 - +25 )°C lämpötilassa 12 kuukautta.

Viskositeetti

n. 200 mPas

Värit

Ruskea

Käyttöohje

Tutustu Kiilto Block sulkuaineen tuote-esitteen käyttöohjeeseen.

Sekoita Kiilto Block Hardener huolellisesti Kiilto Block Sulkuaineen joukkoon. Noudata suositeltua seossuhdetta tarkasti. Liian pieni tai liian suuri kovetepitoisuus johtaa epätäydelliseen kovettumiseen ja yleensä liian pehmeään lopputuotteeseen. Estä ilmankosteuden pääsy tuotteeseen, koska se aiheuttaa kuplanmuodostusta ja viskositeetin nousua. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja käytä sopivaa suojavaatetusta.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

M1-sisäilmaluokitus
CE-merkki
LEED
Avainlippu