Kapselointi

Kiillon kapselointiratkaisuilla voidaan pelastaa kohteita tarpeettomilta purkutoimenpiteiltä, sekä hallita rakennuksen elinkaarta kestävällä tavalla.

Haitta-aineiden hallintaa kapseloimalla

Kun rakenteista vapautuu sisäilmaan tunnistettuja haitallisia päästöjä, kuten VOC- tai PAH-yhdisteitä, yksi mahdollinen ratkaisu on kapselointi. Kapseloinnissa haitta-aineet suljetaan rakenteisiin, jotta haitallisia emissioita ei enää kulkeutuisi sisäilmaan. Kapselointia voidaan soveltaa myös kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan.

Esimerkkejä kapselointikohteista:

Huom! Kapselointikohteissa käytettävät ratkaisut on suunniteltava aina kohdekohtaisesti.

VOC-yhdisteitä sisäilmassa

Suojellun rakennuksen sisäilmatutkimuksessa selvisi, että rakenteista vapautuu sisäilmaan haitallisia VOC-yhdisteitä. Kohteeseen suunniteltiin ratkaisu, joka hyödynsi Kiilto Block sulkuainetta haitta-aineiden sulkemiseen.

PAH-yhdisteitä sisäilmassa

1960-luvulla rakennetun omakotitalon pohjalaatassa on ollut PAH-yhdisteitä sisältävä sively. Kohteeseen suunniteltiin ratkaisu, jossa peruslaatta kapseloitiin Kiilto Hydrablock sulkuaineella. Samalla saatiin hallittua mahdolliset jäännöskosteudet salaojaremontin jäljiltä.

Tuotteet

Ammattikäyttöön suunnitellut tuotteet, joilla voidaan ehkäistä haitta-aineiden kulkeutumista sisäilmaan. Kiilto Block soveltuu VOC- ja PAH-yhdisteiden sekä ammoniakin hallintaan. Kiilto Hydrablock soveltuu VOC- ja PAH-yhdisteiden, radonin sekä kapillaari- ja diffuusiokosteuden hallintaan.

Näin yhteistyö kanssamme näkyy:

Suunnittelijalle

Tarjoamme suunnittelijoille vahvan taustatuen, dokumentit ja koko tietotaitomme alan kemiasta. Autamme hallitsemaan riskejä, sillä rakennusmateriaalien kehittäjänä tunnemme tuotteemme. Näin kohteeseen voidaan määrittää tutkitusti yhteensopiva järjestelmä.

Urakoitsijalle

Kun tuotteiden kehityksessä on huomioitu aidosti asentajan tarpeet, tuote helpottaa ammattilaisen työtä. Lisäksi tuemme urakoitsijoiden työtä esimerkiksi tarjoamalla jatkuvasti koulutuksia tuotteidemme teknisistä ominaisuuksista ja työmenetelmistä.

Tiloista vastaavalle

Sisäilmatutkimusten tulokset lukuisista kohteista kertovat, että Kiillon kapselointiratkaisuilla on päästy tiloissa erinomaisiin lopputuloksiin. Kun sisäilmaan ei vapaudu haitallisia päästöjä rakenteista, rakennus on käyttäjilleen toimiva.

Asiakkaamme kertovat

Yhteistyöllä homma sujuu

Lue lisää

Sisäilmakoulutukset

Sisäilma-asiantuntija kertoo

Kiilto keräsi yhteen erilaisia väittämiä ja vallalla olevia ajatuksia sisäilmaongelmista. Kun kokenut ja arvostettu sisäilma-asiantuntija Juhani Pirinen otti niihin kantaa, syntyi mielenkiintoinen 7-osainen juttusarja.

Sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät

Lue lisää

Haluatko tietää lisää kapselointiratkaisuistamme?