Banner picture ProCIP

Keskity olennaiseen, kun Kiilto optimoi CIP-prosessisi

Kiertopesuprosessit voivat tuhlata arvokkaita resursseja niin rahassa kuin työtunneissa mitattuna. Kiilto ProCIP® on optimointipalvelu, joka yhdistää tuotantolaitoksesta kerätyn tiedon sekä Kiillon asiantuntemuksen kiertopesujen tehostamiseksi. Näin varmistetaan, että CIP-prosessit ovat linjassa operatiivisten tavoitteiden sekä laatuvaatimusten kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiilto ProCIP® huolehtii CIP-pesujen toiminnan varmistamisesta puolestasi

Kiilto on kehittänyt uuden Kiilto ProCIP® -optimointipalvelun erityisesti elintarviketeollisuuden kiertopesuprosessien tehostamiseen. Kiillon asiantuntija auttaa tunnistamaan kustannussäästöjä tuottavia optimointimahdollisuuksia, ja reaaliaikaisella CIP-pesujen seurannalla erilaiset pesuhäiriöt huomataan varhaisessa vaiheessa, jolloin ne voidaan korjata mahdollisimman nopeasti. Palvelu auttaa tuotantolaitoksia saavuttamaan pesuprosesseissaan tason, joka tukee operatiivisia tavoitteita, ylläpitää vaadittua laatua eikä tuhlaa turhaan resursseja.

Vaikka kiertopesut ovat olennainen osa prosessiteollisuuden hygieniaa, niiden seuranta ja kehittäminen jää helposti toissijaiseen rooliin. Veden, kemikaalien ja energian kulutukseen liittyviä mahdollisuuksia ei tunnisteta, jolloin pesuprosessien kustannukset kasvavat suuremmaksi kuin todellisuudessa olisi tarpeen. Toisaalta myös lopputuotteen laatuun vaikuttavat asiat, kuten erilaiset poikkeamat pesujen aikana, havaitaan vasta viiveellä. Ongelmien paikantaminen ja korjaaminen voivat olla pitkäkestoisia toimenpiteitä, joiden vaikutus näkyy suoraan prosessiteollisuuden liiketoiminnan tärkeimmässä tekijässä; tuotantoajassa.

Kiilto ProCIP® – datalähtöinen CIP-kumppanisi

Kiilto ProCIP® on muutakin kuin vain ulkoinen lisäresurssi tuotantolaitoksen tiimiin – saat CIP-pesujen toiminnan varmistamiseen sitoutuneen kumppanin. Kiillon asiantuntijat auttavat tulkitsemaan pesuprosessista kerättyä dataa, tunnistavat mahdollisuuksia puolestasi sekä antavat konkreettisia optimointiehdotuksia, joilla voidaan saavuttaa ajallisia sekä rahallisia säästöjä.

Optimointimahdollisuuksia

  • Lyhyempi pesuaika
  • Alhaisempi pesuliuoksen lämpötila
  • Kulutetun energian, veden ja kemikaalien vähentäminen
  • Parempi prosessihygienia
  • Taloudellisempi ja sen myötä ympäristömyötäisempi pesuprosessi

Kiillon ProCIP®-lupaus: riskitön hankinta

Kiillon asiantuntijat uskovat niin vahvasti Kiilto ProCIP® -palvelulla saavutettaviin säästöihin, että käyttöönottoon liittyviä aloituskustannuksia aletaan periä vasta todennetuista kustannussäästöistä. Palvelulla on kiinteä kuukausimaksu, joka kattaa pesutapahtumien seurannan ja vertailun, poikkeamien ja pesuhäiriöiden havainnoinnin, dataan ja asiantuntijuuteen perustuvat optimointiehdotukset, pesukustannusten ja optimointitulosten raportoinnin sekä säännöllisesti pidettävät tilannekatsaukset, joissa vahvistetaan saavutetut hyödyt.

Kiertopesujen optimoinnilla voidaan säästää vuositasolla yli kaksi miljoonaa litraa vettä

Lue lisää

Varaa oma Kiilto ProCIP® -esittely

Haluatko tietää Kiilto ProCIP® -palvelusta ja sen käyttöönotosta enemmän? Ole meihin yhteydessä sopiaksesi Kiilto ProCIP® -palvelun esittelystä. Tapaamisessa esitellään tarkemmin Kiilto ProCIP® -palvelun toimintaperiaatteet, eri vaihtoehdot palvelun asennukselle sekä tuotantolaitoksen laitteiston ja resurssien vähimmäistarpeet palvelun käyttöönottoa varten.

Jukka Rantala
Myyntipäällikkö
Elintarvike- ja teknologiateollisuus
040 715 5484

Voit myös täyttää alla olevan yhteydenottolomakkeen ja olemme sinuun yhteydessä.