Kiertopesujen optimoinnilla voidaan säästää vuositasolla yli kaksi miljoonaa litraa vettä

Uusi Kiilto ProCIP® -palvelu optimoi tutkitun tiedon avulla veden, kemikaalien, energian ja ajan kulutusta elintarviketeollisuuden kiertopesuissa. Saavutetut säästöt on helppo todentaa.

Elintarviketeollisuuden putkistoja ja laitteita puhdistetaan säännöllisesti, sillä niiden hygienian on täytettävä erittäin korkeat laatuvaatimukset. Käytettävät CIP- eli Clean in Place -kiertopesut muodostavat yhden suurimmista automaattisista pesuprosesseista tuotantolaitoksissa. Kiillon kehityspäällikkö Pekka Sinisalo muistuttaa, että yksi CIP -kiertopesu voi pitää sisällään esimerkiksi alkuhuuhtelun, emäspesun, välihuuhtelun, happopesun, loppuhuuhtelun ja steriloinnin.

”Yhden pesun hinta on noin 20 euroa. Pesumäärät vaihtelevat vuositasolla, tuotantolaitoksesta riippuen, 30 000 – 60 000 pesun välillä.”

CIP-pesujen vaikutus kannattavuuteen on merkittävä. Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia meijeriteollisuuden tuotannon kokonaiskustannuksista liittyy laitteiden ja putkistojen puhdistamiseen.

”Hygieniasta ei voida tietenkään tinkiä. Veden, energian ja kemikaalien käyttöä samoin kuin pesuaikoja on kuitenkin mahdollista optimoida laadun siitä kärsimättä. Joskus pienilläkin toimenpiteillä pystytään saavuttamaan suuria säästöjä”, Sinisalo korostaa.

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Kiilto on jo vuosikymmenten ajan auttanut asiakkaitaan optimoimaan pesuprosessejaan. Pari vuotta sitten talossa alettiin kehittää ratkaisua optimointipalvelutuotteesta, jossa asiantuntijapalvelu, pesujen seuranta, poikkeamien havainnointi sekä pesujen seuranta yhdistyisivät.

”Keskeisenä ideana oli luoda järjestelmä, jossa voimme etänä seurata pesutapahtumaa ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutus ja hyödyt voitaisiin aina selvästi osoittaa. Tavoitteena oli lisäksi, että kaikki päätökset perustuisivat tutkittuun tietoon.”

Kehitystyötä tukivat myös asiakkaat.

”Kartoitimme asiakkaidemme toiveita ja tarpeita. Myös he halusivat tarkempaa tietoa optimointitoimenpiteiden vaikutuksista sekä lisää läpinäkyvyyttä prosesseihin.”

Dataa analysoimalla toimenpide-ehdotuksia

Kehitystyö on nyt valmiina. Kiilto ProCIP® on ratkaisu, joka yhdistää asiakkaan prosessiautomaatiosta saatavan tiedon, sen analyysin ja Kiillon asiantuntemuksen. Se varmistaa, että CIP-prosessit ovat yhdenmukaisia operatiivisten tavoitteiden sekä laatuvaatimusten kanssa.

”Asiantuntijamme auttavat analysoimaan tuotannosta kerättyä tietoa, tunnistamaan optimointimahdollisuuksia ja uudistamaan niiden mukaisesti pesuprosesseja.”

Järjestelmän laskuritoiminnalla nähdään toteutettujen toimenpiteiden vaikutus kustannuksiin.

”Jatkuvan seurannan avulla päästään pesujen tasalaatuisuuteen ja vältetään niin yli- kuin alipeseminenkin. Pesuista tulee aina myös tarkat raportit ja tilastot.”

Palvelu myös vapauttaa tuotantolaitosten henkilöstön turhasta tiedonkeruusta eri lähteistä sekä paljon aikaa vievästä ongelmien tunnistuksesta.

Vähemmällä saadaan aikaan enemmän

Sinisalo arvioi, että Kiilto ProCIP®:in myötä elintarviketeollisuuden pesuissa voidaan saada aikaan jopa kymmenien prosenttien kustannussäästöjä. Esimerkiksi eräässä asiakaskohteessa onnistuttiin optimointipalvelun avulla vähentämään veden kulutusta huomattavasti, säästäen kaksi miljoonaa litraa vettä alle vuodessa. Uudella optimointipalvelulla on myös muita etuja.

”Kun pesuihin voidaan käyttää aikaisempaa vähemmän vettä, energiaa, kemikaaleja ja aikaa, se palvelee myös Kiillon ja asiakkaan ympäristötavoitteita”, Pekka Sinisalo korostaa.