Tee siivouksesta edullisempaa ja turvallisempaa – annostele pesuaineet oikein

Pesuaineiden oikea annostus on yksi keino varmistaa, että käytät ammattikäyttöön kehitettyjä valmisteita turvallisesti. Työturvallisuuden parantamisen lisäksi saavutat monia muita hyötyjä oikeanlaisella annostelulla.

Kiillon tuotekehityspäällikkö ja tuoteturva-asiantuntija Tomi Peltonen kannustaa annostelemaan puhdistusaineet oikein, sillä näin voidaan säästää aikaa ja rahaa, kuormittaa ympäristöä vähemmän ja ennen kaikkea saavuttaa puhtaampi pesutulos.

Luota pakkauksen kyljestä löytyviin ohjeisiin

Annostelulla voimme itse vaikuttaa kaikista eniten käytettyjen kemikaalien kulutukseen. On yleinen harhaluulo, että tuotteen annosteluohjetta liioittelemalla saavutetaan puhtaampi lopputulos, ja vieläpä nopeammin ja tehokkaammin kuin vain ohjetta noudattamalla. Kannattaako pesuainetta siis lisätä aina varmuuden vuoksi vähän ylimääräistä?

Aloita laimennettavissa tuotteissa aina käyttöliuoksen pienimmästä annostuksesta ja lisää annostusta asteittain, jos lopputulos ei ollutkaan riittävä. Yleispuhdistusaineita ei kuitenkaan kannata yliannostella. Jos korkeimmallakaan ohjeannostuksella ei saada riittävää lopputulosta aikaiseksi, on yliannostelun sijaan syytä tarkistaa, soveltuuko tuote varmasti ajateltuun tarkoitukseen tai vaihtaa tarvittaessa vahvempaan tuotteeseen.

Oikeaa annostelua varten on tunnettava myös käytettävissä olevan veden lämpötila ja veden määrä. Lämpimällä vedellä lika, erityisesti rasvat, irtoavat helpommin ja pesuainetta voidaan mahdollisesti käyttää vähemmän. Lämmin vesi ei kuitenkaan aina ole hyvä asia, sillä esimerkiksi klooripitoisia tuotteita ei saa annostella kuumaan veteen. Veden lämpötilan tunteminen on siis myös osa tuotteiden turvallista käsittelyä.

Yliannostelusta seuraa usein likaisempi lopputulos

Tuotteiden summittainen annostelu johtaa lähes aina huonoon tulokseen. Pesuainetta on käytetty joko liian vähän, eikä lopputulos ole siksi hyvä, tai sitten tuotetta on annosteltu liikaa, jolloin ongelmaksi muodostuu erityyppiset yliannostelun haitat. Yliannosteltuna tuotteesta valmistettu pesuliuos voi vaahdota liikaa, pinta ei kostu kunnolla ja tehoaineiden vaikutus heikkenee. Myös mekaanisen hankauksen teho heikentyy ja huuhtelun tarve lisääntyy. Jos pintaa ei huuhdella kunnolla, jää pinnalle tahmeutta, jonka seurauksena pinta likaantuu uudelleen nopeammin ja lika kiinnittyy tiukemmin. Haitat eivät pelkästään perustu pesulopputulokseen. Pintamateriaalit voivat vahingoittua, työntekijöiden iho voi ärsyyntyä, pesuaineista muodostuvat kustannukset kasvavat ja ympäristö kuormittuu turhaan.

Tuotteita ei saa myöskään yhdistellä omin päin vaan käyttöliuokset on aina tehtävä niille merkittyihin pulloihin. Käyttäjä voi vahingossa synnyttää vaaratilanteita yhdistämällä esimerkiksi happaman tuotteen klooripitoisen tuotteen kanssa, jonka seurauksena syntyy vaarallinen reaktio. Pesuaineet on syytä kuljettaa ja säilyttää aina suljetuissa astioissa, jotta kemikaaleja ei roisku pullosta tiloihin. Roiskeet aiheuttavat helposti liukastumisvaaran ja voivat ajan kuluessa kuluttaa pinnan väriä. Pinnoilta on puhdistettava roiskeet välittömästi, sillä käyttäjä itse tai joku muu tilassa oleva henkilö voi vahingossa koskettaa roiskeista pintaa ja näin altistaa kätensä tai vaatteensa kemikaaleille.

Joissakin pienpakkauksissa tuotteen tulppa toimii annostusmittana

Annostelulaitteiden avulla saavutetaan aina haluttu käyttöliuospitoisuus ja ne tekevät annostelusta helppoa, kustannustehokasta ja turvallista. Mikäli automaattinen annostelu laitteiden avulla ei ole mahdollista, on käytettävä annostelupumppua tai mitta-astiaa, jotta ohjeen mukainen annostus voidaan toteuttaa tarkasti. Annostelupulloihin tehdään tarvittava määrä käyttöliuosta valmiiksi. Annostelupulloja käytettäessä kannattaa arvioida käyttöliuoksen kulutus oikein, ettei liuosta jää hävitettäväksi ylimäärin siivouksen jälkeen. Jotta annostelupullot saadaan pidettyä puhtaina, valmistettu käyttöliuos kannattaa vaihtaa vähintään viikoittain. Näin taataan myös käyttöliuoksen toimivuus. Tyhjä pullo huuhdotaan lämpimällä vedellä ja harjataan, jonka jälkeen pullo jätetään kuivumaan yöksi. Annostelupulloja pitää muistaa käsitellä puhtain käsin, jotta mahdolliset pesuainejäämät eivät tartu pulloon.

Jos vielä tämän jälkeen epäilee, ettei annostuksella ole niin väliä, on syytä kerrata hyödyt. Oikeaoppisella annostuksella voidaan saavuttaa puhtaampi lopputulos, säästetään työaikaa, huolehditaan paremmasta työturvallisuudesta, saadaan taloudellista säästöä ja kuormitetaan ympäristöä vähemmän. Oikea annostus on siis ehdottomasti tärkeä asia, jolla voidaan tuottaa hyvinvointia puhtaudesta.

Kiilto tarjoaa monia annosteluratkaisuja työskentelyn tueksi. Esimerkiksi Kiilto Box ja Kiilto Evo -annostelujärjestelmät parantavat huomattavasti työturvallisuutta, sillä suljettu järjestelmä varmistaa, ettei käyttäjä joudu käytön aikana kosketuksiin laimentamattoman tuotteen kanssa. Ota yhteyttä lähimpään puhtaus- ja hygienia-asiantuntijaasi ja kysy lisää!

Henkilökuva

Turvallisesta annostelusta kirjoittanut Tomi Peltonen työskentelee Kiillolla tuotekehityspäällikkönä sekä tuoteturva-asiantuntijana.