Sisäilma-asiantuntija: Uudisrakentamisessa tulee kiinnittää huomiota kemikaalien määrään

Rakennusmateriaalien vaikutusta sisäilmaan täytyisi tutkia aiempaa enemmän.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1:stä pidetään usein hyvän sisäilman takaajana. M1-luokituksen tavoitteena on edistää vähäpäästöisten tuotteiden kehittämistä ja käyttöä rakentamisessa. FCG:n toimialajohtajan Juhani Pirisen mukaan luokituksen käyttö on laskenut uusien rakennusten kemikaalitasoja rajusti.

”M1-luokitus takaa sen, että tuotteissa on aiempaa vähemmän emissioita eli päästöjä. Täysin päästötöntä rakentamista luokitus ei kuitenkaan voi mahdollistaa, eikä M1-luokituksen noudattaminen ole poistanut rakennusten sisäilmaongelmia.”

Pirinen huomauttaa, että samaan aikaan, kun päästöttömien materiaalien käyttöön on alettu kiinnittää enemmän huomiota, talojen asukkaat ovat muuttuneet aiempaa herkemmiksi. Luokituksen tekee ongelmalliseksi myös se, että se mittaa vain osan primäärisistä materiaalipäästöistä.

Pirinen kertoo, että myös kalusteiden materiaaliemissioilla on usein iso vaikutus rakennusten sisäilman laatuun. Uusista materiaaleista tulee vääjäämättä päästöjä, ja vaikka rakennusmateriaalien M1-luokitus jättää pahimmat myrkyt ulkopuolelle, talon käyttäjät saattavat kärsiä yksittäisistä kemikaaliyliherkkyyksistä.

”Jos kalusteet tai pintamateriaalit haisevat, niistä irtoaa ilmaan kemikaaleja. Siksi vähintään parin kuukauden tuuletusaika on monessa uudiskohteessa täysin paikallaan. Herkistyneille pitäisi löytää uusia siedätyskeinoja, sillä täysin päästötöntä rakentamista ei ole olemassa. Niin sanotussa ekologisessakin rakentamisessa käytetään materiaaleja, joista tulee sisäilmaan päästöjä.”

Lisää tutkimusta

Pirisen mielestä sisäilmaongelmia ja rakennusmateriaaleja pitäisi tutkia aiempaa enemmän.

”Tarvitaan enemmän tutkimusta siitä, millaisia kemikaaliyhdisteitä ei saisi erittyä sisäilmaan ja mitä ainesosia meidän tulisi välttää. Aihetta pitäisi tutkia lääketieteellisestä näkökulmasta.”

Pirinen huomauttaa, että ongelmakohteissa on tutkitusti paljon erilaisia kemikaaliyhdisteitä.

”Meiltä puuttuu kuitenkin tieto siitä, mitkä näistä kemikaaliyhdisteistä ovat haitallisia ja milloin niitä täytyisi välttää. Lisäksi vain osa ihmisistä herkistyy näille yhdisteille, joten ongelma ei kosketa kaikkia.”

Kiillon rakentamisen tuotekehityksen päällikkö Petri Heljo keräsi yhteen erilaisia väittämiä ja vallalla olevia ajatuksia sisäilmaongelmista. Kun kokenut ja arvostettu sisäilma-asiantuntija Juhani Pirinen otti niihin kantaa, syntyi mielenkiintoinen 7-osainen juttusarja.

Lue juttusarjaa:

Osa 1 – Sisäilma-asiantuntija: Sisäilmaongelma on maailmanlaajuinen vitsaus
Osa 2 – Sisäilma-asiantuntija: Iso osa pientalojen sisäilmaongelmista johtuu huonoista ohjeista
Osa 3 – Sisäilma-asiantuntija: Tiivis rakenne on harvoin syy sisäilmaongelmiin
Osa 4 – Sisäilma-asiantuntija: Laadukas rakentaminen loppuu kiireeseen
Osa 5 – Sisäilma-asiantuntija: Sisäilmaongelman syy voi jäädä mysteeriksi
Osa 6 – Sisäilma-asiantuntija: Uusi talo on lähes aina terve
Osa 7 – Sisäilma-asiantuntija: Uudisrakentamisessa tulee kiinnittää huomiota kemikaalien määrään