Sinä voit vaikuttaa

Kiillon yrityskulttuurille on ominaista kannustaa työntekijöitä vaikuttamaan: jakamaan ideoita, antamaan ja vastaanottamaan palautetta, osallistumaan itselle tärkeäksi koettuihin projekteihin, oppimaan ja kehittymään. 

Sales Support & Development Specialist Marina Bondarenko on työskennellyt Kiillossa yli 12 vuotta ja kokee työnsä voimaannuttavaksi: "Minulla on tunne, että se, mitä teen, on tärkeää – ja että voin vaikuttaa asioihin.” 

Marinan mielestä on hienoa, että Kiilto vaalii kulttuuria, joka kannustaa työntekijöitä ajattelemaan innovatiivisesti, ja että ihmiset tuovat esiin omat ideansa.   

"Tiedän, että yritys on kiinnostunut ideoistani, ja sen vuoksi haluan jakaa ja kehittää niitä yhdessä muiden kiiltolaisten kanssa,” Marina sanoo.  

Ylpeästi kiiltolainen

Myyntiedustaja Kenneth Larsson on työskennellyt Kiillossa lähes 20 vuotta. Hänen mielestään yrityksessä on löydetty oikea tasapaino työntekijän yksilöllisen työpanoksen ja tiimityön välillä.  

"Työntekijälle on tarjolla tarvittavat työkalut henkilökohtaisen menestyksen saavuttamiseen, ja hän voi aina luottaa oman tiiminsä tukeen. Tällä on suuri merkitys, että rohkaistuu tuomaan esille omia ideoitaan”, hän uskoo.  

Lisäksi ’oman jäljen jättäminen’ tuo tunteen siitä, että on saanut aikaan jotain merkityksellistä. 

"Minä ja kollegani olemme ylpeitä Kiillosta."  

Laajennetun perheen määritelmä uusiksi

Kun Kiillossa ideoidaan uutta, ajatellaan aina asiakkaan etua. ”Koko sen kahden vuosikymmenen ajan, kun olen työskennellyt Kiillossa, asiakas on aina ollut kaiken keskiössä – mutta viime vuosina Kiilto on löytänyt uusia tapoja luoda entistä läheisempi suhde asiakkaaseen”, Kenneth sanoo. 

"Myyntihenkilöstön, minä mukaan lukien, on tärkeää ymmärtää, että aina löytyy tapoja tukea asiakasta", hän sanoo ja lisää, että usein tuntee työssään kuin auttaisi perheenjäsentä, sillä monet asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia. 

Marina on samaa mieltä. Hän kokee, että kiiltolaisten lisäksi myös monet asiakkaat ovat kuin perheenjäseniä. Tämä luo kannustavan ilmapiirin, jossa asioita saadaan aikaan ja homma toimii. 

"Kiillossa on vahva yhteenkuuluvuuden tunne", Marina sanoo ja lisää, että sillä on varmasti vaikutusta Kiillon työtyytyväisyyden korkeaan tasoon.

Vuorovaikutus avainroolissa ratkaisukeskeisessä yhteistyömallissa

Marina uskoo, että kun vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä toimii, on helppo tehdä yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi. Asiakas tietää olevansa hyvissä käsissä ja hänellä on sekä luottamusta että tahtoa ponnistella yhteisen tavoitteen eteen. 

"On hieno tunne, kun pystyy omalla henkilökohtaisella panoksellaan auttamaan asiakasta”, hän lisää.  

Video: You can make a difference / Marina Bondarenko