Turvallinen työpaikka on monen onnistumisen summa

Tänään 28.4. vietetään kansainvälistä työturvallisuuden ja työterveyden päivää. Aiheesta puhuminen on tärkeää, sillä esillä oleviin aiheisiin kiinnitetään huomiota arjessa, ja sitä kautta turvallisuusajattelu ja -toiminta kehittyy jatkuvasti. Kiillossa on esimerkiksi todettu, että henkilöstön turvallisuushavaintojen määrä vaikuttaa merkittävästi tapaturmien ehkäisyyn.

Työhyvinvointitoiminnan aktiivinen kehittäminen tukee liiketoimintaa ja on siksi tärkeä osa hyvää johtamista. Työhyvinvointia rakennetaan Kiillossa monen eri toimijan yhteistyönä. Esimerkiksi johdolla, HR:llä, esimiehillä, työsuojeluorganisaatiolla, eri henkilöstöryhmien edustajilla ja työterveyshuollolla on kaikilla oma tärkeä roolinsa. Jokainen kiiltolainen kantaa vastuuta myös yksilönä.  

Tänä päivänä Kiillon työhyvinvointiohjelman osa-alueita ovat johtaminen, osaaminen, oma toimintakyky ja terveys, työyhteisö ja -ympäristö sekä henkilöstöliikunta. Suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on varmistaa motivoitunut, osaava ja tuloksekas henkilöstö. 

Nolla tapaturmaa 

Tänä keväänä Kiilto saavutti korkeimman tasoluokituksen työturvallisuudessa, kun Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi Kiillolle työturvallisuuden korkeimman tasoluokituksen ”Taso I – Maailman kärkeä”.* 

"Saavutimme vuonna 2020 erinomaisen työturvallisuustason – koko vuonna ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Vuosi oli hyvin poikkeuksellinen koronan vuoksi ja vaati kaikilta uusien asioiden omaksumista ja venymistä, joten siihen peilaten tämä saavutus on vieläkin arvokkaampi. Yksi tärkeä tulokseen vaikuttava tekijä oli ennätyksellinen laatu-, ympäristö- ja turvallisuushavaintojen määrä. Havaintojen avulla olemme voineet parantaa työympäristöä ja ehkäistä mahdollisia tapaturmia”, iloitsee Kiillon HSEQ Manager Jyrki Tiihonen.  

Palkittua aktiivisuutta 

Henkilöstöliikuntatoiminnan käytännön toteutuksista vastaava konsernijohtajan assistentti Tiina Niemi tietää, että kehittää ja uudistua voi aina. Jotta henkilöstö saadaan aktivoitua omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, pitää pystyä tarjoamaan innovatiivista, ajassa kiinni olevaa ja monipuolista toimintaa.  

Matkalla on selvästi ollut onnistumisia, sillä Suomen Vuoden aktiivisin työpaikka -palkinto on myönnetty Kiillolle peräti kahdesti. 

”Henkilöstöliikunnan eteen tehdyllä määrätietoisella työllä olemme pystyneet vuosien saatossa luomaan yritykseemme liikuntamyönteisen ja aktiivisen ilmapiirin. Olemme nähneet sen innostavan kiiltolaisia ja toivomme sen myös ”imaisevan” uudet työntekijät mukaan heille tarjottavaan toimintaan”, Niemi toteaa.  

 

* Tasoluokituksen sai kaiken kaikkiaan 87 työpaikkaa eri toimialoilta, näistä 33 pääsi nollan tapaturman tavoitteeseen vuonna 2020. Lue Nolla tapaturmaa -foorumin tiedote täältä. Nolla tapaturmaa -foorumiin kuuluu 450 työpaikkaa, ja tasoluokituksen kriteerit on luotu yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Tasoluokitukseen vaikuttaa muun muassa työpaikan työtapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytyksenä on, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.