Nokeval ja Kiilto yhteistyöhön – ammattikeittiöille vaivaton ratkaisu ruoka- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen

Nokeval ja Kiilto ovat sopineet kumppanuudesta, joka mahdollistaa Nokevalin ja Kiillon asiakkaille ensiluokkaiset digitaaliset ratkaisut ruoka- ja asiakasturvallisuuden hallintaan. Molempien yritysten asiantuntijuus ja osaaminen valjastetaan ammattikeittiöiden digitaalisten kyvykkyyksien parantamiseen.

Nokeval panostaa voimakkaasti keväällä 2022 julkaistun NSnappy-alustapalvelun kehittämiseen ammattikeittiösektorin tarpeisiin. Pandemia on nostanut esiin kasvavan tarpeen ammattikeittiöiden hygieniatason laadun johtamiselle ja tähän tarpeeseen vastatakseen Nokeval yhdistää voimansa ammattihygieniaan erikoistuneen Kiillon kanssa.

Yhteistyön myötä ammattikeittiöt voivat käyttää sekä omavalvontaan erikoistunutta Nokevalin NSnappy-palvelua että hygieniatasosta huolehtivaa Kiilto Pro HygiNet -palvelua yhden kirjautumisen kautta. Kiilto Pro HygiNet -palvelu kattaa laajasti ammattihygienian vaatimat käytänteet ja lakisääteiset velvoitteet, ja täydentää siten saumattomasti NSnappy-omavalvontapalvelua, joka puolestaan huolehtii ammattikeittiön elintarvikehygieniaan liittyvistä omavalvontatehtävistä.

Liiketoimintajohtaja Markku Lukkari, Nokeval Oy

“Palveluiden integraation avulla voimme helpottaa asiakkaidemme hygieniatason ylläpitoa, raportointia ja hygieniaohjeistuksen laadintaa tarjoilemalla kaiken omavalvontaan ja hygieniakäytänteisiin liittyvän tiedon vaivattomasti yhdestä palvelusta. NSnappy-palvelusta löytyvät hetkessä esimerkiksi omavalvonta- ja hygieniasuunnitelma, toimipistekohtaiset tuotevalinnat tai menetelmäohjeet vaikkapa astianpesukoneiden puhdistamiseen”, kertoo Nokevalin liiketoimintajohtaja Markku Lukkari.

Hygieniamittausnäytteiden ja -tulosten dokumentointi ja raportointi terveystarkastajalle on sähköisellä hygieniasuunnitelmalla helppoa”, kertoo Kiillon liiketoimintajohtaja Juha Suoniemi.

Liiketoimintajohtaja Juha Suoniemi, KiiltoClean Oy

”Ruokapalvelun vastaava voi todentaa dokumentaation avulla, miten asiat on hoidettu, ja vertailla tuloksia eri ajanjaksoina ja eri toimipisteissä. Palvelu auttaa löytämään mahdollisia trendejä pidemmällä aikavälillä. Kiilto Pro Hyginet -palvelusta voi jokainen työntekijä tarvittaessa tarkistaa siivousten aikataulutuksen sekä tuotteiden käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet”, Juha Suoniemi kertoo.

Vastuulliset hygieniakäytännöt korkealuokkaisesta ruoka- ja asiakasturvallisuudesta tinkimättä

Ammattikeittiöiden ja ravintoloiden asiakkaiden vaatimukset korkeasta asiakasturvallisuudesta ovat paitsi arkipäivää, myös markkinoilla olon edellytys. Ajantasaisten alustapalveluiden avulla asiakasturvallisuutta voidaan kehittää tekemällä jokapäiväisistä omavalvonta- ja hygieniatehtävistä läpinäkyviä ja jäljitettäviä.

Lisäksi toimenpiteiden systemaattinen seuranta helpottuu, kun NSnappy ja Kiilto Pro HygiNet niputtavat yhteen liiketoiminnan hajanaiset käytänteet. Näin keittiöt voivat luopua ylimääräisistä kustannuksista perinteisiin hajanaisiin toimintamalleihin verrattuna ja liiketoimintojen tehokkuus paranee.

Modernit työvälineet lisäävät myös vetovoimaa työnantajaa kohtaan. Digitaaliset omavalvonta- ja hygieniapalvelut helpottavat sekä liiketoiminnasta vastaavien että työntekijöiden työtä. Helppokäyttöiset ohjelmat auttavat esimerkiksi uusien ja vuokratyöntekijöiden perehdytystä sekä mahdollistavat nopean oppimisen, kun omavalvonta- ja hygieniatehtävien suorittaminen tehdään johdonmukaiseksi selkeiden ohjeiden, kuvien ja videoiden avulla. Näin varmistetaan ja houkutellaan lisää osaajia ainutlaatuisen hienolle ravintola-alalle.

Lisätietoja:

Nokeval Oy, liiketoimintajohtaja Markku Lukkari, markku.lukkari@nokeval.com, +358 500 682 605

KiiltoClean Oy, liiketoimintajohtaja Juha Suoniemi, juha.suoniemi@kiilto.com, +358 40 763 9674