Kiilto Pro 25 Pikalattiamassa lyhentää märkätilan lattian kuivumisajan murto-osaan

Kiilto tuo maakosteiden lattiamassojen markkinoille uudentyyppisen pumpattavan Kiilto Pro 25 Pikalattiamassan. Uutuuden avulla märkätilan lattia saadaan vedeneristettyä jopa vuorokauden kuluttua valusta. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n kehityspäällikkö Sami Niemi vastaa kysymyksiin eri tuotteiden toimivuudesta ja Kiilto Pro 25 Pikalattiamassan testituloksista.

Maakosteiden massojen käyttö on yleistynyt viimeisen viiden vuoden aikana lattiavaluissa. Mitä asioita maakostean betonin valussa on syytä ottaa huomioon?

”Useimmiten maakosteaa betonia valetaan kantavan rakenteen päälle. Maakostean betonin valamisessa on otettava huomioon hyvin samankaltaisia seikkoja kuin betonivaluissa yleisestikin: mitä rakennetta ollaan tekemässä, missä olosuhteissa, mitä valun jälkeen vaaditaan, mikä on päällystysmateriaali ja miten huolehditaan siitä, että betoni ei kastu, vaan kuivuu tehokkaasti. Kaikissa betonitöissä tekijöillä täytyy olla riittävästi osaamista, ja maakostean betonin valamisessa on omat erityispiirteensä verrattuna tavanomaisiin betoneihin. Mikäli maakosteasta betonista tehty rakenne on hyvin huokoinen ja sitä kautta ilmaa läpäisevä, sitä ei tule käyttää ainoana maanvastaisena rakenteena, jotta Suomen maaperässä usein esiintyvä radonkaasu ei pääse haitallisessa määrin sisäilmaan.
 

Miten työnaikaiset olosuhteet, kuten lämpötila ja ilmankosteus, vaikuttavat kuivumiseen, kovettumiseen ja päällystettävyyteen erityyppisillä betoneilla? Millaisia haasteita ja riskejä massan kuivumiseen liittyy?

”Olosuhteiden hallinta on oleellista työn onnistumisen kannalta. Ennen kuin valun voi vedeneristää, valun täytyy olla riittävän kuiva ja luja. 

Tavanomaisen betonivalun pinnasta voi tulla huonolaatuinen, jos pinta kuivuu ja kutistuu liian nopeasti esimerkiksi kuumuuden, auringonpaisteen tai kovan tuulen vuoksi. Vetelillä betonimassoilla iso ongelma on veden erottuminen valun pintaan, jolloin pintaan muodostuu hyvin heikko niin sanottu sementtiliimakerros. Tavallista betonivalua tulee tyypillisesti jälkihoitaa vähintään viikko muovipeitteellä, jotta valusta tulee laadukas. Liian kylmässä reaktiot hidastuvat ja betonin lujittuminen hidastuu. 

Mikä tahansa valu kostuu, jos ilmankosteus nousee liian korkealle. Kastumisen eli hetkellisesti veden alle joutumisen vuoksi maakosteita betoneita voi joutua jopa piikkaamaan pois ja valamaan uudestaan. Pitkillä, viikkojen kuivumisajoilla menetys ja uusimisen tuoma viive on merkittävä. 

Joskus aikataulupaine aiheuttaa sen, että seuraava vaihe aloitetaan ennen kuin alusta on kuivunut riittävästi, jolloin liiallinen alustan kosteus voi aiheuttaa ongelmia pintarakenteelle”.
 

Miten vertailisit eri tuotteiden, kuten perinteisen pumpattavan betonin, pumpattavan maakostean lattiamassan ja Kiilto Pro 25 Pikalattiamassan päällystettävyyttä? 

”Kun tarkastellaan aikaa valusta päällystämiseen, eri menetelmien aikajänne on hyvin erilainen: perinteisessä betonissa usein kuukausia, pumpattavassa maakosteassa massassa yleensä viikkoja ja Kiilto Pro 25 Pikalattiamassassa vain päiviä.

Kuivumisnopeus ei ole ainoa kriteeri, vaan myös lujuus ja sen kehittymisnopeus sekä pinnan laatu tulee huomioida päällystettävyyttä arvioitaessa. Lujittumisnopeudet lähelle loppulujuutta hyvissä olosuhteissa vaihtelevat yleensä normaalin betonin muutamasta viikosta pikatuotteiden tunteihin.

Tavallisilla betoneilla, jos valettava massa on löysää, vesi erottuu helposti pintaan. Se taas johtaa heikkolujuuksisen pintakerroksen muodostumiseen, vaikka betoni olisi muuten lujaa. Heikko betoni eli muodostunut sementtiliimakerros tulee poistaa, jos päällyste halutaan kiinni alustaan. Tämä on lisätyövaihe. Jos vaiheesta ei huolehdita, päällyste voi irrota, kun betonin pintarakenne myöhemmin kuivuu. Kutistumisen aiheuttavat voimat rikkovat heikon pintakerroksen ja voivat siten irrottaa esimerkiksi keraamisen laatoituksen. Kiilto Pro 25 lattiamassa ei vaadi erillistä jälkihoitoa. Kiilto Pro 25:llä ei ole myöskään vaaraa sementtiliimakerroksen muodostumiselle, koska vesisementtisuhde on hyvin alhainen.

Kiilto Pro 25 Pikalattiamassa on oikein valmistettuna tasalaatuista ja riittävän lujaa pintaan saakka. Se ei vaadi tasoitusta esimerkiksi ennen vedeneristystä. Betonin päälle irtoasennettavilla päällysteillä, kuten lautaparketeilla, pinnan lujuus ei ole oleellista, vaan oleellisin päällystyskriteeri on alustan suoruus.”
 

Millaisia edistysaskelia Kiilto Pro 25 Pikalattiamassa tuo lattiavaluihin ja mihin se soveltuu?

”Kiilto Pro 25 Pikalattiamassa vaikuttaa lupaavalta ja turvalliselta ja sillä on myös CE-merkintä. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n tutkitusti kattavien ja perusteellisten testien mukaan kuivuminen on jopa huikean nopeaa. Kiilto Pro 25 Pikalattiamassalla esimerkiksi kerrostaloyhtiöiden kylpyhuoneiden ja muiden märkätilojen linjasaneerauksissa läpimenoaika lyhenee huomattavasti. 

Kiilto Pro 25 on helppokäyttöinen, ja vedeneristyksen levitys onnistuu kahden päivän kohdalla jo 15 asteen olosuhteissa, eikä betoni vaikuta kutistuvan merkittävästi. Lämpö- ja kosteusolosuhteiden hallinta helpottuu, kun kriittinen vaihe päästään ohittamaan nopeammin. On helpompi hallita olosuhteita parin päivän ajan kuin useita viikkoja tai kuukausia.”
 

Miten Kiilto Pro 25 Pikalattiamassan ominaisuudet helpottavat rakennusalan ammattilaisten työtä?

”Suunnittelijoille, valvojille ja urakoitsijoille ratkaisu selkeyttää ja helpottaa työmaan arkea. Se tuo hyvän vaihtoehdon rakennusprosessin nopeuttamiseen turvallisesti tietyissä tapauksissa. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n testaama, CE-normit täyttävä tuote tarjoaa valmiin, luotettavan ja vedeneristysjärjestelmän kanssa yhteensopivan ratkaisun. Urakoitsija voi luottaa siihen, ettei kuivumisesta tai kosteudesta tule ongelmaa, kun olosuhteet ovat kunnossa ja noudatetaan ohjeita. Näin kohteen aikataulun suunnittelu, laadunvarmistus- ja valvontakin helpottuu oleellisesti.”
 

Sami Niemi
Kehityspäällikkö, Vahanen Rakennusfysiikka Oy 

Betonitekniikan DI, yli 25 vuoden kokemus. Erikoistunut betonin kosteuteen ja päällystämiseen sekä sisäilma-asioihin ja tarkoituksenmukaiseen korjaamiseen. 

Käsikirjoittanut mm. RT-kortin Betonin kosteusmittauksesta vuosille 2010 ja 2021, ollut kirjoittamassa Suomen Betonitieto Oy:n ja Lattian- ja seinänpäällysteliiton julkaisuja Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet sekä Betonilattiarakenteiden kosteuden hallinta 2007. Jälkimmäinen on parhaillaan päivitystyön alla ja siihen liittyvä Muovimatolla päällystetyt betonilattiat -opas julkaistiin lokakuussa 2022. 

Kouluttaa em. aiheista monilla tahoilla.
 

Kiinnostuitko ratkaisusta ja Kiilto Pro 25 Pikalattiamassasta? 

Lisätiedot konseptista ja kumppaniurakoitsijoista:

Jari Kuronen
Myynti- ja kehityspäällikkö  
040 747 1669
jari.kuronen@kiilto.com

Kiilto Pro 25 Pikalattiamassa

Vahanen tutkimusselosteen tiivistelmä, Valumassan kuivuminen ja toimivuus vedeneristettynä