Kestävään hygieniaan tarvitaan muutakin kuin kierrätyspakkauksia

Mistä elintarviketeollisuuden kestävät hygieniaratkaisut koostuvat? Asiantuntijamme kertovat, miten tunnistat olennaisen kirjainlyhenteitä vilisevässä termiviidakossa ja löydät yrityksesi tavoitteita tukevat yhteistyökumppanit. Juttu on tiivistelmä haastattelusta, joka on alunperin julkaistu Elintarvike ja terveys -lehden numerossa 1/24. 

Kaikki, mikä edistää hyvinvointia ja raivaa tietä kestävälle tulevaisuudelle on tärkeää. Yksi näkökulma ei kuitenkaan saa hämärtää kokonaiskuvaa. Kierrätysmateriaalista valmistettu pakkaus ei pyhitä sisältöä eikä päästöjen vähentäminen poista luonnon monimuotoisuuden haasteita.

Yrityksillä tulee olla rohkeutta pilkkoa keskustelua osiin. Silloin vastuullisuutta voidaan aidosti arvioida eri näkökulmista. Raaka-aineet, valmistus, pakkaukset, logistiikka, jätteet, kierrätys, biohajoavuus vai sittenkin päästöt? Vastaus on, että ne kaikki tulee huomioida, ja muutakin.    

Omat tavoitteet mittariksi 

”Ensin on ymmärrettävä, mihin oman organisaation toiminnalla voidaan vaikuttaa. Kun omat tavoitteet ovat kirkastuneet, niitä voidaan mitata. Sen jälkeen voidaan valita sellaisia ratkaisuja, palveluja tai yhteistyökumppaneita, jotka edistävät tavoitteisiin pääsyä”, sanoo Kiillon ammattihygienialiiketoiminnan myyntipäällikkö Jukka Rantala

Rantala tietää, ettei prosessi ole niin helppo, kuin miltä kuulostaa.

”Yritysten on pystyttävä tuottamaan nykyistä enemmän tietoa ratkaisujensa ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi hiilijalanjälkilaskelmat tai biodiversiteettivaikutusten arvioinnit ovat vielä monesti puutteellisia.” 

”Vastuullisuus on oppimisprosessi. Hygieniassa liikkeelle pääsee esimerkiksi perehtymällä tuotteen oikeaan käyttötapaan. Raaka-aineilla tai annostelulla voi olla suuri vaikutus.”

Jukka Rantala, ammattihygienialiiketoiminnan myyntipäällikkö

Kestävyys rakentuu askel kerrallaan. Arviointia voivat helpottaa myös erilaiset sertifioinnit, kuten Joutsenmerkki. Rantalan mukaan tärkeintä on aloittaa. 

”Vastuullisuus on oppimisprosessi. Hygieniassa liikkeelle pääsee esimerkiksi perehtymällä tuotteen oikeaan käyttötapaan. Raaka-aineilla tai annostelulla voi olla suuri vaikutus.”  

Tarkastelua eri tasoilla 

Ratkaisuja on hyvä tarkastella laajemmin kuin vain käyttötilanteessa. Tuoteturvallisuutta kannattaa arvioida esimerkiksi tuotteen käyttäjän, käyttökohteen, ympäristön sekä valmistusprosessin kannalta. Vedenkulutusta voi tarkastella raaka-aineen, valmistusprosessin, tuotteen käytön ja oman prosessin näkökulmasta.

Rantalan mukaan hyvä tapa jakaa vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä helpommin käsiteltäviin osiin on elinkaariajattelu.  

“Elinkaariarvio huomioi vaikutukset eri vaiheissa ja saattaa paljastaa, mihin toimenpiteitä kannattaa suunnata. Elinkaaritarkastelun lisäksi on hyvä keskittyä vaikuttavuuteen”, hän summaa.   

Kiertotalous korostaa rohkeutta ja yhteistyötä 

Tammikuussa 2023 Kiilto valittiin mukaan Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -koulutusohjelmaan. Koulutuksessa syvennyttiin kiertotalouden periaatteiden mukaiseen suunnitteluun ja kehitettiin toteuttamiskelpoisia konsepteja, jotka vähentävät syntyvän jätteen ja saasteiden määrää. Koulutukseen osallistui yhteensä 50 suomalaista yritystä eri toimialoilta. 

”Kiertotalousajattelun tuominen osaksi suunnitteluprosessia on Kiillossa jo todellisuutta. Koulutusohjelman myötä saimme käyttöömme lisää toimintamalleja, jotka voimme tuoda systemaattisesti osaksi projektinhallintaa ja kestävän kehityksen hankkeita”, toteaa Kiillon ammattihygienialiiketoiminnan tuotekehityspäällikkö Jussi-Matti Kauko. 

”Kiertotalouteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen vaatii rohkeutta ja jatkuvaa aktiivisuutta. Meidän on helpotettava tiedon jakamista ja yhteisiä kokeiluita, jotta voimme yhdistää arvoketjuja uudella tavalla. Edelläkävijät voivat tarjota muille inspiraatiota, mutta jotta kiertotalousmarkkinoista tulisi kokonaisuutena valtavirtaa ja helpommin lähestyttävä, meidän on saatava mukaan laajempi joukko toimijoita”, sanoo Kiillon Teollisuuden liimojen ja paloneston liiketoimintajohtaja Tomi Takala. 

Kestävien ratkaisujen materiaalin kierto huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa

Lue lisää

Ympäristöinnovaatiot osana huoltovarmuutta 

Maailmanlaajuiset ongelmatilanteet, kuten koronapandemia ja sodan alkaminen Ukrainassa haastoivat käsityksemme tavaran ja raaka-aineiden nopeasta liikkumisesta.

Kun raaka-aineiden sekä komponenttien saatavuus hankaloitui ja energian hinta lähti nousuun, uudelleen arvioitaviksi tulivat myös investoinnit ja kehitysprojektit. Kiillossa syntyi hyvin nopeasti yhteisymmärrys siitä, etteivät ympäristökysymykset ole kadonneet mihinkään.

Esimerkiksi materiaalin tai energian käytön vähentämiseen tähtäävät ratkaisut nähtiin aiempaa kiinteämpänä osana yritysten ja yhteiskunnan kykyä selviytyä häiriötilanteissa, osana huoltovarmuutta.  

”Ympäristöinnovaatiot voivat myös vähentää riippuvuutta tietyistä raaka-aineista tai energiasta”, summaa Rantala. 

”Olemme jo aiemmin testanneet raaka-ainevaihtoehtoja kriittisille komponenteille varmistaaksemme saatavuuden myös ongelmatilanteissa ja sitä kautta toimitusvarmuuden asiakkaille. Kotimaisena toimittajana Kiilto on huoltovarmuusyritys esimerkiksi terveydenhuollon kumppanina. Huoltovarmuus on kriittinen osa yhteiskunnan toimintakyvyn säilyttämistä. Se on hyvä esimerkki ympäristö- ja yhteiskuntavastuun linkittymisestä toisiinsa”, hän selventää. 

Kyky reagoida on kestävyyden edellytys 

Kun maailma muuttuu, organisaatioiden on pysyttävä mukana muutoksessa. Opimme jatkuvasti lisää ja opit on pystyttävä muuttamaan toiminnaksi ripeästi.

”Kiillon Lupausta ympäristölle päivitetään noin kahden vuoden välein. Korvaamme saavutetut tavoitteet uusilla ja tarkistamme, että Lupaus huomioi toimintaympäristömme muutokset. Viimeisimpänä lisäsimme Lupaukseemme biodiversiteettiin sekä prosessivedenkäyttöön liittyvät tavoitteet”, Takala kertoo. 

Vastuullisuus on myös toiminnan jatkuvuuden varmistamista. Tämä todettiin myös Kiillossa, kun muuttuneesta maailmantilanteesta johtuneet haasteet raaka-aineiden saatavuudessa peilautuivat monilla toimialoilla hintoihin. Ilmiö näkyi nopeasti myös elintarviketeollisuudessa. Kun lipeän hinta moninkertaistui, tarvittiin ripeästi uusia ratkaisuja hygieniaan.  

”Tuotekehityksemme lähtökohta oli löytää kemialtaan yhtä tehokkaita, mutta edullisempia raaka-aineita ja näin tarjota nopeasti asiakkaille keinoja hallita yhtäkkiä käsistä karanneita kustannuksia”, Rantala kuvailee. 

Pian markkinoille tuotiin uusi Kiilto Pro Pure -tuotesarja. Vaikka sillä vastattiin hintahaasteisiin, lanseeraus oli merkittävä myös ympäristön kannalta.

”Löimme kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sillä löysimme keinon palvella myös vastuullisuustavoitteitamme. Uusi tuotesarjamme vähentää tuotantolaitosten fosforikuormaa huomattavia määriä”, Rantala kertoo. 

Kiilto Pro Pure

Lue lisää

Kohti uudistavaa liiketoimintaa 

Miltä sitten näyttää vastuullisuuden tulevaisuus hygienian näkökulmasta? Rantalalla ja Takalalla on siitä joitakin näkemyksiä.  

”Ajatusmallin tulee muuttua. Sillä tiellä onneksi Suomessa jo osin ollaan. Sen sijaan, että organisaatiot keskittyvät myymään mahdollisimman paljon, tulee eri alojen toimijoiden panostaa siihen, kuinka käyttöä voidaan minimoida ja silti tehdä kannattavaa liiketoimintaa.  Se tarkoittaa prosessien optimointia, uusia kestävämpiä raaka-aineita sekä entistä avoimempaa yhteistyötä”, Takala pohtii.

”Neutraalius ei riitä, jos aiomme rakentaa tulevaisuutta myös seuraaville sukupolville.”

Tomi Takala, teollisuuden liimojen ja paloneston liiketoimintajohtaja

Myös Kiillon omien liiketoimintojen yhteistyö on muuttunut vuosien saatossa. Nopeasti ajateltuna voisi ihmetellä, mitä yhteistä on teollisuuden liimoilla ja ammattihygienialla.  

”Paljonkin. Saatamme jopa toimia saman asiakkaan kanssa, mutta prosessin eri vaiheissa. On tärkeää ymmärtää esimerkiksi elintarviketeollisuuden toimintaa kokonaisvaltaisesti, jotta kestävyysnäkökulmat pystytään huomioimaan laajasti. Kiilto esimerkiksi toimittaa liimaa elintarviketeollisuuden pakkauksiin. Toisaalta optimoimme kiertopesuja. Niiden väliin mahtuu monta näkökulmaa, joissa voimme auttaa kestävämpien valintojen suhteen”, toteaa Rantala. 

Takala nostaa esiin suhteellisen uuden näkökulman, uudistavan liiketoiminnan. Termillä tarkoitetaan liiketoimintaa, jonka vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan ovat nettopositiivisia.  

”Se on suunta, johon meidän tulee kulkea. Neutraalius ei riitä, jos aiomme rakentaa tulevaisuutta myös seuraaville sukupolville.” 

Kiillon 5 vinkkiä vastuullisuustyöhön 

  • Arvioi vastuullisuutta monesta näkökulmasta. Älä kuitenkaan pelkää aloittaa jostain. 
  • Tunnista, mihin voit vaikuttaa.
  • Pohdi etsitkö tuotetta, kokonaisvaltaisempaa ratkaisua vai ehkäpä molempia palvelun muodossa. Valinnoilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi päästöihin tai prosessien optimointiin. 
  • Valitse kumppani, joka voi tarjota myös koulutusta, sillä kestävät toimintamallit vaikuttavat merkittävästi ympäristöjalanjälkeen.  
  • Panosta jatkuvaan parantamiseen. Vastuullisuus on prosessi, jonka tulee elää ajassa. 

Haluatko kuulla ensimmäisten joukossa Kiillon elintarvikehygieniaa koskevista uutisista?

Tilaa uutiskirjeemme (lupaamme: ei roskaa, vaan puhdasta asiaa).