Kiilto Pro Pure

Fosforivapaat Kiilto Pro Pure -pesuaineet edustavat Kiillon ympäristömyötäisiä ratkaisuja elintarvike- ja prosessiteollisuuteen. Niiden lähtökohtana on ollut löytää kestäviä keinoja saavuttaa korkea hygieniataso kustannustehokkaalla tavalla.

Alati täydentyvä ympäristöratkaisu elintarviketeollisuuteen

Kiilto Pro Pure -sarja palvelee sekä Kiillon että asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita turvallisuudesta ja laadusta tinkimättä. Ympäristölle paremman vaihtoehdon sarjasta tekee sen ydinajatus fosforivapaasta koostumuksesta. Kiilto Pro Pure -sarjasta löytyy tällä hetkellä elintarvike- ja prosessiteollisuuteen kehitettyjä pinta- ja kiertopesuaineita.

Jos esimerkiksi yksi elintarviketehdas kuluttaa kymmenen konttia pintapesuainetta vuodessa, Kiilto Pro Pure -tuotetta käyttämällä jäteveteen päätyy noin 10-20 kiloa vähemmän fosforia aiemmin käytössä olleesta pesuaineesta riippuen.

Sarjan vaahtopesuaineet tehoavat eläinrasvaan ja valkuaisaineperäiseen likaan samalla kirkastaen tai poistaen värjäytymiä ja saostumia pinnoilta. Tuotteiden muodostama vaahto pysyy hyvin pinnoilla ja on helppo huuhdella pois. Pintapesuaineiden miellyttävä tuoksu on myös saanut asiakkailtamme hyvää palautetta.

Tuotekehityksemme asiantuntijat tutkivat jatkuvasti mahdollisuuksia täydentää fosforivapaata tuotesarjaa. Tähtäimessä on luoda kokonaisvaltainen ratkaisu, joka kattaa kaikki tyypillisimmät kemikaalitarpeet elintarviketeollisuudessa. Sarjan uusin täydennys on Kiilto Pro Pure CIP -kiertopesuaine.

Ympäristömyötäisempi vaihtoehto parempaan puhdistustulokseen

Pesuaineiden raaka-aineiden valinnassa on huomioitava monia tekijöitä tehosta ja turvallisuudesta ympäristö- ja kustannusvaikutuksiin. Fosforin yksi muoto, fosfonaatit, ovat tyypillisiä pesuaineissa, sillä niillä on pesun kannalta monipuolisesti hyviä ominaisuuksia. Fosfonaatit toimivat pesutehostimena, pehmentävät vettä ja suojaavat pestävää pintaa. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden pintapesuissa ne parantavat mineraalisuolojen liukenemista, mikä puolestaan tehostaa vaikeasti puhdistettavan epäorgaanisen lian, kuten maitokiven, pesua.

Haasteeksi muodostuu ympäristövaikutus pesun jälkeen. Vesistöön päätyessään fosforit voivat johtaa rehevöitymiseen, joka vauhdittaa levien ja muiden kasvien kasvua. Tämä voi johtaa happikatoon, joka puolestaan voi vahingoittaa vesistön eliöstöä.

Puhdistusaineista peräisin oleva fosforin määrä on verrattain maltillinen esimerkiksi lannoitteisiin nähden. Suomessa fosforit saadaan eroteltua jätevedenpuhdistamoilla pääosin, mutta ne hankaloittavat jätevesien puhdistamista. Elintarviketeollisuudessa pesuaineita kuluu merkittävästi, jolloin myös jätevedenpuhdistamoissa on käsiteltävä suuria määriä fosfonaatteja. Jos esimerkiksi yksi elintarviketehdas kuluttaa kymmenen konttia pintapesuainetta vuodessa, Kiilto Pro Pure -tuotetta käyttämällä jäteveteen päätyy noin 10-20 kiloa vähemmän fosforia aiemmin käytössä olleesta pesuaineesta riippuen.

Fosforivapaat pesuaineet ovat yksi tapa, jolla elintarviketeollisuuden toimijat voivat vähentää ympäristövaikutuksiaan ja siten pienentää ympäristöjalanjälkeään. Kiilto Pro Pure -sarjassa fosfonaatit on korvattu ympäristömyötäisellä kompleksoivalla, vettä pehmentävällä aineella, jolloin fosforeita ei tarvita.

Fiksua kemiaa markkinan haasteita vastaan

Kiilto Pro Pure -tuotteiden koostumusta on tarkasteltu paitsi ympäristövaikutusten, myös raaka-aineiden haasteiden valossa. Rajut hinnanvaihtelut sekä saatavuusongelmat ovat osaltaan aiheuttaneet painetta löytää uusia keinoja pitää yllä vaadittua hygieniatasoa elintarviketeollisuudessa. Kiilto Pro Pure -tuotteiden kohdalla voidaan puhua fiksusta kemiasta; ympäristövaikutusten lisäksi sarja pyrkii vastaamaan alaa ravistelleisiin haasteisiin Kiillon korkeatasoisesta laadusta tinkimättä.

Tuotteiden tehokkuuden ja vastuullisuuden lisäksi niiden helppokäyttöisyys on saanut paljon kiitosta asiakkailtamme. Kiilto Pro Pure on vastuullinen valinta myös siksi, että sarjan tuotteet kehitetään ja valmistetaan Suomessa. Kotimainen tuotanto mahdollistaa muun muassa säiliöautokuljetukset Suomessa, minkä myötä pesukemikaalien rahdeista aiheutuvia päästöjä voidaan merkittävästi vähentää.

Sinua saattavat kiinnostaa myös