Itämeripäivä kehottaa meitä arvioimaan uudelleen suhdettamme veteen

Lähes kaikki Kiillon toimintamaat sijaitsevat Itämeren rannalla. Jotta yhteisten rantojen ja merenpohjan ekologinen tasapaino saataisiin palautettua entiselleen, on Kiillon yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa ja osallistuminen vuotuiseen Itämeripäivään tärkeää. Tekemällä yhteistyötä Origin by Oceanin kaltaisten startup-yritysten kanssa ja kehittämällä uusia, dataa hyödyntäviä ratkaisuja (Kiilto ProCIP®) Kiilto on mukana suojelemassa Itämerta ja muita vesivarantoja tuleville sukupolville.

Joka vuoden elokuun viimeisenä torstaina vietetään John Nurmisen Säätiön järjestämää Itämeripäivää, johon osallistuu useita Pohjois-Euroopan maita ja yrityksiä. Päivän tavoitteena on kiinnittää ihmisten huomio Itämerta vaivaaviin ympäristöongelmiin. Itämeri on yksi maailman nuorimpia, mutta myös saastuneimpia vesistöjä. Ihmisen aiheuttama rehevöityminen (leväkukinnot), mikromuovi ja roska sekä liikakalastus aiheuttavat suurimman riskin Itämeren pienelle, matalassa vedessä ja keskinäisessä riippuvuussuhteessa elävälle ekosysteemille.

"John Nurmisen Säätiö on tehnyt loistavaa työtä Itämeren puolestapuhujana. Tietoa Itämeren nykytilasta on kaikkien saatavilla, mikä innostaa toimimaan ja keksimään ratkaisuja", sanoo Kiillon liiketoiminnan kehitysjohtaja Ville Solja.

Kiillon yhteistyö John Nurmisen Säätiön ja sen laajan kumppaniverkoston kanssa alkoi vuonna 2021. Yhdessä pystymme tehokkaammin korjaamaan Itämeren vaurioita ja estämään uusien syntyä. Meidän visiomme ja arvomme, ja Lupauksemme ympäristölle tukevat konkreettista työtä ekologisen tasapainon palauttamiseksi yhteiseen mereemme, jota ympäröi 14 maata ja noin 85 miljoonaa ihmistä.  

Kiilto ja Origin by Ocean kehittävät yhdessä biopohjaisia raaka-aineita

Rehevöityminen vaikuttaa 97 prosenttiin Itämeren alueesta, ja tähän ongelmaan Kiilto etsii ratkaisua yhdessä startup-yritys Origin by Oceanin kanssa. Origin by Oceanin mukaan haitalliset levät voidaan jalostaa biopohjaisiksi raaka-aineiksi, jotka sopivat kosmetiikan, pesuaineiden, pakkausten ja eri materiaalien valmistukseen.

"Origin by Oceanin hanke ’Washing the Oceans’ ulottuu Itämeren lisäksi kaikkiin maailman valtameriin, mikä kertoo yrityksen kunnianhimosta ja hankkeen laajuudesta. Yrityksen perustajatiimi herättää edelleenkin maailmanlaajuista mielenkiintoa, sillä se on äärimmäisen omistautunut asialleen ja haluaa oppia siitä koko ajan lisää”, sanoo Solja.

Vuodesta 2020 lähtien Kiilto ja Origin by Ocean ovat tehneet yhteistyötä innovoinnin ja tuotekehityksen saralla. Tavoitteena on tuoda markkinoille uusia monipuolisia tuotteita, jotka sisältävät Origin by Oceanin Itämeren levistä jalostamia ainesosia.

"Olemme saaneet Origin by Oceanilta erilaisia raaka-aineversioita, joita olemme testanneet laboratorioissamme ja analysoineet niiden käyttömahdollisuuksia. Kohta siirrymme yhteistyömme seuraavaan vaiheeseen ja alamme valmistaa isommissa tuotantoerissä raaka-aineita, jotka tarjoavat vaihtoehdon fossiilipohjaisille tuotteille", Solja lisää.

Vettä, aikaa ja energiaa säästäviä ratkaisuja

Veden kulutusta vähentämällä voimme edistää ainutlaatuisten ja herkkien vesiluontotyyppien säilymistä. Vettä säästävät tuotteet ja edistyneet vedenkäyttötekniikat kuluttavat vähemmän jokiemme, lahtiemme ja suistojemme vettä, mikä auttaa luontoa pysymään terveenä ja tasapainossa. 

Vedenkäytön tehostamiseen Kiilto on kehittänyt uuden digitaalisen palvelun nimeltä Kiilto ProCIP®, joka optimoi kiertopesuja (Clean-in-place) elintarvike- ja juomateollisuudessa. Palvelussa yhdistyvät Kiillon ympäristöosaaminen ja asiakasdata, minkä tuloksena siivouskustannukset pienevät, hygieniataso paranee ja aikaa, energiaa ja vettä säästyy.   

”Kiertopesuihin kuluu nyt vähemmän vettä, energiaa, kemikaaleja ja aikaa, mikä palvelee sekä Kiillon että asiakkaan ympäristötavoitteita", kehityspäällikkö Pekka Sinisalo sanoo.

John Nurminen jatkaa pitkäjänteistä työtä Itämeren pelastamiseksi

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö on palkittu meren tarinan kertoja ja luonnonsuojelija, joka on omistautunut Itämeren ja sen kulttuuriperinnön säilyttämiseen tuleville sukupolville. Vuodesta 2005 lähtien säätiö on toteuttanut yli 30 ympäristöhanketta, joilla on ehkäisty rehevöitymistä, vähennetty mikromuovien ja roskien määrää sekä torjuttu liikakalastusta, joka uhkaa Itämeren monimuotoista ja vankkaa ekosysteemiä. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin vähentää levien kasvua ruokkivien valumaravinteiden ympäristökuormitusta ja rajoittaa happitasoja.

Itämeri voidaan pelastaa, mutta meidän on toimittava nyt.