Kiilto TM DF
Seinän pikatäyttömassa

Nopea ja kevyt täyttömassa sisäseinäpinnoille kuivissa sekä märkätiloissa. Erinomainen mm. roilojen täyttöihin. Koloissa ja roiloissa 5–70 mm, ylitasoituksissa 5–20 mm. Vedeneristettävissä 1 vrk:n kuluttua. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • nopea, kevyt työstää, vähäpölyinen 
  • esioikaisut, täytöt
  • riittoisuus 1,4 kg/m²/mm
  • päällystettävissä 24 h
  • sisätilat

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto TM DF on nopeasti kovettuva täyttömassa kiviaineksisille sisäseinäpinnoille. Valmis pinta voidaan laatoittaa tai käsitellä Kiillon vedeneristeillä. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoitteilla käyttökohteesta riippuen.

PakkauskokoEAN-koodi
20 kg 6411513953204
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

osittain tasoitus 5–70 mm, ylitasoitus 5–20 mm

Käyttöolosuhteet

suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C

Max. Raekoko

n. 3 mm

Pakkauskoot

20 kg, säkki

Puristuslujuus

luokka CSIV (EN 998-1)

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,4 kg

Sekoitussuhde

4,0–4,8 l vettä 20 kg tasoitetta

Tartuntalujuus

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Työskentelyaika

20–30 minuuttia (+18 °C)

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa enintään 6 kuukautta

Värit

Tumman harmaa

Käyttöohje

Täytettävien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Heikko ja irtonainen aines poistetaan huolellisesti. Kuivat pinnat kostutetaan ennen täyttämistä.

Kiilto TM DF Täyttömassa sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 2–3 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Alusta kostutetaan vedellä ennen tasoittamista. Täyttömassa levitetään mattakostealle pinnalle esimerkiksi teräslastalla. Pinta voidaan viimeistellä kostuttamalla ennen viimeistä teräslastalla tasoitusta.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.