Kiilto SK
Märkätilatasoite

Märkätilatasoite seinien ja kattojen tasoituksiin. Erityisesti betoni- ja harkkoseinien tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Osittain tasoittamisessa 1–10 mm, ylitasoituksissa 1–3 mm. Pinnoitettuna myös ulos. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • pitkä työaika
  • viimeistelyyn ennen vedeneristystä
  • riittoisuus 1,3 kg/m²/mm
  • päällystettävissä 3 mm/1 vrk, 10 mm/3 vrk
  • sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto SK on pohjatasoite sekä sisäseinä- ja kattopinnoille. Soveltuu erilaisten kiviainespintojen sekä kipsikartonkilevyjen tasoittamiseen. Valmis tasoitepinta voidaan laatoittaa tai käsitellä Kiillon vedeneristeillä. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoitteilla käyttökohteesta riippuen. Ulkokäytössä tasoite on pinnoitettava.

PakkauskokoEAN-koodi
20 kg 6411512154206
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

osittain tasoitus 1–10 mm, ylitasoitus 1–3 mm

Kovettumisnopeus

n. 1 vrk (+18 °C). (riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista)

Käyttöolosuhteet

suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C

Max. Raekoko

0,5 mm

Pakkauskoot

20 kg säkki

Puristuslujuus

luokka: CSIV (EN 998-1)

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,3 kg

Sekoitussuhde

5,0–5,5 l vettä 20 kg tasoitetta

Tyyppi/sideaine

Polymeeri-sementti-kalkkikivipohjainen jauhe

Työskentelyaika

3–4 tuntia ( +18 °C )

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi

Värit

Harmaa

Käyttöohje

Tasoitettavien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät.Sisätiloissa kuivat huokoiset pinnat kostutetaan vedellä ennen tasoittamista, tai käsitellään Kiilto Pro Start Primer tai Kiilto PrimerOne tartuntapohjuste:vesi-seoksella (1:4). Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Kiilto SK sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10–15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoiteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.