Kiilto Rappauskulmaprofiili

Muovinen rappauskulmaprofiili lujittamaan tasoitettavia ulko- ja sisänurkkia. Silmäkoko 5 x 5 mm. Myös ulos.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Rappauskulmaprofiili on tarkoitettu lujittamaan tasoitettavia ulko- ja sisänurkkia. Profiili on tehty pinnoittamalla alkaalinkestäväksi.

Profiilin koko: 8 cm x 12 cm x 250 cm
Silmäkoko: 5 mm x 5 mm
Väri: Valkoinen

Käyttöohje

Vahvistettavien nurkkien tulee olla kiinteät ja riittävän suorat.

Kiilto Rappauskulmaprofiili painetaan kevyesti tuoreeseen tasoitteeseen (esimerkiksi Kiilto KL tai Kiilto OT). Lastalla painetaan profiili tiukasti paikoilleen, jolloin tasoite pursuaa profiilin verkon läpi. Tällöin profiili asettuu tasoitteen keskelle. Mahdollinen vahvikeverkko limitetään profiilin verkkoliepeen kanssa.

Tasoittamisessa noudatetaan käytettävän tasoitteen ohjeita


Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.