Kuituvahvisteinen, nopeasti kovettuva, normaalisti kuivuva, itsesiliävä tasoite paksuihin täyttöihin ja tasoituksiin, kelluviin lattiarakenteisiin sekä lattialämmityslattioihin.

Edut ja ominaisuudet

  • pumpattava
  • paksut oikaisutäytöt ja tasoitukset
  • lattialämmityslattiat ja kelluvat askeläänirakenteet
  • matala-alkalinen
  • kuituvahvisteinen

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto Pro Plan Therma on pumpattava, nopeasti kovettuva tasoite suuremmille kerrospaksuuksille sisätiloissa.

Tasoite soveltuu uudisrakentamiseen sekä asuntojen, toimistojen ja julkistentilojen remontointiin. Tuotetta käytetään muun muassa betonin ja kevytbetonin yli- ja paikkatasoitukseen sisätiloissa.

Kiilto Pro Plan Thermaa voidaan käyttää alustassa kiinni olevissa sekä alustasta irti olevissa (kelluvissa) rakenteissa. Sitä voidaan lisäksi käyttää sähkö- tai vesitoimisen lattialämmityksen kanssa. Tuote soveltuu suoraan kelluvan parketin, vedeneristeen ja keraamisen pintamateriaalin alle. Voidaan käyttää myös soveltuvien liimattavien pintamateriaalien kanssa kohteissa, joissa ei ole kovaa kuormitusta tai toistuvaa, paikallista, pienelle alalle kohdistuvaa rasitusta.

Pohjustus on aina tehtävä ennen mahdollista päälle tulevaa hienotasoitusta.

Matala-alkalinen tasoitekerros suojaa liimaa ja muovipäällystettä betonin alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tutkimuksissa on osoitettu 5 mm tasoitekerroksen suojaava vaikutus.

PakkauskokoEAN-koodi
bulk
1000 kg 6411515514007
Alustan kosteus

Betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

10-100mm (alustaan kiinnittyvä rakenne)*
35-100mm (kelluva rakenne)

väh. 20 mm tasoitetta lattialämmitysputkien/-kaapeleiden päälle

*ohuimmilla kerrosvahvuuksilla huomioitava tuotteen leviävyysominaisuudet

Kutistuma

< 0,02 %

Kävelynkestävä

1-3 tuntia

Käyttölämpötila

+10-25 °C (valmiin massan)

Käyttöolosuhteet

Alustan ja tilan lämpötila +10-25 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C20-F4 (EN 13813), M1

Paloluokka

A1

Pinnoituskuiva

10-40 mm/1-5 viikkoa (+23°C, 50 % RH)
40-60 mm/6-9 viikkoa (+23°C, 50 % RH)
Suuremmat kerrospaksuudet ja/tai epäsuotuisat kuivumisolosuhteet pidentävät kuivumisaikaa.

Päällystettävyyden osalta noudatettava RYL:n ja päällystemateriaalivalmistajien ohjeita.

Puristuslujuus

C20 (C>20MPa) EN 13813

Riittoisuus

n. 1,7 kg jauhetta/m²/mm

Sekoitussuhde

n. 4,5-4,75 litraa / 25 kg jauhetta (veden tarve 18-19%)

Taivutuslujuus

F4 (F>4MPa) EN 13813

Tyyppi/sideaine

muovi-sementti-kvartsiperustainen jauhe

Työskentelyaika

Valmiiksi sekoitettu massa on käytettävä 15 minuutin kuluessa sekoituksesta.

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta.

pH

< 11

Käyttöohje

Alustaan kiinnittyvä lattiarakenne:
Varmista, että alusta on soveltuva tuotteen alustaksi esim. riittävän luja betoni. Alustan on oltava puhdas, kuiva, halkeilematon, pinnoittamaton, öljytön, rasvaton eikä siinä saa olla muita aineita (kuten sementiliimaa), jotka voivat heikentää kiinnittymistä ja lopputulosta. Sileitä ja tiiviitä pintoja on tarvittaessa hiottava mekaanisesti tai jyrsittävä kiinnittymisen varmistamiseksi. Alustan tartuntalujuuden on oltava vähintään 1,0 MPa.
Alustan liikuntasaumat:
Massaan tehdään mahdolliset liikuntasaumat koko levityspaksuudelle alustaan asti. Ne sijoitetaan samaan kohtaan alustan liikuntasaumojen kanssa. Sauman leveyden on oltava 10–15 mm. Myös vaihtoehtoisia ratkaisuja voi olla.

Kelluva lattiarakenne:
Kerroksen kokonaispaksuuden on aina oltava vähintään 35 mm ja tasoitteen kanssa on aina käytettävä teräsverkkoa (Ø väh.3 mm 50x100 mm) tai Kiilto lasikuituverkkoa. Vahvikeverkko asennetaan vähintään 50 mm:n limityksellä. Tasoite erotetaan alustasta tarvittaessa esim. valusuojakankaalla. Laajemmat pinnat on jaettava pienempiin rajattuihin osiin.

Kelluvan tasoitelaatan alustan tulee olla riittävän tasainen. Tarvittaessa alusta oikaistaan ennen pumppausta hiomalla tai tasoittamalla. Halkeamien vähentämiseksi tasoite voidaan käsitellä Kiilto Pro 704 BSP Jälkihoitoaineella. Tämä voi olla tarpeen etenkin jos sisäilma on hyvin kuivaa ja tasoitepinta on pinnoittamatta useita kuukausia.

Esivalmistelut:
Lämpötila on tärkeä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Alustan lämpötila minimissään +10 °C. Lämpötilaa on tarkkailtava ja se on varmistettava hyvissä ajoin ennen pohjustusta. Korkeampi lämpötila on eduksi niin laadun kuin kuivumisajankin kannalta, mutta se ei saa ylittää +25°C asennuksen tai tasoitteen kuivumisen aikana.

Pohjustus:
Pohjusta alustaan kiinnittyvä rakenne aina Kiilto Pro Primer 001 -pohjusteella tuote-esitteen ohjeiden mukaan. Pohjuste levitetään vähintään tunti ennen tasoitusta ja sen pitää antaa kuivua ennen tasoitteen levitystä. Pohjustus ei saa kuitenkaan kuivua yli 3 päivää, sillä rakennuspöly ja muut epäpuhtaudet voivat tarttua pohjusteeseen ja heikentää tasoitteen kiinnittymistä. Huom. jos pohjuste levitetään alustaan ruiskuttamalla, tulee pohjuste työstää alustaan aina harjalla.
Imemättömät alustat on tarvittaessa karhennettava ja pohjusteena tulee käyttää Kiilto Pro Fix Primeria. Tarvittaessa ota yhteyttä Kiillon pumpputasoitteiden yhteyshenkilöön.

Sekoitus:
Tasoitteen tulee olla tasalaatuista, juoksevaa ja paakutonta. Haluttaessa tuotteesta jäykempää (kaatojen teko) tai paksujen kerrosten kuivumisajan nopeuttamiseksi voidaan vesimäärää vähentää. Veden lämpötila +5...+20 °C.

Käyttö:
Kiilto Pro Plan Thermaa pumpataan suoraan pumppuautosta raitoina alustalle. Lisää uusi raita aina vanhalle raidalle mahdollisimman pian, jotta massa sulautuu yhteen tasaiseksi ja sileäksi kerrokseksi. Kerralla levitettävän kaistan leveys saa olla enintään noin 10 metriä. Isommat tilat on jaettava pienempiin osiin.
Varmista, että kaivot ja muut läpiviennit on tiivistetty huolellisesti ennen tasoitteen levittämistä, jotta poistoputket eivät tukkeudu eikä tuote valu muille pinnoille.

Työstä tasoite hammaslastalla tai vastaavalla työkalulla, jotta tulos on mahdollisimman sileä. Lattialämmitysrakenteissa pinnan viimeistely tehdään hevostelemalla tai sileällä lastalla. Monen kerroksen tasoituksessa pohjustus tehdään aina kerrosten välissä. Ensimmäisen tasoite kerroksen tulee antaa kuivua vähintään 24 tuntia ennen pohjustusta. Tarkkaile ja varmista, että pinta on niin kuiva, että alusta imee pohjusteen itseensä. Sekoitussuhde uuden tasoitteen pohjustuksessa: Kiilto Pro Primer 001 sekoitetaan 3–10 osaan vettä kuivumisolosuhteista ja alustan imukyvystä riippuen. Jos käytetään yli 7 osaa vettä, pohjustetaan alusta kahteen kertaan. Erittäin huokoiselle betonille ja kevytbetonille pohjustus tehdään kahteen kertaan [1:5 (1.krt), 1:3 (2.krt)].

Puoliksi kovettunutta tasoitetta voi helposti muovata tai leikata. Älä odota mahdollisten tasausten tekemistä liian pitkään.

Kuivuminen:
Tuotteen kuivumisaikaan vaikuttavat alustan kosteus, kerrospaksuus, alustan ja ilman lämpötila sekä kohteen suhteellinen ilmankosteus. Hyvä ilmanvaihto tehostaa kuivumista.
Tuotteen kuivumisominaisuuksista saat tarvittaessa lisätietoa Kiillon pumpputasoitteiden yhteyshenkilöltä.

Tuotteen voi levittää betonille, jonka RH on 90 %.
Huom. Tasoite ei kestä alustan kuivumisesta syntyvää kutistumista tai muodonmuutosta.

Ennen pintamateriaalin asentamista on aina varmistettava, että alustan rakenne on riittävän kuiva. Mainitut kuivumisajat edellyttävät kuivaa alustaa, hyviä kuivumisolosuhteita (noin +20 °C, RH 50 %) ja hyvää ilmanvaihtoa. Kiinnitä erityistä huomiota lattian kosteuteen kosteusarkojen lattiamateriaalien kanssa.

Jotta tasoite ei kuivu liian nopeasti ja siihen ei synny halkeamia tai pinnan virheitä, levitettyä tasoitetta ei saa altistaa vedolle, korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle ensimmäisen 3 vuorokauden aikana levityksen jälkeen.

Lattialämmitys voidaan kytkeä päälle tasoitteen kuivuttua vähintään 28 vuorokautta.

Tarkemmin säädettävässä vesikiertoisessa lattialämmityksessä lämpötilaa voidaan alkaa nostamaan hitaasti kahden viikon jälkeen. Ensin lämpötila nostetaan 15 asteeseen tai lattian nykyiseen lämpötilaan, jos se on korkeampi. Tämän jälkeen lattian lämpötilaa voidaan nostaa 2 asteella joka kolmas päivä. Jos huoneen lämpötila on merkittävästi alempi kuin tasoitteen lämpötila tulee lattian lämpötilaa nostaa hitaammin.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.