Kiilto Maxirapid
Erikoisnopea tasoite 1–30 mm

Pikatasoite lattiapintojen tasoituksiin, kolojen täyttöön ja paikkauksiin sekä kallistusten tekoon. Lattia voidaan päällystää jopa 2 h kuluttua tasoituksesta. Soveltuu maalin tai epoksin alle. Myös ulkotiloihin. Matala-alkalinen. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • erittäin nopea, maalattavissa
  • oikaisut, kallistukset, paikkaukset lattioissa
  • riittoisuus 1,6 kg/m²/mm
  • kävelynkestävä 45 min
  • päällystettävissä 2 h
  • sisä- ja ulkotilat

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Erikoisnopea lattiatasoite lattiapintojen tasoituksiin, kolojen täyttöön, paikkauksiin ja kallistusten tekoon ennen ylitasoitusta ja/tai päällysteen kiinnitystä 1–30 mm:n kerroksina. Ylitasoitukseen suositellaan käytettäväksi esim. Kiilto 97 DF, TopPlan DF tai Tasoflex-lattiatasoitetta. Soveltuu käytettäväksi sekä ulko- että sisätiloissa.
Ulkona käytettäessä minimikerrosvahvuus on 5 mm.
Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima ja maaliroiskeet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti. Betonivalun karkeat epätasaisuudet ja korkeat kohoumat on hiottava ennen tasoitusta.
Betonialustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (10–20 % Kiilto Start Primeria/80–90 % vettä) ennen tasoitusta. Saneeraus- ja levyalustat käsitellään ohentamattomalla Kiilto Start Primerilla ennen tasoitusta.
Ulkotiloissa ja imemättömillä alustoilla suoritetaan pohjustus Kiilto Fix Primerilla tai tehdään tartuntasilta esim. Kiilto Saneerauslaastilla käyttäen hammaslastaa. Maanvaraisissa rakenteissa tulee estää kapillaarisen kosteuden nousu.
Betonialustan tulee olla SisäRYL 2013:n ja BY 45:n mukainen.

PakkauskokoEAN-koodi
20 kg 6411512019208
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

1–30 mm

Kutistuma

< 0,6 ‰ (+23 ºC, 50 % RH )

Kävelynkestävä

n. 45 minuuttia

Käyttölämpötila

suositus +18–20 °C, minimi +10 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C35-F8 (EN13813), M1

Max. Raekoko

0,4 mm

Pakkauskoot

20 kg säkki

Paloluokka

A2fl-s1

Pinnoituskuiva

n. 2 tuntia

Puristuslujuus

C35 (> 35 MPa), EN 13813

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,6 kg (säkillisestä saadaan n. 12 litraa tasoitetta)

Sekoitussuhde

n. 4,0 l vettä / 20 kg säkki (täytöt ja kallistukset)
n. 4,5 l vettä / 20 kg säkki (ylitasoitukset)
Tasoitejauheeseen voidaan sekoittaa 20–30 % hiekkaa
(raekoko 1–3 mm) kun tehdään paksuja täyttöjä.

Taivutuslujuus

F8 (> 8 MPa), EN 13813

Tartuntalujuus

> 1,5 MPa, EN 13813

Tyyppi/sideaine

Muovi-erikoissementti-kvartsijauhepohjainen jauhe

Työskentelyaika

10–15 minuuttia

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta.

pH

< 11 (matala-alkalinen)

Käyttöohje

4,0–4,5 l viileää vettä ja 20 kg tasoitejauhetta sekoitetaan kunnes muodostuu tasainen, notkea massa. Tasoitemassa levitetään välittömästi teräslastalla puhtaalle lattialle. Tasoite kovettuu kävelynkestäväksi n. 45 minuutissa ja voidaan päällystää n. 2 tunnin kuluttua.
Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeilu- ja irtoamisvaara.
Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa.

Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle.
Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.
Huom! Suositusvesimäärän ylittäminen hidastaa kuivumista ja
heikentää lujuutta sekä saattaa aiheuttaa lajittumista ja halkeilua.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.