Kiilto Lasikuituverkko 1 m x 100 jm

Alkalinkestävä lasikuituverkko lujittamaan lattiarakennetta. Verkkoa voidaan käyttää joko käsilevitteisten tai pumpattavien lattiatasoitteiden kanssa. Silmäkoko 9 x 9 mm.

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Polymeeripinnoituksella alkalisuojattu lasikuituverkko lujittamaan lattiarakennetta. Raudoitusverkon tavoin lasikuituverkko vähentää lattian halkeiluriskiä. Verkon käytöstä saadaan etua mm. uivissa lattiarakenteissa (alustasta irti oleva rakenne),
heikkolujuuksisilla aluslattioilla ja lattialämmitysrakenteissa.
Aluslattian tulee olla riittävän tukeva ja luja. Epäpuhtaudet (pöly, sementtiliima, maaliroiskeet jne.) tulee poistaa ennen primerointia (Kiilto Start Primer) ja verkotus- sekä tasoitustyötä.
Uivissa rakenteissa lattia tulee irrottaa sekä alustasta että muista rakenteista soveltuvalla erotuskankaalla.

Käyttöohje

Verkot asetetaan lattialle Verkko levitetään lattialle min. 50 mm:n limityksellä siten, etteivät verkon päät käyristy ylöspäin. Tasoitetyön aikana tulee huolehtia siitä, ettei verkko nouse tasoitteen pintaan.

 

 

Silmäkoko 9mm x 9 mm 
Rullan koko 1,0 m x 100 jm 
Väri Sininen 
Paino145 g / m2 

 

 

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vaikka lasikuituverkko onkin pinnoitettu, on sitä käsiteltäessä suositeltavaa käyttää suojakäsineitä.