Kiilto Pro Flexsilan
Parkettiliima

1-komponenttinen, vedetön parkettiliima erityisesti lautaparketin sekä sauva- ja lankkuparketin puolielastiseen kiinnitykseen. Soveltuu useimpien parkettilaatujen kiinnittämiseen ja myös lattialämmityskohteisiin.

Edut ja ominaisuudet

  • helposti levittyvä parkettiliima
  • lautaparketin alustaan liimaukseen
  • riittoisuus n. 1,7 m²/l
  • vedetön, smp-liima

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Kiilto Pro Flexsilan on yksikomponenttinen elastinen liima parkettilattioiden kiinnittämiseen. Voidaan käyttää kohteissa, joissa on lattialämmitys. ISO 17178 - hard elastic. Täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

Hammaslastat
Hammaslastat
PakkauskokoEAN-koodi
10 l / 16,5 kg 6411513425107
Alustan kosteus

betoni: max. 3,0 p-% tai 80 % RH
puu: 8–12 %

Avoin aika

n. 30 min (+20 °C, 50 % RH)

Käyttölämpötila

+18–25 °C

Käyttöolosuhteet

Huomioi kansalliset ohjeistukset ja parketin valmistajan antamat ohjeet parketin asennuksen sekä käytön aikaisista olosuhteista.

Pakkauskoot

10 l

Riittoisuus

n. 1,7 m²/l, n. 1,0 kg/m2

Tiheys/ominaispaino

n. 1,65 kg/l

Tyyppi/sideaine

silyylimodifioitu polymeeri (SMP)

Varastointi

Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 9 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avattu astia käytettävä 2–3 vrk:n kuluessa.

olomuoto

helposti levitettävä pasta

pakkasenkestävyys

jäätyvää

Käyttöohje

Kiinnitysalustana voi olla teräshierretty betoni, levy- tai puulattia. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä sekä muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä. Poista betonin pinnasta ns. sementtiliima esim. hiomalla ja pöly imuroimalla ennen parketin liimausta. Tasoita betonialusta tarvittaessa Kiilto Oy:n valmistamalla parketin alustaksi soveltuvalla tasoitteella. Betonin- ja tasoitteen tartuntavetolujuus vähintään 1,5 N/mm². Levyalustaksi suositellaan vähintään 9 mm vaneria tai vastaavaa. Noudata asennuksessa aina myös parketinvalmistajan ohjeita sekä kansallisia ohjeistuksia (esim. Suomessa SisäRYL 2013) Elastinen liima vähentää alustaan kohdistuvaa puun kosteuselämisestä aiheutuvaa rasitusta, mutta samalla mahdollistaa puun mitta- ja muodonmuutoksia.

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila ja kosteus. Anna sekä parketin, että liiman tasaantua normaaliin lämpötilaan ja kosteuteen. Levitä liima alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää n. 30 min kuluessa. Painele parketti huolellisesti kiinni alustaan. Tarkista, että liima ”kastelee” kunnolla parketin taustan. Älä ponttiliimaa parkettia. Jätä kiinteiden rakenteiden kuten seinän ja parketin väliin 10-15 mm liikkumisvara. Hio ja lakkaa parketti olosuhteista riippuen aikaisintaan 24–48 tunnin kuluttua liimauksesta. Poista tuoreet liimatahrat lakkabensiinillä. Kovettuneen liiman voi poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.