Kiilto Pro Fixbinder
Kiinnityslaastin lisäaine

Kiinnityslaastin lisäaine tartunnan ja joustavuuden parantamiseksi. Käy myös Kiilto 60:n ja Kiilto 60 Plussan lisäaineeksi tartuntakerroksen tekemiseen ja tuoreen betonin (min. 1 kk) laatoittamiseen.

Edut ja ominaisuudet

  • laastin lisäaine

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sementtisideaineisten kiinnityslaastien lisäaine joustavuuden ja tartunnan parantamiseen sekä sisällä että ulkona. Voidaan käyttää esimerkiksi:

1. Laastin ominaisuuksien parantamiseen laatoitettaessa suhteellisen tuoreelle betonille (min. 1 kk, alustan kosteus maks. 95 % RH). Laatoitettaessa tulee myöhemmin syntyvien kuivumiskutistumien aiheuttamat jännitykset huomioida liikuntasaumojen suunnittelussa.

2. Lasimosaiikin kiinnittämisen yhteydessä. Lasimosaiikit, johtuen niiden pienestä koosta sekä sileästä ja tiiviistä pinnasta, ovat herkkiä työvirheille. Tämän vuoksi lasimosaiikin kiinnittäminen vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa. Kiilto Fixbinderillä saadaan lisätyksi laastin tartuntaa ja kosteudenkestoa.

3. Lastulevylattian jäykistämiseen liimaamalla kipsikartonkilevy sen päälle käyttäen liimana Kiilto Pro Fixbinderillä vahvistettua kiinnityslaastia. Esimerkiksi k/k 600 koolausvälillä olevan 22 mm:n pontatun lastulevylattian päälle liimattu 15 mm:n lattiakipsikartonkilevy parantaa rakenteen jäykkyyttä siten, että se vastaa k/k 300:n koolausvälillä olevaa 22 mm:n pontattua lastulevylattiaa.

4. Betonialustan ja Kiilto 60:n / Kiilto 60 Plussan välisen tartunnan varmistamiseen harjaamalla tartuntakerros lattiaan ennen lattiamassan levittämistä. Tartuntakerros koostuu lattiamassan (20 kg), Kiilto Pro Fixbinderin (1 l) ja veden (1,5 l) seoksesta.
Lattiamassa hierretään tuoreen tartuntakerroksen päälle.

Lisäaine parantaa sementtisideainesten kiinnityslaastien tartuntalujuutta ja antaa hyvän kosteudenkestävyyden sekä lisää elastisuutta. Sementin alkalisuus ei heikennä lisäaineen vaikutusta. Ei suositella muiden sementtisideaineisten tuotteiden kuten esim. lattiatasoitteiden tai saumauslaastien lisäaineeksi.

PakkauskokoEAN-koodi
5 l 6411512074054
Käyttölämpötila

suositus +18–20 °C, minimi +10 °C

Pakkauskoot

5 l muoviastia

Tiheys/ominaispaino

1

Tyyppi/sideaine

Polymeeridispersio

Varastointi

Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi.

pakkasenkestävyys

Jäätyvää

Käyttöohje

Kiilto Pro Fixbinder ja vesi sekoitetaan kiinnityslaastin kanssa oheisen taulukon seossuhteiden mukaisesti. Taulukossa ilmoitettu notkeuden säädössä käytettävä vesimäärä on noin arvo. Lisäaineen käyttö hidastaa laastin kovettumista ja kuivumista. Laatoitettaessa Kiilto Flexfixilla, Kiilto Superfix DF:llä, Kiilto Pro Lightfixilla ja Kiilto Floorfix DF:llä kevyt kuormitus ja laatoituksen saumaus tehdään n. 1 vrk myöhemmin kuin ilman lisäainetta. Kiilto Kerapid DF:llä ja Kiilto Floorfix DF Rapidilla hidastava vaikutus on n. 5 tuntia. Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, alustan ja lisäaineen lämpötila, alustan laatu ja kosteus vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksiamme voidaan käyttää siten vain lähtökohtana.

 

 Tuote Fixbinder (litraa)  vesi (litraa)
Kiilto Flexfix Saneerauslaasti (20 kg)  5 2
Kiilto Superfix DF (15 kg)  5 2
Kiilto Pro Lightfix (15 kg) 5 3
Kiilto Kerapid DF (15 kg) 4,5 

Kiilto Floorfix DF Rapid  (15 kg)

 5 
Kiilto Floorfix DF (20 kg) 5 2Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

Avainlippu