Kiilto 80
Oikaisutasoite 1–30 mm

Oikaisutasoite lattioiden kallistusten korjaamiseen sisätiloissa. Noin 12 l/säkki valmista massaa. Matala-alkalinen. Sementtisideaineinen.

Edut ja ominaisuudet

  • valmis pinta vedeneristeelle
  • kallistukset, kaatokorjaukset
  • riittoisuus 1,7 kg/m²/mm
  • kävelynkestävä 3 h
  • päällystettävissä 16–48 h
  • sisätilat

Linkit

Dokumentit

Käyttöala

Sementtiperustainen oikaisutasoite lattioiden oikaisuun ja kallistusten tekoon ennen ylitasoitusta ja/tai päällysteen kiinnitystä 1–30 mm:n kerroksena. Ylitasoitukseen suositellaan käytettäväksi Kiilto 97 DF, TopPlan DF tai Tasoflex-lattiatasoitetta. Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa.
Aluslattian on oltava puhdas, kiinteä ja luja. Ns. sementtiliima ja maaliroiskeet ja liimajäänteet ym. epäpuhtaudet poistetaan ja lattia harjataan tai imuroidaan huolellisesti. Betonialustat käsitellään ohennetulla Kiilto Start Primerilla (10–20 % Kiilto Start Primerilla / 80–90 % vettä) ennen tasoitusta. Saneeraus- ja levyalustat käsitellään ohentamattomalla Kiilto Start Primerilla ennen tasoitusta.
Imemättömillä alustoilla suoritetaan pohjustus Kiilto Fix Primerilla tai tehdään tartuntasilta esim. Kiilto Saneerauslaastilla käyttäen hammaslastaa. Maanvaraisissa rakenteissa tulee estää kapillaarisen kosteuden nousu.
Betonialustan tulee olla SisäRYL 2013:n ja BY 45:n mukainen.

PakkauskokoEAN-koodi
20 kg 6411512118208
Alustan kosteus

betoni < 90 % RH

Kerrosvahvuus

1–30 mm

Kutistuma

< 0,7 ‰ (23 °C, 50 % RH )

Kävelynkestävä

n. 3 tuntia

Käyttölämpötila

Suositus +18–20 °C, minimi + 10 °C

Luokitukset ja sertifioinnit

CT-C30-F7 (EN 13813), M1

Max. Raekoko

n. 0,5 mm

Pakkauskoot

20 kg säkki

Paloluokka

A2fl-s1

Pinnoituskuiva

16 h/10 mm, 2 vrk/30 mm

Puristuslujuus

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Riittoisuus

1 mm kerros/m² kuiva-ainetta painaa n. 1,7 kg (säkillisestä saadaan n. 12 litraa tasoitetta)

Sekoitussuhde

3,0–3,5 l. vettä / 20 kg säkki

Taivutuslujuus

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Tartuntalujuus

> 1 MPa, EN 13813

Tyyppi/sideaine

muovi-sementti-hiekkaperustainen jauhe

Työskentelyaika

n. 30 minuuttia

Varastointi

Avaamaton pakkaus max 1 vuosi kuivissa tiloissa.

pH

< 11 (matala-alkalinen)

Käyttöohje

Kiilto 80 sirotellaan jatkuvasti sekoittaen viileään (+10–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen notkea massa. Massan annetaan seistä n. 2 min., jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran ja aloitetaan levitys.
Tasoitemassa levitetään oikolaudalla ja/tai leveällä teräslastalla tasaisena kerroksena. Ensimmäisen tasoitekerroksen on oltava kuiva ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä. Kuivumista ei saa nopeuttaa esim. lämmön tai tuuletuksen avulla. Liian nopea kuivuminen voi aiheuttaa halkeilua.
Mikäli tasoitetussa huoneessa on normaalia korkeampi lämpötila tai hyvin alhainen suhteellinen kosteus tai jos aurinko pääsee suoraan lämmittämään tasoitepintaa, on lattia syytä peittää suojapeitteellä heti kun sen päällä voidaan kävellä.
Lattia tulee päällystää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tasoitteen kovettumisen ja kuivumisen jälkeen, jolloin vältetään pinnan ”ylikuivuminen” ja poistetaan tasoitteen halkeilu- ja irtoamisvaara.
Soveltuu tasoitteeksi myös maalattaviin lattioihin toissijaisissa, kevyesti rasitetuissa tiloissa, mutta ei esimerkiksi autotallin, märkätilojen tms. tilojen lattioissa. Vedeneristettäviin tiloihin, kuten esim. kylpyhuoneiden lattiat, tasoitus tehdään vedeneristeen alapuolelle.
Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla, esim. uima-altaat.
Huom! Suositusvesimäärän ylittäminen hidastaa kuivumista ja
heikentää lujuutta sekä saattaa aiheuttaa lajittumista ja halkeilua.

Lisätiedot

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

Ympäristö ja turvallisuus

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta. Sekoitus- ja hiontatyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä.
Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.